InPrint 3

Widgitsymboler©Widgit Software/Hargdata 1994 – 2019
www.symbolbruket.se | 013 - 712 70 | info@symbolbruket.se

InPrint 3 är ett modernt layoutprogram för dig som vill skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd. Ditt bästa verktyg för att skapa bildstöd!

Beställ så här:

Ange vid beställning; artikel/artiklar, leveransadress, fakturaadress och ev. fakturareferans.

Priser

Priserna är exklusive moms och ev. fraktkostnader.

Art.nr. Produkt Antal Pris
560 Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - 1 installation av varje program för en adress 1 2900 kr
562 Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - 5 installationer av varje program för en adress 5 9800 kr
564 Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - 10 installationer av varje program för en adress 10 13900 kr
4001 InPrint 3 - 1 installation för en adress 1 1950 kr
4002 InPrint 3 - Hjälpmedelslicens, två installationer för samma brukare 2 2950 kr
4005 InPrint 3 - 5 installationer för en adress 5 6600 kr
4010 InPrint 3 - 10 installationer för en adress 10 9800 kr

Skapa bildstöd snabbare och enklare med InPrint 3!

• Skapa och skriv ut kort, scheman, pekkartor, arbetsblad, instruktioner, sociala berättelser mm

• Över 14 000 Widgitsymboler och 4 000 bilder ingår

• Använd någon av de medföljande mallarna eller skapa dina egna layouter

• Lägg enkelt till egna bilder, fotografier och andra bildbaser

• Få inspiration av färdiga mallar och exempel för många olika verksamheter

InPrint 3 är ett modernt layoutprogram för dig som vill skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd.

Programmet kan användas inom en mängd olika verksamheter som exv. förskola, skola, vuxenutbildning, omsorgsverksamhet och sjukvård.

I InPrint 3 ingår symbolbasen Widgitsymboler med fler än 14 000 symboler inom olika ämnesområden som passar både barn och vuxna. Du kan också enkelt lägga till och använda dina egna bilder, fotografier och andra bildbaser (Ritade tecken, Pictogram och Bliss). I InPrint 3 visas symboler automatiskt när du skriver. Vid behov kan du ändra text till symbolen, välja att använda symbolen utan text eller skriva med enbart text. Du kan även byta färg och hudfärg i symbolen.

Programmet innehåller fler än 140 mallar för att skapa olika typer av bildstöd, men du kan också enkelt göra helt egna layouter med hjälp av text- och symbolramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder/symboler.

När du startar InPrint 3 kan du välja på att; arbeta i en av de över 140 st mallarna, utgå ifrån ett exempel, skapa ett nytt tomt dokument eller öppna ett dokument du tidigare sparat.

I InPrint 3 finns många olika funktioner som hjälper dig att på ett enkelt sätt skapa det bildstödsmaterial du behöver. Du kan lätt skapa t.ex. ramar, rutnät, pratbubblor, linjer mm. Du kan söka fram och lägga ut symboler och bilder fritt på sidan. I det flikbaserade verktygsfältet finns alla redigeringsverktyg du behöver för att få till din personliga layout och design.

När du skapar ett rutnät i InPrint 3 kan du enkelt välja hur många rader och kolumner du vill ha. När du sedan har ett rutnät kan du redigera detta genom att exv. lägga till/ta bort/ändra storlek på rader och kolumner, slå ihop/dela celler, ändra storlek på enskilda celler, ändra bakgrundsfärg och linjefärg.

Exempel på ett schema gjort i InPrint 3. Symboler för klockslag finns för alla 5-minutersintervall över hela dygnet, så du kan göra personligt anpassade scheman.

Exempel på symbol- och ordkort gjorda i en färdig mall i InPrint 3. Allt material du gör kan innehålla antingen både text och symbol, bara symbol eller bara text.

Exempel på ett dokument med en fri layout som innehåller pratbubbla, bild på sidan och en ram med både symbol och text. Texten har anpassats genom att vissa symboler har stängts av, texten under symbolen för skola har bytts ut och ett fotografi har lagts till.

• InPrint 3 är ett datorprogram för Windows. För att använda InPrint 3 på en Mac-dator behöver Windows först installeras som ett extra operativsystem.

• InPrint 3 är förberett för installation i nätverk.

• Du kan få InPrint 3 levererat antingen på CD-skiva eller som nedladdning via Internet.

• Du kan använda InPrint 3 både på svenska och på engelska.