Widgit Go SE

Widgitsymboler©Widgit Software/Hargdata 1994 – 2019
www.symbolbruket.se | 013 - 712 70 | info@symbolbruket.se

Widgit Go SE är en app för iPad/iPhone där du kan skapa egna aktiviteter och upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd.

Priser

Priserna är exklusive moms och ev. fraktkostnader.

Art.nr. Produkt Antal Pris
1001 Widgit GO SE - App till iPad/iPhone, köp via App-store 1 476 kr

• Widgit Go SE är en app till iPad/iPhone

• Används främst för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd

• Hela Widgit symbolbas med över 14 000 symboler ingår

• Widgit Go SE kan användas överallt, du behöver inte ha tillgång till internet

• Skapa enkelt de upplägg du behöver och ändra dem när behovet ändras

• Använd talsyntesen som ingår eller tala in själv

Om Widgit Go SE

Widgit Go SE är en app till iPad/iPhone som är tillverkad av Hargdata AB. Appen innehåller hela Widgit symbolbas och används främst för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd på det sätt som du själv väljer.

I Widgit Go SE skapar du själv enkelt upplägg som baseras på rutnät av celler. Du väljer själv antalet rader och kolumner, upp till 10 x 7. I varje cell ställer du sedan in vilken/vilka symboler som ska visas, vilket tal/ljud som ska höras när man trycker på cellen, vilken text som ska visas samt cellens utseende. Du kan även välja att cellen ska länka till ett nytt rutnät när man trycker på den. Exempelvis kan man i ett upplägg om kläder ha en cell som heter byxor som länkar till ett nytt rutnät som innehåller t.ex. jeans, mjukisbyxor, finbyxor etc.

Du kan välja att använda meddelanderad/dokument för att spara texten och symbolerna från de celler som användaren trycker på. Dokument som skapas kan sparas som bildfil, pdf-fil eller skickas direkt som bilaga i e-post.

Fler funktioner:
• Du kan välja att använda talsyntesen som ingår eller spela in eget tal. Du kan även köpa till andra talsyntesröster.
• Du kan byta symbol mot egen bild, eller ta kort direkt med iPaden eller iPhonen.
• Du kan säkerhetskopiera och dela dina upplägg via Dropbox, Widgit Online, OneDrive eller Google Drive.
• Köp till extra bildbaser som Ritade tecken, Pictogram och Bliss direkt i appen.

Jag har ett roligt och bra liv, där jag får göra sådant jag gillar och ta eget ansvar. Jag har förstås stora behov av assistans, framförallt med att kommunicera. Under åren har jag provat en mängd olika hjälpmedel som stöd för min kommunikation, och när jag köpte en iPad för ett par år sedan och började använda appen Widgit Go SE blev det äntligen väldigt mycket bättre! Med hjälp av mina assistenter har jag anpassat den rätt bra efter mina behov. Jag använder min iPad hela dagarna och i ”WG” har jag min planering, och de flesta av mina valmöjligheter. Jag har valt att blanda bilder, symboler och foton - för att det passar mig.
Simon, 26 år, medlem i föreningen JAG
Läs mer om Simon och ett tal han höll i EU parlamentet i Bryssel 2015.Lär dig Widgit Go SE med hjälp av våra filmer

Under fliken Video hittar du massor av filmer som beskriver funktioner och inställningar i Widgit Go SE. Dessa kan vara till stor hjälp då du undrar över en viss funktion eller då du snabbt behöver komma igång med användningen av Widgit Go SE.

Använda Widgit Go SE

När du startar Widgit Go SE kommer du till startsidan/hyllan. Här finns det några exempel som följer med vid installationen. Här kommer också egna dina upplägg som du skapar att visas.

Upplägg kan användas för många olika syften och kan därför skapas att se ut på många olika sätt, allt från 1 ruta upp till 120 rutor i en tavla. Tavlor kan länkas samman och användas i många nivåer om det finns behov av detta.

Tavlorna kan användas enbart med talad feedback eller också tillsammans med ett dokument.

Dokumentet

Du kan välja om ett upplägg ska använda dokument eller inte. Då du valt att använda ett dokument kommer detta att visas som en meddelanderad ovanför tavlan. Du kan också visa hela dokumentet vid behov.

Du kan få innehållet i dokumentet uppläst mening för mening eller en sida i taget. Ordmarkering kan väljas av eller på. Ett dokument kan sparas för framtida användning, skrivas ut eller också sparas som bild/pdf i surfplattan eller telefonen.

Symboldokumentet kan skickas som mail utan att mottagaren behöver ha symbolprogram och om det finns SIM-kort i apparaten kan också meddelandet skickas som SMS eller MMS.

Redigering

När du som lärare/förälder/stödperson behöver göra ändringar i Widgit Go SE växlar du till Redigeringsläget. Om du önskar kan du låsa redigeringsmöjligheten när du är klar så att användaren inte av misstag råkar hamna i det läget.

I redigeringsläget på startsidan kan du skapa nya upplägg, komma åt inställningar samt importera och exportera upplägg. Du kan också byta ordning på upplägg, ta bort sådana du inte vill ha eller tillfälligt flytta upplägg som inte ska användas till Arkivet.

I redigeringsläget i en tavla har du möjlighet att redigera allt innehåll i tavlans celler.

Skapa nytt upplägg

När du skapar ett nytt upplägg får du välja hur ikonen ska se ut på hyllan samt hur många celler som ikonens underliggande tavla ska ha.

När du gjort dessa val lägger sig ikonen först på hyllan. När hyllan är full skapas ny sida automatiskt.

Redigera cell

I dialogrutan där du redigerar cellen bestämmer du hur den ska se ut, hur den ska låta och vad den ska göra.

För att bestämma hur cellen ska se ut på tavlan kan du använda någon eller några av de över 14 000 Widgitsymbolerna som ingår, använda egna bilder/fotografier eller ta kort direkt med den inbyggda kameran.

Välj om du vill använda färgad ram, bakgrundsfärg eller genomskinlig bakgrund för cellen. Välj fritt vilken text som ska synas i cellen.

Talsyntesen kommer att läsa texten i cellen eller så fyller du i annan text som ska läsas upp. Du kan välja att istället spela in ljud eller använda ljudfil.

Spara cellen om du vill kunna använda samma innehåll igen i en annan cell.

Om man önskar ge möjlighet till större vokabulär en vad en tavla kan ge så kan en cell länka till en ny tavla.

Slå ihop/dela/flytta celler

Du kan i efterhand byta plats på celler i tavlan och då följer alla egenskaper med till den nya platsen. Långtryck i en cell och dra den till en ny plats för att göra detta.

Du kan enkelt lägga till eller ta bort rader och kolumner i en tavla. Tryck med två fingrar på samma cell på raden/kolumnen det gäller. Om du önskar kan du också slå ihop celler till större. Tryck med ett finger på vardera av de två celler du vill slå ihop. Dela en cell genom att trycka med två fingarar i cellen det gäller.

Shopen

Widgit Go SE använder de talsyntesröster på olika språk som ingår i iOS. Om du vill använda en talsyntesröst med högre kvalité kan du köpa till röster från Acapela direkt inne i shopen som finns i Widgit Go SE. Du kan då välja på både manliga och kvinnliga röster.

I Widgit Go SE ingår över 14 000 Widgitsymboler. Om du vill kan du inifrån shopen komplettera med Ritade tecken, Bliss, Pictogram samt Hälso- och sjukvårdssymbolerna.

I Shopen kan du också komplettera med fler upplägg med färdigt innehåll till låg kostnad.

Backup/dela

Widgit Go SE har en automatisk koppling till Dropbox, Widgit Online, OneDrive och Google Drive. Dit kan du importera och exportera dina upplägg. Detta är viktigt för att du ska kunna göra backup på dina upplägg till Internet och för att du ska kunna dela upplägg med andra.

Inställningar

Här kan du göra inställningar för t.ex. talhastighet, röster, symbolbaser och ikoner.

De inställningar du kan göra i Widgit Go SE för iOS kan skyddas med ett lösenord för att förhindra att användaren av misstag gör egna ändringar där.

Under inställningarna kan också tillgången till redigering låsas.