Utbildning » Webbutbildning i Widgit Go

Webbutbildning i Widgit Go

11 november 2021

Widgit Go är en app där du kan skapa egna upplägg/anpassningar att användas för många olika syften som ex kommunikation, struktur, stimulans och språkutveckling. Widgit Go innehåller ca 16 000 Widgitsymboler och du behöver inte vara uppkopplad mot Internet eller dator för att redigera eller använda appen.
Läs mer om Widgit Go här

Under kursen lär du dig grunderna i hur Widgit Go fungerar samt får tips och idéer om användningsområden utifrån olika personers behov av bildstöd.

Under våra webbutbildningar använder vi Microsoft Teams. Vi kommer i god tid skicka ut en inbjudan via mail innehållande en klickbar länk. Genom att klicka på länken ansluter du till utbildningen.

Använd en stabil internetuppkoppling (nätverkskabel direkt in i datorn om du har möjlighet).

Anmäl deltagare

Fyll i formuläret nedan för att anmäla en eller flera deltagare till kursen.
Om du anmäler fler/andra deltagare än dig själv blir du ansvarig för att förmedla kursinformationen vidare till dem.
Tänk på att inte fylla i några känsliga personuppgifter för din egen eller någon annans räkning. Läs mer om vår personuppgiftshantering här.

* Inklusive dig själv om du också ska delta

Kontaktperson

* Ditt för- och efternamn * För kursbekräftelse och mer information * Där vi kan nå dig eller någon deltagare även på kursdagen Ev. meddelande till oss

Fakturauppgifter

* Vart ska vi skicka fakturan efter kursen?
Ev. Fakturareferens (Oftast en siffer- eller bokstavskod)

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 utbildning@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 utbildning@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor


013-712 70

utbildning@symbolbruket.se