Support » Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Här är några av de vanligaste frågorna vi brukar få.
Undrar du över något annat kan det finnas under någon av de andra supportkategorierna.
Du är också alltid välkommen att kontakta oss!

Läs under supportkategorin Kundservice hur du gör för lösa detta.

Hargdata AB har copyrighträtt på Widgitsymbolbasen med svenskt innehåll.
Det innebär att alla som säljer produkter som innehåller Widgitsymboler i Sverige har avtal med oss.

Inom den egna verksamheten där licens finns får Widgitsymbolerna användas fritt. Ni får använda symboler utanför er verksamhet så länge ni inte tar betalt och materialet inte innehåller fler än 100 symboler. Det ska också finnas en copyrighttext (enligt nedan) på materialet som sprids utanför er verksamhet.
Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2018 | www.symbolbruket.se

Ni får gärna använda Widgitsymbolerna i olika projekt eller material så länge ni kontaktar oss först och berättar vad ni vill göra.

Våra datorprogram är gjorda till Windows-datorer och kan därför inte installeras direkt i en Mac-dator. Däremot går det bra att använda våra program även i Mac-datorer, om du först installerar Windows i Mac-datorn som ett andra operativsystem (partition).

För att installera Windows i en Mac-dator, följ beskrivningen i länken nedan.
Apple support

Ett annat alternativ för dig som har Mac-dator är vår nya tjänst Widgit Online, där du kan skapa bildstöd och symboldokument i webbläsaren på vilken dator som helst, t.ex. Mac, PC eller Chromebook.

In Print
In Print är ett layoutprogram där du som stödperson skapar material för utskrift. In Print installeras till Windows dator och har många olika funktioner och layout-alternativ. In Print köper du för en engångskostnad.

SymWriter
SymWriter är liksom In Print ett datorprogram till Windows där du betalar en engångskostnad men används istället av den person som behöver enkel ordbehandling med symbolstöd/talsyntes. I SymWriter finns många stödfunktioner som rättstavning, skrivmiljöer mm.

Widgit Online
Widgit Online innehåller delar från både In Print och SymWriter men på ett förenklat sätt. Du kan både skapa rutnät och skriva symboldokument i Widgit Online, däremot finns det inte lika många layoutmöjligheter i rutnät-delen och stödfunktioner i dokument-delen. Widgit Online kan användas på vilken dator som helst, PC, Mac, Chromebook. I iPad och och surfplatta kan material och dokument i Widgit Online inte skapas utan endast läsas och lyssnas på. Widgit Online är en prenumerationstjänst.

Här kan du ladda ner inställningsprogrammet till Bläckfisken USB:
Ladda ner inställningsprogram
Här finns bruksanvisning för Bläckfisken USB:
Ladda ner bruksanvisning
Kontakta oss för övrig support på Bläckfisken USB!

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

support@symbolbruket.se