SymWriter 2

Widgitsymboler©Widgit Software/Hargdata 1994 – 2019
www.symbolbruket.se | 013 - 712 70 | info@symbolbruket.se

SymWriter 2 är ett flexibelt och motiverande ordbehandlingsprogram som gör det möjligt för personer på olika läs- och skrivkunnighetsnivå att kunna skriva dokument.

Beställ så här:

Ange vid beställning; artikel/artiklar, leveransadress, fakturaadress och ev. fakturareferans.

Priser

Priserna är exklusive moms och ev. fraktkostnader.

Art.nr. Produkt Antal Pris
520 SymWriter 2 - 1 installation för en adress 1 1950 kr
522 SymWriter 2 - 5 installationer för en adress 5 6600 kr
524 SymWriter 2 - 10 installationer för en adress 10 9800 kr
567 SymWriter 2 - Hjälpmedelslicens, 2 installationer för samma brukare 2 2950 kr

• Skriv med symbolstöd på dator

• Många stödfunktioner utöver symbolstödet exv. rättstavning med symbolstöd, ljudning av bokstäver och uppläsning av ord och mening.

• Anpassat för den som behöver extra stöd eller motivation vid skrivande.

• Skriv i dokument med tangentbord eller använd skrivmiljöer för att skriva med tryck istället för tangentbord

• Över 14 000 Widgitsymboler och 1 500 bilder ingår

• Prova gratis i 21 dagar. Gå till fliken "Ladda ner".

Om SymWriter 2

SymWriter 2 är ett ordbehandlingsprogram som är anpassat för personer som behöver stöd eller motivation för att skriva. Samtidigt som man skriver i SymWriter visar Widgitsymboler betydelsen av orden. Välj om du vill att symbolerna ska visas direkt ovanför orden eller enbart som stöd i sidopanelen.

Användaren kan skriva från tangentbord eller från förberedda skrivtavlor, sk skrivmiljöer. I skrivmiljöer finns stöd för mus, pekskärm samt en eller två tryckkontakter.

Under tiden som man skriver i SymWriter finns det möjlighet att få talsyntesstöd av den svenska talsyntesrösten som ingår. Välj om ord och/eller meningar ska läsas upp. Val finns också för att varje bokstav ska ljudas med lång eller kort vokal. Redan skriven text kan också läsas upp i efterhand.

SymWriter 2 använder smart symbolisering vilket innebär att programmet analyserar den skrivna meningen och sedan automatiskt väljer symbol utifrån ordklass och sammanhang. SymWriter ger även symbolstödd stavningshjälp.

Förutom symbolbasen Widgitsymboler med ca 14 000 symboler som ingår kan du även komplettera med dina egna bilder/foton och andra symbolbaser i programmet.

Skriva

När du skriver i SymWriter får du automatiskt symboler som visar ordens betydelse direkt kopplad till texten.

Finns det flera symboler att välja på visas dessa i sidopanelen till höger, den s.k. symbolväljaren.

Med SymWriter 2 följer teckensnittet FS Me, som är speciellt utvecklat för den som har svårigheter med läsande och skrivande.

Vill du inte ha symbolen direkt kopplad till texten kan du istället välja att symbolen enbart visas som stöd i symbolväljaren.

Du växlar enkelt mellan det två olika lägena - visa symboler / dölj symboler, och kan på så sätt jobba med texten på olika sätt tillsammans med eleven.

Skrivmiljöer

Som alternativ till att skriva från tangentbord kan man istället skriva genom att välja ord och/eller symboler från skrivtavlor, som länkas samman till skrivmiljöer. Skrivmiljöerna kan varieras på många sätt både vad gäller utseende och innehåll. Programmet innehåller många färdiga exempel på skrivmiljöer. Skrivmiljöer kan också användas som dynamiska kommunikationskartor.

Skrivmiljöer kan användas för elever som behöver utökat stöd vid skrivande. En skrivmiljö består av ett skrivdokument och en eller flera skrivtavlor.

Skrivmiljöer kan varieras mycket i utseende och innehåll och kan därför användas för många olika syften. Med programmet följer ett flertal exempel som visar olika typer av upplägg och idéer kring användningsområden.

Skrivmiljöer kan användas med mus, pekskärm och kontaktstyrning. En skrivmiljö kan användas för att skriva med enbart text, eller med både symboler och text.

Detta innebär att skrivmiljöer kan användas av elever som inte kan skriva med text men som kan använda symboler, men skrivmiljöer kan också användas av elever med begränsad läs och skrivförmåga som kan få utökad vokabulär med hjälp av ordförslag i ordtavlor.

Grammatik

I SymWriter 2 finns stöd för att visa ordens olika böjningsformer med hjälp av grammatiska tillägg till symbolerna, så kallade specifikationer.

För substantiv kan du skilja på singular och plural, samt bestämd och obestämd form.

För verb kan du skilja på presens och imperfekt.

Adjektivens komparation visas i form av utropstecken.

Detta kan förstås vara till stor hjälp för bl.a. elever som har svenska som andraspråk.

Ljudning och talsyntes

När man skriver från tangentbord kan man få bokstävernas namn uppläsa eller få bokstäverna ljudade. För vokalerna kan man välja antingen lång eller kort vokal vid ljudning. Vill man få hela ord och meningar upplästa så använder men den inbyggda talsyntesen och man kan välja antingen rösten Alva eller Oskar.

Om man vill kan man kombinera ljudning och talsyntes så att bokstav för bokstav ljudas och när man gör mellanslag efter färdigt ord så läser talsyntesen ordet. När du skriver med skrivmiljöer kan du låta talsyntesen läsa ord eller meningar efter hand som du skriver.

Klicka på högtalarikonen för att låta talsyntesen läsa mening för mening i ett dokument eller den text du markerat. Samtidigt markeras orden vid uppläsning.

Du kan förstås använda allt talat stöd av både ljudning och talsyntesen oavsett om du använder SymWriter med enbart text eller med både symboler och text.

Med SymWriter följer de svenska rösterna Alva och Oskar samt de engelska rösterna Serena och Daniel.

Stavningskontroll

När du skriver kan du välja att få markering på felstavade ord. Om du högerklickar på ett sådant ord kommer SymWriter att ge dig ordförslag där du också ser orden med symboler till.

Denna funktion kan du använda både när du skriver med enbart text eller med både symboler och text.

Skulle du sakna något ordförslag eller vill att ett speciellt ord/symbol ska visas överst kan du lägga till egna stavningsförslag till programmet och dessa kommer då att visas som första förslag vid stavningskontroll.

Vill du stavningskontrollera ett helt dokument finns den fullständiga stavningskontrollen.

I sidopanelen till höger kan du prova symboler i din text och lyssna på talsyntesens uppläsning innan du väljer det ord du vill ha.

Smart symbolisering

SymWriter använder teknik för smart symbolisering som automatiskt väljer symbol utifrån ordklass.

Detta innebär att orden i meningar analyseras utifrån ordklass och orden symbolsätts utifrån detta.

Skriver man en mening som "Jag såg en såg" kommer programmet att välja rätt symbol för verbet "såg" och också rätt symbol för substantivet "såg".

SymWriter kan enkelt symbolsätta hela färdiga texter i syfte att ge lässtöd till personer som har svårt att läsa enbart text.

Kopierar du in en text från annat håll, till exempel mail eller en hemsida, kommer SymWriter att analysera texten och symbolsätta den rätt så långt det är möjligt.

En annan funktion som följer med smart symbolisering är att programmet kan skapa sammansatta symboler av sammansatta ord. Finns det ingen symbol för ett visst ord kommer SymWriter att försöka hitta symboler som tillsammans visar begreppet.

Andra språk

Förutom svenska innehåller SymWriter också engelskt språk.

När du byter till engelska kommer ordförrådet, talsyntesen och stavningskontrollen att byta till engelska.

Widgitsymboler

I SymWriter ingår den stora symbolbasen Widgitsymboler som består av över 14 000 symboler.

Förutom Widgitsymbolerna ingår också bildbasen Widgit bilder med ca 1500 bilder och fotografier, som kan användas för att illustrera dina dokument.

Det är även mycket enkelt att även använda sina egna bilder och fotografier. I sidopanelen till höger finns det s.k. Bildarkivet där du kan hämta upp vilka bilder du vill från din dator. Du kan själv välja i vilken storlek dessa ska visas i Bildarkivet.

Andra bildbaser

Om du har tillgång till andra bildbaser som Ritade Tecken, Pictogram eller Bliss så kan du använda även dessa i SymWriter.

Läs mer här hur du går tillväga

Prova gratis

Du kan prova på SymWriter gratis i 21 dagar, ladda ner under fliken "Ladda ner". Under installationen kommer du att kunna begära att få en prova-på-licenskod via e-post.

• In Print 2 är ett datorprogram för Windows. För att använda In Print 2 på en Mac-dator behöver Windows först installeras som ett extra operativsystem.

• Programmet är producerat av Widgit Software Ltd och översatt och bearbetat till svenska av Hargdata AB