Produkter » Fonemarkivet

Fonemarkivet

Fonemarkivet är ett heltäckande bildmaterial för träning av svenska språkets ljudsystem hos barn och vuxna. Fonemarkivet är en samling av 247 bildkartor i pdf-format för träning av alla svenskans språkljud, både vokaler och konsonanter, i olika positioner i ordet. Bildkartorna innehåller Widgitsymboler.

Widgitsymboler

Om Fonemarkivet

Fonemarkivet är en samling av 247 bildkartor i pdf-format för träning av alla svenskans språkljud, både vokaler och konsonanter, i olika positioner i ordet.

Materialet består av tre typer av bildkartor: Fonemkartor för barn, Fonemkartor för vuxna och Bildkartor med minimala par.

Bildkartorna innehåller Widgitsymboler.

Fonemarkivet kan användas av alla som är intresserade av svenskans ljudsystem och av uttalsträning, men det riktar sig främst till logopeder och pedagoger som träffar barn med fonologisk språkstörning eller personer med annat modersmål än svenska.

De 247 bildkartorna i pdf-format är färdiga att skrivas ut, användas och skickas med hem för fortsatt träning.

Man kan också tillverka spelkort av bildkartorna, och i manualen finns tydliga beskrivningar av hur man kan arbeta med materialet separat eller som komplement till metodböcker i uttalsträning.

Fonemarkivet är gjort av leg logoped Liv Fridefors. info@logopedliv.se

Bildkartorna är gjorda i bildprogrammet In Print 2 och skyddas av lagen om upphovsrätt. Utskrifter får kopieras och användas för träning inom den arbetsplats som köpt Fonemarkivet, men annan spridning av materialet tillåts inte av utgivaren.

Innehåll och exempel från Fonemarkivet

Fonemkartor för barn (129 st)

Kartorna består av 12 illustrerade ord i dubbel uppsättning, den ena med ordet skrivet under bilden, den andra utan text.

Både ord och bilder är utvalda för att passa barn, och formatet lämpar sig bra som spelkort.

Det finns bildkartor för varje språkljud i svenskans ljudsystem.

Fonemkartor för vuxna (27 st)

Dessa bildkartor innehåller fler och mer vuxenriktade ord än kartorna för barn.

Tanken är att de inte ska klippas isär, utan att eleven kan få hela kartan att träna på, eventuellt några rader åt gången.

Varje bildkarta består av 54 illustrerade ord som innehåller det aktuella språkljudet (fonemet).


Bildkartor med minimala par (91 st)

Dessa bildkartor innehåller ordpar där endast ett språkljud skiljer orden åt, till exempel sår/tår, mos/mus.

Sådana så kallade minimala par är bra att använda när eleven systematiskt ersätter ett konsonantljud med ett annat, eller har svårt att skilja mellan två vokalljud.

Man arbetar då dels med att öka elevens medvetenhet om att ordets betydelse påverkas om man byter ut ett ljud, dels med att göra tydlig skillnad på orden när man talar.

I kartorna med minimala par finns bilderna både med och utan text.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
620 - Fonemarkivet - För en arbetsplats
980 kr 1225 kr

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se

Vad är nytt i InPrint 3?

InPrint 3 är omarbetat helt från grunden för att vara ett modernt program där du känner igen dig från andra layoutprogram som du använder på din dator. InPrint 3 är förberett för installation i nätverk vilket gör det enklare för din IT-enhet att installera programmet åt dig i din dator.

Stora förbättringar

 • Nytt omarbetat gränssnitt med flikar för olika redigeringsverktyg samt högerklicksmeny i dokumentet

 • Många nya mallar och exempel för olika områden

 • Ett nytt, enklare sätt att skapa rutnät och bildkort med skapaverktyget

 • Bättre stöd för att byta text till symboler och välja en symbol för en hel fras

 • Dra in bilder från datorn eller kopiera in bilder direkt från Internet


Utseendet – att hitta i programmet

 • I startfönstret väljer du hur du vill jobba i programmet: med en färdig mall, ett tomt dokument, ett färdigt exempel eller med ett tidigare sparat dokument. InPrint 3 innehåller fler än 140 mallar och med dem kan du snabbt och enkelt att skapa dina dokument.

 • Med det nya skapaverktyget lägger du enkelt in ramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder i dokumentet. Spara din personliga design av ramar, rutnät och linjer.

 • Redigeringsverktygen finns i ett verktygsfält som genom sitt fliksystem gör det lätt att hitta de redigeringsverktyg du vill använda.

 • Med högerklicksmenyn kan du hitta fler funktioner som är specifika för det du högerklickar på.

 • I den nya sidhanteringen har du koll på och kan byta plats på sidor i dokumentet samt kopiera, lägga till eller ta bort sidor.


Symbolhantering

 • InPrint 3 innehåller ett stort antal nya symboler vilket innebär att programmet nu har fler än 14 000 symboler.

 • Programmet hjälper dig att välja rätt symboler till det du skriver genom att använda ny metod för symbolisering.

 • InPrint 3 använder ett nytt, enklare sätt att byta symboltexten under en symbol, du behöver inte komma ihåg högerpil på tangentbordet.

 • Det är lätt att spara den symbol eller bild du använder oftast för ett visst ord som standard för det ordet. Du kan nu spara även sammansatta symboler till din ordlista.

 • När du har en symbolsatt text kan du markera flera ord i texten och välja en av ordens symboler för att representera den markerade texten.

 • Utöver Widgitsymbolerna kan du ha flera andra ordlistor aktiva samtidigt i InPrint 3, om du exempelvis har kompletterat med Ritade tecken, Pictogram, Bliss eller Widgit hälso- och sjukvårdssymboler.


Bilder och fotografier

 • Du kan nu dra in en bild direkt från din dator till den plats i dokumentet där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan kopiera in en bild direkt från Internet till den plats i InPrint 3 där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan lägga in egna genvägar i bildarkivet för att snabbt hitta de mappar eller bilder som du ofta använder.

 • Förutom de 14 000 Widgitsymbolerna ingår också ca 4 000 nya bilder i Widgit Media.


Nya funktioner för rutnät

 • Använd det nya skapaverktyget för att snabbt och enkelt skapa rutnät med det antal rader och kolumner som du vill ha.

 • Välj den typ av rutnät du vill skapa och välj om innehållet ska ha både symbol och text eller bara text.

 • Du kan nu förflytta dig mellan celler i rutnätet genom att använda Tab-tangenten när du fyller i innehåll.

 • Du kan fördela storleken på rader och kolumner jämnt i ditt rutnät eller ställa in specifika mått för vissa rader, kolumner eller celler.

 • Med ett klick kan du göra allt innehåll i ett rutnät till samma storlek.

 • Du kan nu förutom att slå samman celler i rutnätet även dela på dem.


Fler nya inställningar/funktioner

 • Nya verktyg för att arrangera objekt i förhållande till varandra hjälper dig att skapa snygga layouter. Du har också hjälp av stödlinjer, stödraster samt funktionen ’fäst mot’ när du placerar ut innehållet på sidan.

 • Ramar, rutnät och pratbubblor i InPrint 3 kan ställas in med olika egenskaper för hur storleken på innehållet ska hanteras när innehållet utökas.

 • I sidfot och sidhuvud kan du infoga sådant du vill ha med på alla sidor, exempelvis namn, logga eller sidnummer.


Läs mer i PDF:en: Nya funktioner i InPrint 3

Denna produkt har inget material ännu.

Denna produkt har inget att ladda ner ännu.

Här visas support som är specifik för denna produkt.

Förläng abonnemang på Widgit Online

Widgit Online är en prenumerationstjänst vilket innebär att man betalar för en viss tid i taget.
När tiden tar slut får administratören för kontot ett meddelande till sin e-post som påminnelse om att det är dags att förlänga abonnemanget.
Väljer man att förlänga abonnemanget fortsätter man att använda kontot på samma sätt som innan, med samma användare och alla sparade dokument.
I väntan på en eventuell förlängning finns kontot med allt innehåll kvar i 3 år efter att abonnemanget gått ut.

Passa på vid förlängning att fundera på kontots storlek.
Här finns aktuella priser för alla kontostorlekar
Är ni osäkra på vad ert pris blir är ni alltid välkommna att kontakta oss.

Fyll i formuläret nedan för att beställa förlängning av ert abonnemang. Vi förlänger sedan abonnemanget åt er efter era önskemål.

Dina uppgifter

* Skriv "privat" om du är privatperson

*

* För beställningsbekräftelse/följesedel

* För ev. frågor

Kontot

* Gruppnamn på kontot eller en e-postadress som används i kontot

Vill du byta till en annan kontotyp? Skriver du inget behåller kontot samma typ som innan.

* Välj om du vill förlänga abonnemanget i 1,3 eller 5 år.

Fakturaadress

*

*

Ev. Fakturareferens

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se