Widgit i Vården

Widgitsymboler©Widgit Software/Hargdata 1994 – 2019
www.symbolbruket.se | 013 - 712 70 | info@symbolbruket.se

Widgit i Vården innehåller både färdigt symbolmaterial för användning inom hälso- och sjukvården samt möjligheten att själv skapa material för de behov som finns i den egna verksamheten.

Beställ så här:

Ange vid beställning; artikel/artiklar, leveransadress, fakturaadress och ev. fakturareferans.

Priser

Priserna är exklusive moms och ev. fraktkostnader.

Art.nr. Produkt Antal Pris
6001 Widgit i Vården - 1 installation för en adress 1 2900 kr
6005 Widgit i Vården - 5 installationer för en adress 5 9800 kr
6101 Widgit i Vården – Patientsamtal på vårdcentral 1 395 kr
6102 Widgit i Vården – Patientsamtal inom akutsjukvård 1 395 kr
6103 Widgit i Vården – Patientsamtal bedömning av psykisk hälsa 1 395 kr
6201 Widgit i Vården - 1 exemplar av alla tre paket 1 995 kr


• Skapa eget symbolmaterial med hela Widgit symbolbas och ca 800 symboler specifikt framtagna för hälso- och sjukvården.

• Ta hjälp av de många mallar och exempel som installeras med programmet.

• Programmet kan användas både på svenska och på engelska.

• Komplettera med egna bilder, fotografier och andra bildbaser.

• Färdigt tryckt material att använda fristående eller som ett komplement.

Symbolstöd för hälso- och sjukvården

Widgitsymboler har använts som ett stöd för kommunikation, struktur och planering inom skolor, kommunal omsorg och habiliteringsverksamhet under många år. Efter många olika samarbeten och projekt inom hälso- och sjukvården har vi nu tagit fram en ny produkt eftersom vi tror att en god och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal.

Att som patient förstå information och kunna göra sig förstådd under sin vårdvistelse är en förutsättning för delaktighet i sin vård. För personer som har kommunikativa, kognitiva eller språkliga svårigheter är bilder ett kraftfullt verktyg som stöd i ett samtal, för att förstå en instruktion eller för möjligheten att vara förberedd inför en ny situation.

Skapa eget material

I en licens på Widgit i Vården ingår layoutprogrammet InPrint 3 med sina över 14 000 symboler samt ytterligare ca 800 symboler specifikt framtagna för hälso- och sjukvården. I InPrint 3 skapar du snabbt och enkelt eget symbolmaterial eftersom symbolbasen är direkt kopplad till språket – skriv ett ord eller begrepp för att få fram symbolen. Till programmet installeras också exempel och mallar som tagits fram speciellt för Widgit i Vården. Dessa dokument är färdiga att skriva ut men kan också anpassas fritt.

Färdigt material att använda direkt

Utöver det digitala verktyget så finns det även tre fristående paket med tryckt material färdiga att använda. Du behöver alltså ingen licens på Widgit i Vården för att kunna använda materialet. Materialet är tänkt att användas som stöd vid patientsamtal och är tydligt uppdelat för olika situationer och samtalsämnen.

• Kommunikationsbok och blad för patientsamtal på vårdcentralen
• Kommunikationsbok och blad för patientsamtal inom akutsjukvården
• Kommunikationsbok för bedömning av psykisk hälsa

Materialet är tryckt på vatten- och rivtålig plastfilm och är avtorkningsbart.

Skapa eget material i programmet InPrint 3 med hjälp av hela Widgit symbolbas samt de ca 800 nya symbolerna specifikt framtagna för hälso- och sjukvården.

Antingen kan du börja på ett tomt ark eller så kan ta du hjälp av de många olika mallar och exempel som följer med programmet.

Ett fullständigt index följer med över de symboler som ingår i Widgit i Vården samt extra relevanta symboler från den ordinarie symbolbasen.

En spiralbunden bok i A4 på 20 sidor att använda vid patientsamtal på vårdcentral.
Varje uppslag i boken är tänkt att användas för ett enskilt samtalsämne eller situation, exv. symptom, smärta och behandling. Boken innehåller 8 uppslag.
Ett dubbelsidigt A4-blad för receptionen.
Ett dubbelsidigt A4-blad för provtagning.

En spiralbunden bok i A4 på 24 sidor att använda vid patientsamtal på akutmottagning och i ambulans. Varje uppslag i boken är tänkt att användas för ett enskilt samtalsämne eller situation, exv. vad har hänt, medicinsk historia och undersökning. Boken innehåller 10 uppslag. Ett dubbelsidigt A4-blad för receptionen. Två dubbelsidiga A4-blad för informationsinhämtning och frågor för ambulans. Ett dubbelsidigt informationsblad i A4 om triage.

En spiralbunden bok i A4 på 32 sidor att använda vid patientsamtal för bedömning av psykisk hälsa. Materialet är framtaget för utredning och undersökning av psykisk hälsa i ett samarbete mellan Widgit Software och Dr Geoff Consultant Psychiatrist for adults with a learning disability, Coventry and Warwickshire Partnership Trust and Dr Irene Cormac, Honorary Consultant Forensic Psychiatrist, Ramptom Hospital, Nottinghamshire Healthcare NHS Trust. Materialet är översatt till svenska av Symbolbruket med hjälp av yrkesverksamma inom området.

• Widgit i Vården kan installeras i en dator med Windows. För att använda Widgit i Vården på exv. en Mac-dator behöver Windows först installeras som ett extra operativsystem.

• Widgit i Vården är förberett för installation i nätverk.

• Du kan använda Widgit i Vården både på svenska och på engelska.

• Tänk på att det är du som vårdpersonal som bedömer materialets och symbolernas lämplighet för de situationer där det används.