Support » Licens- och kundfrågor

Licens- och kundfrågor

Här hittar du mer information kring våra licenser, licenskoder, beställningsvägar samt hur våra Widgitsymboler får användas.

Hur får man använda Widgitsymbolerna?

Hargdata AB har copyrighträtt på Widgitsymbolbasen med svenskt innehåll. Det innebär att alla som säljer produkter som innehåller Widgitsymboler i Sverige har avtal med oss.

Inom den verksamhet där licens finns får Widgitsymbolerna användas fritt, er licensform avgör var avgränsningen görs. Om ni vill använda Widgitsymbolerna utanför verksamheten, exv. i ett projekt eller ett informationsmaterial så kontakta oss och berätta vad ni vill göra.

Format på vår copyrighttext:
Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2019 | www.symbolbruket.se

Hur fungerar våra licenser?

InPrint 3 och SymWriter 2

Datorprogrammen InPrint 3 och SymWriter 2 finns med tre olika licensformer.

 1. Fristående licens till en specifik verksamhet på en adress. Exv. 5 installationer till Storskolan på Skolvägen 2
  Varje verksamhet på en enskild adress har sin egen licens med egen licenskod. Denna licens innebär en engångskostnad och köpet gäller för den version programmet har vid inköpstillfället.
  Pris: Se lista här

 2. Verksamhetslicens för ett bestämt antal installationer. Exv. 8 licenser för fri användning inom exv. Barn- och utbildningsförvaltningen, ”Skolområde väst” eller ”LSS-verksamheten”. Gäller för ett visst antal samtida installationer av programmet som kan fördelas flexibelt inom verksamheten. Licensen hanteras centralt och programmet installeras via nätverksinstallation med en och samma licenskod. Licensen ger tillgång till fria uppdateringar och innebär en årlig kostnad.
  Pris: Kontakta oss för prisuppgift

 3. Verksamhetslicens som ger helt fria installationer inom exv. Barn- och utbildningsförvaltningen eller Socialförvaltningen. Gäller för fria installationer av programmet inom verksamheten. Licensen hanteras centralt och programmet installeras via nätverksinstallation med en och samma licenskod. Licensen ger tillgång till fria uppdateringar och innebär en årlig kostnad.
  Pris: Kontakta oss för prisuppgift

Widgit Online

För Widgit Online köper man ett konto av en viss storlek till sin verksamhet. Exempelvis en skola, förskola eller boende.
Pris: Se lista här

Man kan också köpa Widgit Online för större organisationer och verksamheter. Exempelvis till alla skolor i en kommun eller till den sociala omsorgen.
Pris: Kontakta oss för prisuppgift

Widgit Writer

Till Widgit Online finns även appen Widgit Writer. Appen köps först på appstore för ca.10 kr, därefter loggar man in i appen med samma användare som till Widgit Online. Varje användare på Widgit Online kan vara inloggad i upp till 2 iPads för Widgit Writer.

Widgit Go SE

Widgit Go SE köper man i appstore. Det finns även möjlighet att köpa appen med volume purchase program med mängdrabatt.

Hur beställer man produkter från oss?

Du kan göra din beställningen till oss via:

 • Webbshoppen här på hemsidan. Börja med att välja produkt och klicka sedan på Pris och köp för att lägga artiklar i kundvagnen.

 • E-post (info@symbolbruket.se)

 • Telefon (013-712 70)


Det vi behöver veta när ni beställer en produkt av oss är:

 • Vilken produkt/er gäller det? (exv. artikelnummer)

 • Vart ska produkten användas och finns produkten där sedan tidigare?

 • Vart ska produkten skickas? (Mailadress/Leveransadress)

 • Vart ska fakturan skickas? (Fakturaadress)

 • Ev. fakturareferens

Behöver ni veta hur många licenser ni har köpt?

I vårt licenshanteringssystem kan vi ofta se hur många licenser som ni har köpt in till er verksamhet.

Det är enklast för oss att ni har er licenskod/registreringskod redo när ni kontaktar oss. Denna hittar ni på programmets förpackning eller på ett licensdokument från oss.

Hittar ni inte er licenskod?

Licenskoden som skickas med våra symbolprogram In Print, Symwriter, By Choice och First Keys 3 är beviset för att ni har köpt programmet. Licenskoden använder ni för att kunna installera programmet samt ominstallera det om till exempel en dator byts ut. Förvara därför alltid licenskoden på ett säkert ställe där både du som är ansvarig nu och din efterträdare kan hitta den.

Koden kan heta licenskod, registreringskod eller serienummer och finns antingen på programmets förpackning eller på ett licensdokument som vi skickat till er på post eller på e-post. Koden består av antingen 4x4 bokstäver eller 6x4 bokstäver (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx eller xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).

Det kan hända att man tappar bort sin licenskod. Vi kan oftast hjälpa er med att återfå koden genom att söka på verksamhetens namn så länge ni har köpt programmet direkt från oss.

Hittar ni inte er CD-skiva?

Det kan hända att man tappar bort CD-skivan som innehåller det program man köpt. Gäller det programmen InPrint 3, SymWriter 2 eller First Keys 3 kan du ladda ner programfilerna här på vår hemsida för installation. Gäller det In Print 2 eller By Choice kan endast uppdateringar laddas ner fritt från vår hemsida. Kontakta oss så hjälper vi dig åt återfå installationsmedia för dessa eller någon av våra övriga produkter.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

support@symbolbruket.se