Support » Licens- och kundfrågor

Licens- och kundfrågor

Här hittar du mer information kring våra licenser, licenskoder, beställningsvägar samt hur våra Widgitsymboler får användas.

Hur får man använda Widgitsymbolerna?

Hargdata AB har copyrighträtt på Widgitsymbolbasen med svenskt innehåll.
Det innebär att alla som säljer produkter som innehåller Widgitsymboler i Sverige har avtal med oss.

Inom den egna arbetsplatsen (en fysisk adress) där licens finns får Widgitsymbolerna användas fritt. Ni får använda Widgitsymbolerna utanför er arbetsplats så länge ni inte tar betalt och materialet inte innehåller fler än 100 symboler. Det ska också finnas en copyrighttext (enligt nedan) på materialet som sprids utanför er arbetsplats.
Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2018 | www.symbolbruket.se

Ni får gärna använda Widgitsymbolerna i olika projekt eller material så länge ni kontaktar oss först och berättar vad ni vill göra.

Hur fungerar våra licenser?

Våra symbolprogram In Print, Symwriter, By Choice och First Keys 3 säljs med licens. Det innebär att man samtidigt får ha programmet installerat i så många datorer som man har köpt licens för. Om Storskolan till exempel köper 5 licenser av InPrint har Storskolan då rätt att ha InPrint installerat i 5 datorer samtidigt med samma licenskod. De får ominstallera programmet i ny dator om det avistalleras i en dator eller om en dator skrotas.

En licenskod gäller för en och samma fysiska adress. Om vi tar Storskolans exempel igen innebär det att när Storskolan köper 5 licenser av InPrint får alla 5 licenserna bara installeras på Storskolans fysiska adress, Skolvägen 11.

När man väl har köpt en licenskod till sin fysiska adress (grundlicens) kan man beställa fler licenser för att kunna installera programmet i ytterligare datorer, dessa kallar vi tilläggsinstallationer. Vill man däremot köpa programmet till exv. förskolan som ligger 2 km bort behöver man köpa en grundlicens dit och kan alltså inte köpa tilläggsinstallationer.

Verksamhetslicens/Kommunlicens

Numera kan vi även erbjuda verksamhetslicens/kommunlicens på programmen InPrint 3, SymWriter 2 eller båda. Detta innbär att man får installera programmet/programmen i fritt antal datorer i alla verksamheter inom valt förvaltningsområde eller vald verksamhet, exv. barn- och utbildningsförvaltningen. Många kommuner, regioner och privata verksamheter har redan startat sådana avtal.

Vid behov av en större gemensam licens eller en verksamhetslicens/kommunlicens är ni välkomna att kontakta oss på telefon eller e-post.

Hur beställer man produkter från oss?

Du kan göra din beställningen till oss via:

  • Webbshoppen här på hemsidan. Börja med att välja produkt och klicka sedan på Pris och köp för att lägga artiklar i kundvagnen.

  • E-post (info@symbolbruket.se)

  • Telefon (013-712 70)


Det vi behöver veta när ni beställer en produkt av oss är:

  • Vilken produkt/er gäller det? (exv. artikelnummer)

  • Vart ska produkten användas och finns produkten där sedan tidigare?

  • Vart ska produkten skickas? (Mailadress/Leveransadress)

  • Vart ska fakturan skickas? (Fakturaadress)

  • Ev. fakturareferens

Behöver ni veta hur många licenser ni har köpt?

I vårt licenshanteringssystem kan vi ofta se hur många licenser som ni har köpt in till er verksamhet.

Det är enklast för oss att ni har er licenskod/registreringskod redo när ni kontaktar oss. Denna hittar ni på programmets förpackning eller på ett licensdokument från oss.

Hittar ni inte er licenskod?

Licenskoden som skickas med våra symbolprogram In Print, Symwriter, By Choice och First Keys 3 är beviset för att ni har köpt programmet. Licenskoden använder ni för att kunna installera programmet samt ominstallera det om till exempel en dator byts ut. Förvara därför alltid licenskoden på ett säkert ställe där både du som är ansvarig nu och din efterträdare kan hitta den.

Koden kan heta licenskod, registreringskod eller serienummer och finns antingen på programmets förpackning eller på ett licensdokument som vi skickat till er på post eller på e-post. Koden består av antingen 4x4 bokstäver eller 6x4 bokstäver (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx eller xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).

Det kan hända att man tappar bort sin licenskod. Vi kan oftast hjälpa er med att återfå koden genom att söka på verksamhetens namn så länge ni har köpt programmet direkt från oss.

Hittar ni inte er CD-skiva?

Det kan hända att man tappar bort CD-skivan som innehåller det program man köpt. Gäller det programmen InPrint 3, SymWriter 2 eller First Keys 3 kan du ladda ner programfilerna här på vår hemsida för installation. Gäller det In Print 2 eller By Choice kan endast uppdateringar laddas ner fritt från vår hemsida. Kontakta oss så hjälper vi dig åt återfå installationsmedia för dessa eller någon av våra övriga produkter.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

support@symbolbruket.se