Produkter » In Print 2

In Print 2

In Print 2 har den 15 maj 2017 ersatts av det nya InPrint 3.

Läs mer om InPrint 3 här

Widgitsymboler Datorprogram PC/Windows

Skapa bildstödsmaterial för utskrift

• Skapa och skriv ut kort, scheman, pekkartor, arbetsblad, instruktioner, sociala berättelser mm

• Över 14 000 Widgitsymboler och 1 500 bilder ingår

• Använd någon av de medföljande mallarna eller skapa dina egna layouter

• Lägg enkelt till egna bilder, fotografier och andra bildbaser

• Få inspiration av färdiga mallar och exempel för många olika verksamheter


Om In Print 2

In Print 2 är layoutprogrammet för dig som vill skapa olika slags material för utskrift med bild- och symbolstöd. Programmet kan användas inom en mängd olika verksamheter där man vill använda material med symboler och bildstöd.

I In Print 2 ingår förutom symbolbasen Widgitsymboler med ca 14 000 symboler också en uppsättning med 1500 bilder och fotografier. Du kan också enkelt lägga till och använda dina egna bilder, fotografier och andra bildbaser (ritade tecken, pictogram och bliss).

In Print 2 används idag såväl hemma som i verksamheter där det finns behov av att stödja barn, ungdomar och vuxna, med bilder/symboler för t.ex. språkutveckling, struktur i vardagen, för att ge förståelse av ord/text och för kommunikation (AKK).

Innehåll och exempel från In Print 2

Scheman och almanackor

Om du behöver skapa material för struktur i vardagen är In Print 2 ett mycket användbart redskap. Mallar för scheman med olika layouter finns i programmet färdiga att fylla med innehåll efter behov. Hittar du ingen lämplig mall är det lätt att skapa schema efter egen idé.

Bildkort

Bildkort kan användas på många olika sätt till exempel för: scheman, för att märka upp i miljön, kort för samtalsmatta, PECS-kort, för inlärning av begrepp. I In Print 2 finns färdiga mallar för att göra kort i olika storlekar. Programmet ger också möjlighet för dig att fritt skapa rutnät .


Struktur- och minnesstöd med bilder

I In Print 2 har du möjlighet att skapa symbolstöd för att utföra olika typer av aktiviteter på ett strukturerat sätt. Det kan exempelvis vara att handla, komma ihåg vad man ska ta med sig när man går hemifrån, packa ryggsäcken eller lägga rätt saker i necessären. Använd ett färdigt exempel som du anpassar efter behov eller skapa fritt.

Kommunikationskartor

Det finns färdiga exempel på kommunikationskartor och situationskartor i In Print 2 som du anpassar efter behov. Du kan också mycket enkelt skapa kommunikationskartor med exakt det utseende och innehåll du önskar.


Arbetsordningar och recept

Använd In Print 2 för att göra symbolstödda instruktioner för arbetsmoment som exempelvis recept. Programmet ger dig också möjlighet att komplettera symboler och text med egna foton om du har behov av det.

Arbetsblad

I In Print 2 kan du göra arbetsblad av olika typer. Använd de färdiga exemplen som finns i programmet som de är och anpassa efter behov eller skapa eget material.


Sociala berättelser

Det är enkelt att skapa sociala berättelser/seriesamtal i In Print 2. Bygg berättelsen med foton, symboler, text och komplettera med pratbubblor.

Böcker

I In Print 2 finns exempel på böcker, både arbetsböcker och berättelseböcker, färdiga att skriva ut eller först anpassa efter behov. Du kan också enkelt skapa egna böcker med symboler, foton, symbolstödd text osv.


Spel

Använd In Print 2 för att tillverka olika sorters spel, t.ex. Lotto, Domino och Memory. Programmet innehåller exempel på spel färdiga att skriva ut och använda direkt eller först anpassa efter behov med symboler, text, egna bilder, foton.

Symbolstödda texter

In Print 2 är ett användbart program för att skapa symbolstödda texter. Det kan vara både för att underlätta förståelse av en text som ex ett veckobrev eller en instruktion men också för att träna läsning. Om du inte vill att det visas symboler till alla orden är det enkelt att stänga av symboler.

Mer information om In Print 2

• In Print 2 är ett datorprogram för Windows. För att använda In Print 2 på en Mac-dator behöver Windows först installeras som ett extra operativsystem.

• Programmet är producerat av Widgit Software Ltd och översatt och bearbetat till svenska av Hargdata AB.

Tyvärr säljer vi inte den här produkten längre.

Denna produkt har ersatts av InPrint 3

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se

Vad är nytt i InPrint 3?

InPrint 3 är omarbetat helt från grunden för att vara ett modernt program där du känner igen dig från andra layoutprogram som du använder på din dator. InPrint 3 är förberett för installation i nätverk vilket gör det enklare för din IT-enhet att installera programmet åt dig i din dator.

Stora förbättringar

 • Nytt omarbetat gränssnitt med flikar för olika redigeringsverktyg samt högerklicksmeny i dokumentet

 • Många nya mallar och exempel för olika områden

 • Ett nytt, enklare sätt att skapa rutnät och bildkort med skapaverktyget

 • Bättre stöd för att byta text till symboler och välja en symbol för en hel fras

 • Dra in bilder från datorn eller kopiera in bilder direkt från Internet


Utseendet – att hitta i programmet

 • I startfönstret väljer du hur du vill jobba i programmet: med en färdig mall, ett tomt dokument, ett färdigt exempel eller med ett tidigare sparat dokument. InPrint 3 innehåller fler än 140 mallar och med dem kan du snabbt och enkelt att skapa dina dokument.

 • Med det nya skapaverktyget lägger du enkelt in ramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder i dokumentet. Spara din personliga design av ramar, rutnät och linjer.

 • Redigeringsverktygen finns i ett verktygsfält som genom sitt fliksystem gör det lätt att hitta de redigeringsverktyg du vill använda.

 • Med högerklicksmenyn kan du hitta fler funktioner som är specifika för det du högerklickar på.

 • I den nya sidhanteringen har du koll på och kan byta plats på sidor i dokumentet samt kopiera, lägga till eller ta bort sidor.


Symbolhantering

 • InPrint 3 innehåller ett stort antal nya symboler vilket innebär att programmet nu har fler än 14 000 symboler.

 • Programmet hjälper dig att välja rätt symboler till det du skriver genom att använda ny metod för symbolisering.

 • InPrint 3 använder ett nytt, enklare sätt att byta symboltexten under en symbol, du behöver inte komma ihåg högerpil på tangentbordet.

 • Det är lätt att spara den symbol eller bild du använder oftast för ett visst ord som standard för det ordet. Du kan nu spara även sammansatta symboler till din ordlista.

 • När du har en symbolsatt text kan du markera flera ord i texten och välja en av ordens symboler för att representera den markerade texten.

 • Utöver Widgitsymbolerna kan du ha flera andra ordlistor aktiva samtidigt i InPrint 3, om du exempelvis har kompletterat med Ritade tecken, Pictogram, Bliss eller Widgit hälso- och sjukvårdssymboler.


Bilder och fotografier

 • Du kan nu dra in en bild direkt från din dator till den plats i dokumentet där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan kopiera in en bild direkt från Internet till den plats i InPrint 3 där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan lägga in egna genvägar i bildarkivet för att snabbt hitta de mappar eller bilder som du ofta använder.

 • Förutom de 14 000 Widgitsymbolerna ingår också ca 4 000 nya bilder i Widgit Media.


Nya funktioner för rutnät

 • Använd det nya skapaverktyget för att snabbt och enkelt skapa rutnät med det antal rader och kolumner som du vill ha.

 • Välj den typ av rutnät du vill skapa och välj om innehållet ska ha både symbol och text eller bara text.

 • Du kan nu förflytta dig mellan celler i rutnätet genom att använda Tab-tangenten när du fyller i innehåll.

 • Du kan fördela storleken på rader och kolumner jämnt i ditt rutnät eller ställa in specifika mått för vissa rader, kolumner eller celler.

 • Med ett klick kan du göra allt innehåll i ett rutnät till samma storlek.

 • Du kan nu förutom att slå samman celler i rutnätet även dela på dem.


Fler nya inställningar/funktioner

 • Nya verktyg för att arrangera objekt i förhållande till varandra hjälper dig att skapa snygga layouter. Du har också hjälp av stödlinjer, stödraster samt funktionen ’fäst mot’ när du placerar ut innehållet på sidan.

 • Ramar, rutnät och pratbubblor i InPrint 3 kan ställas in med olika egenskaper för hur storleken på innehållet ska hanteras när innehållet utökas.

 • I sidfot och sidhuvud kan du infoga sådant du vill ha med på alla sidor, exempelvis namn, logga eller sidnummer.


Läs mer i PDF:en: Nya funktioner i InPrint 3

Material till In Print

Här finns mallar, exempel och färdigt material som du kan använda i In Print eller som PDF.

Spara In Print filerna i t.ex. katalogen:
C:\Användare\Delat\Delade dokument\Widgit\Communicate innehåll\In Print dokument\Exempel.
Om du sparar filerna här kommer du sedan åt materialet genom att välja Arkiv->Öppna gemensamt dokument i In Print, välj mappen Exempel.

100 Svenska Ord - Arabiska

100 svenska ord som är översatta till arabiska och som har symbolstöd.
Vi har gjort 7 olika exempel på övningsmaterial med dessa 100 ord på svenska och arabiska.

Välj om du vill ladda ner materialet i PDF format eller som In Print filer för att kunna ändra i materialen.

Liknande material finns även som material till appen Widgit Go SE.
Av Karin Ahrén, i ett sammarbete med Said och Mats.

100 Svenska Ord - Somaliska

100 svenska ord som är översatta till somaliska och som har symbolstöd.
Vi har gjort 7 olika exempel på övningsmaterial med dessa 100 ord på svenska och somaliska.

Välj om du vill ladda ner materialet i PDF format eller som In Print filer för att kunna ändra i materialen.

Av Karin Ahrén, i ett sammarbete med Ahmed och Joanna i Härnösand.

Kommunikationskartor sjukhus

Det kan finnas olika anledningar till att man som patient på sjukhus har svårt att kommunicera sina behov. Man kan tillfälligt ha förlorat förmågan att tala, man har annat modersmål än svenska eller man har sedan tidigare en nedsättning av kommunikationsförmågan.

En logoped i Australien har gjort fältstudier för att identifiera de 26 viktigaste fraser som patienter vill kunna förmedla och detta har resulterat i kommunikationskartor på 28 olika språk.

Kommunikationskartorna har kompletterats med Widgitsymboler för att ytterligare underlätta förståelsen och dessa kommunikationskartor finns nu för gratis nedladdning.

Almanackor - endast i InPrint 3

I år har vi valt att endast göra almanackorna till InPrint 3 som i maj har ersatt InPrint 2.
Det går bra att själv skapa en ny almanacka i InPrint 2 utifrån den gamla. Ring hit för att få hjälp. Här finns almanackorna till InPrint 3

Här kan du ladda ner våra almanackor i In Print 2-format för år 2017.
I Almanacka 1 används enbart bilder och i Almanacka 2 används även text i datumfälten.

Almanacka 1 och 2 finns både med vit och med färgglad bakgrund.
Helgdagar och vissa andra dagar visas med symboler i almanacksbladen. Du kan själv enkelt redigera i almanackorna.
Av Karin Ahrén

Schema med klockslag i digitalt format

Här kan du ladda ner ett schema där tiden skrivs in och visas som digital tid istället för schema med analoga klockor (finns som mall i programmet).

Alla mallar som ingår i In Print

Ibland kan det hända att man råkar ta bort eller spara över en av de mallar som ingår i In Print när man köper det. Här är därför en zipfil med alla mallarna så att du kan byta ut den mall som har blivit översparad eller borttagen.

Mallarna ligger i datorn i mappen: C:\Användare\Delat\Delade dokument\Widgit\Communicate innehåll\In Print dokument\Mallar.

Liggande mallar

3 stycken tomma mallar för rutnät i liggande utskriftsformat.

"De sju frågorna" med bildstöd

Ida beskriver materialet "Tanken är i första hand att det är till för att lärarna ska vara noga med att all den här informationen är tydlig för eleverna t.ex. vid eget arbete. Det kan exempelvis vara att lärarna för egen del är noggranna med att förmedla informationen muntligt men också att komplettera med att informationen finns tillgänglig skriftligt (med bildstöd), t.ex. genom att skriva och rita på tavlan, se bifogad bild. Sedan kan man också använda det som samtalsunderlag och för att "kolla av med" eleverna att de har uppfattat informationen som getts. Här finns ett blogginlägg som skriver lite om bl.a. de sju frågorna för att skapa struktur: Gå till inlägget"
Av: Ida Rosqvist, Leg. logoped, Malmö stad

PDF: Kom-igång-sidor

PDF: Användarhandbok

PDF: Installationsguide

PDF: Nätverksinstallation

Länk: Uppdatera In Print 2

Uppdatera ditt In Print 2 till den senaste versionen. Version 2.80.725, 4 juli 2017.

Länk: Wordlist manager

Om du vill kunna skapa och redigera ordlistor som används i In Print och SymWriter använder du Wordlist Manager.

Wordlist Manager följer med prova-på-versionen av SymWriter men finns kvar även efter prova-på tiden. På nedladdningssidan väljer du att ladda ner SymWriter.
Här finns manual.

För att snabbt komma igång med In Print kan du läsa "Kom-igång-sidor" som finns under fliken "Ladda ner" här på sidan.

Med In Print följer ett stort antal färdiga exempel som visar vad man kan göra med In Print och även mallar som man själv kan använda som grund när man vill göra eget material.

Under menyn Arkiv -> Öppna gemensamt dokument -> Exempel, finns färdiga exempel på:
- arbetsblad och bildstöd
- böcker för utskrift
- på skärmen-aktiviteter

Under menyn Arkiv -> Öppna gemensamt dokument -> Mallar, finns färdiga mallar bland annat för:
- bildkort
- ordkort
- schema
- flexiboard
- talapparater

Du kan även hämta färdigt material under fliken "Material" på denna sida.

Egna fotografier kan användas på två sätt i In Print
- som ersättning för symbol
- som illustrationer/bakgrundsbilder

Så här använder du foton och bilder i In Print:
• Starta In Print och klicka på knappen för Bildarkivet som visas längst ner till vänster om dokumentet (en gul mapp).
• Nu kommer bildarkivet att visas på höger sida om dokumentet.
• Bilderna du ser först är ca 1500 Widgitbilder som följer med programmet, dessa är inte detsamma som Widgitsymbolerna.
• För att hitta dina egna bilder på datorn klickar du längst ner i bildarkivet på knappen Bilder A. Här hittar du bilder som ligger på datorn i C:\Användare\*Ditt namn*\Bilder. Det går att ställa in både vart knappen Bilder A och Bilder B ska länka under Inställningar -> Inställningar vid start -> Sökväg för bilder.
• Välj den bild du vill använda genom att klicka en gång på den.
• Klicka sedan på den plats där du vill använda bilden; övanför ett ord, i en ram eller i en ruta i ett rutnät. Du kan också klicka på den blå bakgrunden om du vill kunna dra in flera bilder i en ram eller ruta.

OBS:

Om du använder många stora egna fotografier i In Print kan det bli problem med att programmet "segar" eller stänger ner sig.
Fotografier från digitalkameror kan ha mycket hög upplösning vilket gör att bildfilerna blir mycket stora och det är därför bra om man minskar ner filstorleken innan man använder dom i In Print.

När fotografier endast ska användas som ersättning för symboler eller i bildkort, är det fullt tillräckligt med en storlek på 640x480 bildpunkter.

Detta kan du till exempel ändra i programmet Paint som finns i datorn. Öppna bilden i Paint, klicka på "Ändra storlek", spara bilden med nytt namn eller samma namn (beroende på om du vill ha kvar orginalet).

Ibland kommunicerar inte In Print med vissa skrivare på rätt sätt. Då kan det bli konstiga rutor runt bilder i utskriften som inte syns på skärmen, eller liknande problem. Lösningen är då att spara ditt In Print-dokument som en PDF innan utskrift.

För att göra ett In Print dokument till PDF behöver du ha en PDF-skrivare installerad i datorn. I Windows 10 finns det en inbyggd som heter "Microsoft Print to PDF".

Om du inte har Windows 10 kan du gratis ladda ner och installera tex "CutePDF" härifrån.

När du nu har en PDF-skrivare går du till Arkiv->Skriv ut i In Print. I listan över skrivare ser du nu din PDF-skrivare och kan välja den. Tryck på "Skriv ut" och du kan då spara ditt In Print-dokument som PDF. Därefter kan du skriva ut PDF:en.

Om du får ett meddelande som säger att "Ordlistans fil kan inte hittas" kan något av följande ha inträffat.

• Du kan ha öppnat In Print flera gånger. Stäng då alla öppnade In Print och öppna endast ett.

• Ordlistan kan ha flyttats från platsen på datorn där den ska ligga, d.v.s:
C:\Användare\Delat\Delade dokument\Widgit\Communicate innehåll\Ordlista
Senaste ordlistan heter "Widgitsymboler 15" och kan fås genom att ladda ner uppdateringen av In Print under fliken "Ladda ner" på den här sidan.

• En nätverksinstallation kan ha brutit kopplingen till mappen där ordlistan ska ligga, d.v.s: C:\Användare\Delat\Delade dokument\Widgit\Communicate innehåll\Ordlista
Kontakta din IT-enhet.

Om programmet helt plötsligt slutar fungera och du får ett felmeddelande som säger "MFC Application har slutat fungera" eller liknande kan det vara en fil som felaktigt har automatsparats.

Gör så här för att ta bort denna:
• Gå till Startmenyn i Windows
• Om du har Windows 7: Gå till Alla program->Widgit->Communicate Innehåll
• Om du har Windows 8-10: Skriv "Ta bort felaktig"
• Kör programmet "Ta bort felaktig automatsparad fil"

Förläng abonnemang på Widgit Online

Widgit Online är en prenumerationstjänst vilket innebär att man betalar för en viss tid i taget.
När tiden tar slut får administratören för kontot ett meddelande till sin e-post som påminnelse om att det är dags att förlänga abonnemanget.
Väljer man att förlänga abonnemanget fortsätter man att använda kontot på samma sätt som innan, med samma användare och alla sparade dokument.
I väntan på en eventuell förlängning finns kontot med allt innehåll kvar i 3 år efter att abonnemanget gått ut.

Passa på vid förlängning att fundera på kontots storlek.
Här finns aktuella priser för alla kontostorlekar
Är ni osäkra på vad ert pris blir är ni alltid välkommna att kontakta oss.

Fyll i formuläret nedan för att beställa förlängning av ert abonnemang. Vi förlänger sedan abonnemanget åt er efter era önskemål.

Dina uppgifter

* Skriv "privat" om du är privatperson

*

* För beställningsbekräftelse/följesedel

* För ev. frågor

Kontot

* Gruppnamn på kontot eller en e-postadress som används i kontot

Vill du byta till en annan kontotyp? Skriver du inget behåller kontot samma typ som innan.

* Välj om du vill förlänga abonnemanget i 1,3 eller 5 år.

Fakturaadress

*

*

Ev. Fakturareferens

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se