Support » Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Här är några av de vanligaste frågorna vi brukar få.
Undrar du över något annat kan det finnas under någon av de andra supportkategorierna.
Du är också alltid välkommen att kontakta oss!

Läs under supportkategorin Kundservice hur du gör för lösa detta.

Hargdata AB har copyrighträtt på Widgitsymbolbasen med svenskt innehåll. Det innebär att alla som säljer produkter som innehåller Widgitsymboler i Sverige har avtal med oss.

Inom den verksamhet där licens finns får Widgitsymbolerna användas fritt, er licensform avgör var avgränsningen görs. Om ni vill använda Widgitsymbolerna utanför verksamheten, exv. i ett projekt eller ett informationsmaterial så kontakta oss och berätta vad ni vill göra.

Format på vår copyrighttext:
Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2019 | www.symbolbruket.se

Våra datorprogram är gjorda till Windows-datorer och kan därför inte installeras direkt i en Mac-dator. Däremot går det bra att använda våra program även i Mac-datorer, om du först installerar Windows i Mac-datorn som ett andra operativsystem (partition).

För att installera Windows i en Mac-dator, följ beskrivningen i länken nedan.
Apple support

Ett annat alternativ för dig som har Mac-dator är vår tjänst Widgit Online, där du kan skapa bildstöd och symboldokument i webbläsaren på vilken dator som helst, t.ex. Mac, Chromebook eller PC.

Här finns en jämförelse mellan våra vanligaste produkter:
Gå till jämförelsen

Här kan du ladda ner inställningsprogrammet till Bläckfisken USB:
Ladda ner inställningsprogram
Här finns bruksanvisning för Bläckfisken USB:
Ladda ner bruksanvisning
Kontakta oss för övrig support på Bläckfisken USB!

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

support@symbolbruket.se