Inspiration

Gå direkt till:

Goda exempel

Sociala medier

Symbolmaterial att ta del av

Sommarpyssel med Widgitsymboler

Här hittar ni Symbolbrukets symbolaktiviteter med sommartema som vi hoppas ni får mycket glädje av!

Räkna ner till sommarlovet, utforska insekter och blommor, bilbingo, skylt till glasskiosken, blandade matematikuppgifter och mer.

Om krisen eller kriget kommer

Många svenskar oroar sig för det pågående kriget i Ukraina och det växande hotet mot Sverige. Det finns en hel del information kring bra saker att tänka på och hur man kan förbereda sig för eventuell kris och krig i Sverige. MEN, ska man ha möjlighet att förbereda sig är det såklart viktigt att kunna förstå och ta till sig informationen.

Vi på Symbolbruket har därför skapat symbolsatt informationen kring detta ämne.

Samtala om HBTQI-frågor

Region Sörmland har tagit fram ett material med Widgitsymboler för att samtala om HBTQI-frågor. Materialet består av fyra delar:

 • En informationsbroschyr om HBTQI (beskrivning av begrepp)
 • En checklista på bra bemötande
 • Ett samtalshäfte att använda i samtal med en patient, för att prata om olika saker kring HBTQI. Tanken är att personerna sitter mitt emot varandra och att personalen har exempelfrågorna vända mot sig (därav en del sidor med texten upp-och-ner)
 • Fyra samtalskartor (könsdysfori, HBTQI, vem är jag? hur mår jag?)
I InPrint 3 filerna kan du redigera allt material på egen hand om du har vårt program InPrint 3.

Babblarna kommunikationskartor

I samarbete med Hatten förlag och Folkhälsan har vi tagit fram kommunikationskartor för 5 olika babblarböcker. Kartorna finns både med och utan tecken som stöd. I InPrint 3 filerna kan du även redigera allt material på egen hand om du har vårt program InPrint 3.

Substantiv i plural på engelska

Substantiv böjs på olika sätt i plural. Här har ni ett arbetsmaterial med plural i engelska. I arbetsmaterialet hittar ni substantiv i plural samt ett tillhörande läxförhör.

Av: Emina Sikiric, lärare på Rosenlundsskolan i Jönköping

Kommunikationsmaterial för ukrainska flyktingar

Materialet är tänkt att vara ett kommunikationsstöd i mottagandet av ukrainska flyktingar och består av 10 PDF-filer för olika situationer och syften. Innehållet är tvåspråkigt och finns i både en svensk-ukrainsk så väl som en svensk-rysk version.

Materialet är framtaget av Widgit i samarbete med internationella partners. Fler språk och mer information om materialet finns på Widgits hemsida, klicka på Läs mer för att komma dit.

Översättningarna är gjorda av Lucy Varnava.

Hur jag känner inför min skola – HIFAMS sju frågor

Ett bildstödsmaterial inspirerat från den brittiska modellen HIFAMS (How I feel about my School) för att göra eleverna med delaktiga kring mående i skolan.

Av: Johanna Lindgren Chin, specialpedagog och förstelärare på Slättgårdsskolan i Stockholm

Barnkonventionens artiklar

En PDF med barnkonventionens samtliga artiklar symbolsatt med Widgitsymboler. För att barnkonventionen är allas uppdrag! Filen är skapad i InPrint 3.

Av: Vår instagramvän - visuellt_stod

Årshjul med Widgitsymboler!

Överblicka året med hjälp av ett årshjul. Alla delar är vridbara och innehåller både månadssymboler och veckosymboler. Årshjulet är skapat i PowerPoint.

Av: Jenny Rutgersson, logoped på Kannebäcksskolans tal- och språkspår

Symbolstödda matematiska begrepp

Matematiska begrepp kan vara svåra att både förstå och hålla i minnet, med visuellt stöd kan förståelsen öka och en krok för minnet skapas.

Av: Johanna Lindgren Chin, specialpedagog och förstelärare på Slättgårdsskolan i Stockholm

Såhär vill jag ha det

Såhär vill jag ha det i skolan, på fritids, på idrotten och på musiken är ett material att använda som stöd vid samtal med elever om hur de vill ha det i skolan. Ganska ofta sker diskussionerna om vad som hjälper en viss elev utan att den viktigaste personen – nämligen eleven själv får vara delaktig. Dessa 4 PDF:er går att använda som utvalda delar över områden eller som helhet.

Av: Logoped Julia Andersson, Logoped Ida Rosqvist, Hälsopedagog Maja Björkebäck och arbetsterapeut Matilda Bönner

Faktatext – rubrikskort och stödmall

I arbetet med faktatext kring djur kan dessa rubrikkort användas för att förtydliga de olika delarna. Stödmallen kan med fördel användas tillsammans med rubrikkorten för att låta eleverna skriva stödord inför sitt kommande skrivande.

Av: Helen Larsson, speciallärare på Rosenlunds grundsärskolan i Jönköping

Kartläggning vid skolfrånvaro

Material som kan användas vid kartläggning av skolfrånvaro.

Av: Ulrika Aspeflo

100 Svenska Ord - Arabiska

100 svenska ord som är översatta till arabiska och som har symbolstöd. Vi har gjort 7 olika exempel på övningsmaterial med dessa 100 ord på svenska och arabiska. Materialet är skapat i InPrint 3.

Av: Symbolbruket, i ett samarbete med Said och Mats.

100 Svenska Ord - Somaliska

100 svenska ord som är översatta till somaliska och som har symbolstöd. Vi har gjort 7 olika exempel på övningsmaterial med dessa 100 ord på svenska och somaliska. Materialet är skapat i InPrint 3.

Av: Symbolbruket, i ett samarbete med Ahmed och Joanna i Härnösand.

Vinterfåglar – målarbilder

Välj mellan talgoxe och domherre. Här ges det möjlighet att både färglägga, läsa, skriva- och öva på ordbild. Materialet är skapat i InPrint 3.

Av: Marlene Bylund Lööf, mamma till en son med autism som driver Facebookgruppen – Språklek – Tips och Trix.

"De sju frågorna" - med bildstöd

Frågor för tydliggörande pedagogik. Att utgå från de sju frågorna är ett bra sätt att tydliggöra ett moment eller en aktivitet i exempelvis klassrummet eller på arbetet.

Av: Ida Rosqvist, leg. logoped i Malmö stad

”De tio frågorna” – med bildstöd

Frågor för tydliggörande pedagogik. Att utgå från de 10 frågorna är ett bra sätt att tydliggöra ett moment eller en aktivitet i exempelvis klassrummet eller på arbetet. En utveckling av "De sju frågorna".

Av: Matilda Bönner, leg. arbetsterapeut

Borsta tänderna

Ett exempel på bildstöd för struktur. Här hittar ni en sekvens med samtliga steg för tandborstning. En självklarhet för många men inte för alla! Strukturen är skapad i InPrint 3.

Av: Symbolbruket

Dyslexi

Vad innebär dyslexi? Enkel information om dyslexi symbolsatt med Widgitsymboler.

Av: Ida Rosqvist, leg. logoped i Malmö stad

Venndiagram – dyslexi och språkstörning

Vilka likheter och skillnader finns det mellan dyslexi och språkstörning? Detta har Julia synliggjort med hjälp av ett Venndiagram.

Av: Julia Andersson, leg. logoped

Recept – Chokladbollar

Köksredskap, ingredienser och arbetsordning. Ett smarrigt symbolsatt recept för dig som ska baka chokladbollar. Receptet är skapat i InPrint 3.

Av: Symbolbruket

Naturens kretslopp - Para ihop, hör vi ihop

18 begrepp inom biologi kring naturens kretslopp. Detta material kan användas på två sätt - Para ihop eller med den kooperativa strukturen Hör vi ihop. Övningen är skapad i Widgit Online.

Av: Ulrica Elisson, Lärare ma no/tk so sv åk 5–6 i Leksand

Material till boken "I Relation till Lärande"

Här hittar du det bildstödsmaterial som hör till boken "I Relation till Lärande – kommunikationsstöd i undervisningen" av logopederna Ulrika Aspeflo och Ebba Almsenius.

Till varje kapitel i boken finns det färdigt bildstödsmaterial att fritt ladda ner, skriva ut och använda.

Materialet som hör till boken är skapat i Widgit Online och där finns även ett tillägg med ännu mer material som Ulrika och Ebba har tagit fram. Tillägget är gratis för alla som har ett konto på Widgit Online och finns under fliken ”Material”. För användare i ett gruppkonto så behöver administratören installera tillägget.

Läs mer om boken här

Sommarpyssel med Widgitsymboler

Här hittar ni Symbolbrukets symbolaktiviteter med sommartema som vi hoppas ni får mycket glädje av!

Räkna ner till sommarlovet, utforska insekter och blommor, bilbingo, skylt till glasskiosken, blandade matematikuppgifter och mer.

Samtala om HBTQI-frågor

Region Sörmland har tagit fram ett material med Widgitsymboler för att samtala om HBTQI-frågor. Materialet består av fyra delar:

 • En informationsbroschyr om HBTQI (beskrivning av begrepp)
 • En checklista på bra bemötande
 • Ett samtalshäfte att använda i samtal med en patient, för att prata om olika saker kring HBTQI. Tanken är att personerna sitter mitt emot varandra och att personalen har exempelfrågorna vända mot sig (därav en del sidor med texten upp-och-ner)
 • Fyra samtalskartor (könsdysfori, HBTQI, vem är jag? hur mår jag?)
I InPrint 3 filerna kan du redigera allt material på egen hand om du har vårt program InPrint 3.

Babblarna kommunikationskartor

I samarbete med Hatten förlag och Folkhälsan har vi tagit fram kommunikationskartor för 5 olika babblarböcker. Kartorna finns både med och utan tecken som stöd. I InPrint 3 filerna kan du även redigera allt material på egen hand om du har vårt program InPrint 3.

Almanackor

Här kan du ladda ner våra populära almanackor. Fyll dem gärna med eget innehåll.

Av: Symbolbruket

Bildstöd i undervisningen

Bildstöd i undervisningen av Ulrika Aspeflo innehåller olika exempel som kan användas som inspiration till såväl undervisning i helklass, som i mindre grupp eller enskilt.

Här hittar du exempel på mer ämnesövergripande mallar som kan användas i många ämnen och mer ämnesspecifika exempel där Ulrika utgått från de läromedel som används i ämnet och bearbetat det på olika sätt. Allt material har Ulrika skapat i InPrint 3 och är självklart redigeringsbart.

Läs gärna igenom Om materialet för att få inspiration hur materialet kan användas.

Av: Ulrika Aspeflo, leg. logoped och specialpedagog med över 30 års erfarenhet inom området NPF

Genomförandeplan – livsområden

Ett gediget bildstödsmaterial att använda tillsammans med deltagare/brukare i samband med genomförandeplan. Materialets syfte är att stärka kommunikationen och förståelsen kring beslut som tas samt att öka brukarens känsla att kunna påverka sin egen livssituation och sina arbetsuppgifter.

Materialet är en grund för att starta ett samtal kring de olika livsområdena som ni ser på bilden ovan. Läs gärna igenom Om materialet för att få en ökad inblick i hur det är tänkt att användas innan du sätter igång.

Av: Camilla Ehrlund, utvecklare inom AKK område funktionshinder, Ord & bild samt resursgrupp kommunikation i Eskilstuna kommun.

Förmågekitt – konkretisera lärande

Material till boken ”Lära för livet-motiverande undervisning i särskolan”.

Ett sätt att visualisera och konkretisera det lärande som ska ske enligt läroplan och kursplaner är att medvetandegöra de fem förmågorna: samarbete, ansvar, kreativitet, reflektion och kommunikation. Förmågorna är ett verktyg som hjälper eleverna att få syn på vad lärandet egentligen handlar om.

Materialet är skapat i InPrint 3 och består av fem förmågekort, två olika spel, fem pekpratskartor för reflektion, sex ämnesområdesplaner med bildstöd samt exempel på utvärdering och omdömesblankett med bildstöd.

Läs mer om boken här

Av: Marie Nilsson Nordfors, Specialpedagog och förstelärare på Häggviks gymnasium i Sollentuna

Bliss-kartan med Widgitsymboler, anpassad till bokform

Här hittar du Symbolbrukets tolkning av Bliss-kartan i bokform. Boken och dess innehåll erbjuder ett stort ordförråd. I den här bokversionen förekommer småorden i varje uppslag för att underlätta kommunikationen. Några meningsstartare har också lagts till med syfte att tydliggöra det kommunikativa syftet. Skrivs ut liggande och dubbelsidigt med vändning längs kortsidan. Sidorna är numrerade för att underlätta hopsättning av boken.

Av: Vera Jarnskog, leg. logoped

Färgkodade schemabilder efter schemasystemet Skola24

Genom en enhetlig färgkodning för ämnen, läroböcker, mappar och skrivhäften kan skolan få en tydlig struktur som underlättar för eleverna att lägga sin energi på rätt saker.

I samband med att Kinda kommun arbetade med skolutvecklingsarbetet - Tillgängliga lärmiljöer färgkodades samtliga läroämnen efter schemasystemet Skola24.

Läs mer på Kinda kommuns hemsida

Tärningsmall

Skriv ut din egen tärning med Widgitsymboler genom att utgå från denna mall.

Av: Symbolbruket

Nordens naturresurser

En sammanfattning av Nordens naturresurser, en fil vardera för varje land – Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Materialet innehåller bland annat viktiga begrepp som förklarar exempelvis vad en produkt består av och vilken naturresurs den kommer ifrån.

Materialet kan användas på många olika sätt, exempelvis muntligt i klassen för att samtala om likheter och skillnader.

Av: Emina Sikiric, 4-9 lärare på Rosenlundsskolan i Jönköping

Årshjul

Överblicka året med hjälp av ett årshjul med Widgitsymboler för varje månad. Filen innehåller två olika varianter på mallar. Välj mellan A3 och A4.

Av: Symbolbruket

Vad är det för väder?

För användning i exempelvis samlingssituation eller när man ska gå ut. Är det varmt, kallt eller blåsigt ute idag? Varför inte kombinera denna fria layout med en stödstruktur för klädval?

Av: Symbolbruket

Samtalsapparater – mallar till InPrint 3

Här finner du Mallar skapade i InPrint 3 som passar till samtalsapparaterna - iTalk2, Big Step-by-Step och SuperTalker (1, 2, 4 eller 8 celler).

Läs mer om och köp apparaterna här.

Av: Symbolbruket i samarbete med Funktionsverket

Händelserapport - Elevversion

En händelserapport med frågor riktade till elever. Tanken är att formuläret ska vara en utgångspunkt (inte ett facit!). Fylls i för att sen kunna gå tillbaka för att utvärdera, förändra och utveckla.

Av: LogopedJulia - Julia Andersson, leg. logoped

Packa strandväskan

Flytta föremål/bildkort ner i väskan i takt med att de packas i verkligheten. Sen är det bara att njuta av stranden!

Av: Symbolbruket

Kommunikationsbok A5 med innehåll

Här hittar du en kommunikationsbok i format A5 med innehåll för många olika situationen. Boken är tänkt att användas som ett startkit för att snabbt komma igång! Du kan använda boken precis som den är eller redigera och anpassa efter just dina behov.

Av: Mira Gloppestad

Kommunikationsbok – A4 – liggande

En mall för en liggande, dubbelsidig kommunikationsbok i A4 med 6 flikar redo att anpassas efter ditt innehåll.

Av: Symbolbruket

KomBo

Kommunikationsstöd till personer med kommunikativa svårigheter i boende och daglig verksamhet. För dig som arbetar i InPrint 3 hittar du här projektets mall. Mallen finns även i Widgit Online under huvudkategorin Kommunikation. Läs mer om KomBo här

Gör så här:
 • Ladda ner valt upplägg till din dator och packa upp/extrahera zip mappen.

 • Gå till den tjänst du använder för bakup/delning i Widgit Go; OneDrive, Dropbox eller Widgit Online och ladda upp upplägget dit (.wsa filen). Läs mer i Användarhandboken, avsnitt 9.2 - 9.4.

 • Starta Widgit Go i iPaden och välj Importera (i redigeringsläget). Välj den tjänst du använder och logga in på samma konto som du laddade upp upplägget till.

Almanackor

Här kan du ladda ner almanacksblad i form av 12 st månadsupplägg.
Av: Symbolbruket

Hälsoenkät

Ett upplägg som bygger på den förenklade hälsoenkäten med symbolstöd. Upplägget är skapat utifrån upplägget Enkät mall.
Av: Riksföreningen för skolsköterskor

Enkel e-post

Detta upplägg är skapat för personer med afasi i åtanke. Via upplägget kan man skriva ett enkelt e-postmeddelande.
Av: Anneli Selin Holmgren, logoped och hjälpmedelskonsulent på KOM-Y, Region Västernorrland

Kommunikationspass

Ett upplägg som är ett kommunikationspass. Anpassa det till ditt eget!
Läs mer om upplägget.
Av: Jessica Eriksson, kommunikationspedagog i Karlstad

Baka godsaker

Ett upplägg för att öka delaktighet i baksituation. Upplägget kan användas såväl hemma som i verksamhet. Här finns en film som visar när Oliver och Jenny använder upplägget när de bakar pepparkakor
Av: Jenny Gullberg, logoped på Center för kommunikativt och kognitivt stöd i Uppsala

2 Scheman

Schema 1 – Ett upplägg som är uppbyggt i tre nivåer. Den översta raden med veckodagar länkar till den specifika dagen. Därifrån kan man beskriva innehållet i varje lektion/arbetspass under dagen.

Schema 2 – En förenklad variant av schema 1. I detta upplägg hoppar man över den andra nivån och går direkt till beskrivning av innehållet i varje lektion/arbetspass.

Veckoschema mall

En schemamall som länkar varje veckodag till en undertavla. Där kan man i sin tur beskriva dagens aktiviteter och varje aktivitets innehåll.
Av: Terry Grahn, Puheoikeus i Finland

100 Svenska ord

Ett upplägg med 100 svenska basord som är bra att ha tillgång till när man introduceras för det svenska språket.
Av: Symbolbruket i samarbete med Said och Mats

Hitta samma

En enkel matchningsövning, hitta samma! Fyll på med eget innehåll för fler sidor.
Av: Symbolbruket

Vid julbordet

En visuell scen där man kan prata om julbordets olika rätter och be om olika saker från bordet.
Av Symbolbruket

Prepositioner

Två upplägg som på ett roligt sätt erbjuder träning av prepositioner.
Prepositioner 1 är ett upplägg där du tränar på de specifika begreppen.
Prepositioner 2 är ett upplägg där man ska matcha rätt preposition med angiven bild.
Av: Symbolbruket

Vad gör man

Två upplägg med fokus på vad olika vardagliga föremål används till.
I första upplägget kan man se och lyssna på vad föremålen kan användas till.
I andra upplägget får man själv berätta vad man kan göra med föremålen.
Av: Symbolbruket

Gör så här:
 • Ladda ner valt material till din dator.

 • Gå till dokumentlistan/startsidan på Widgit Online och klicka på knappen Ladda upp ett dokument.

 • Välj sedan filen som du har laddat ner härifrån. Materialet hamnar då i din dokumentlista.

Känsloskalor

Vi på Symbolbruket har tagit fram 4 olika känsloskalor utifrån mallar i Widgit Online. Materialet kan användas för att stötta samtal kring känslor samt strategier för att hantera olika känslouttryck. Använd materialet som det är eller redigera utifrån behov.

Bildstöd i undervisningen

Bildstöd i undervisningen av Ulrika Aspeflo innehåller olika exempel som kan användas som inspiration till såväl undervisning i helklass, som i mindre grupp eller enskilt. Materialet har Ulrika skapat i InPrint 3 och vi har här återskapat filerna i Widgit Online så långt det har varit möjlighet.

Här hittar du exempel på mer ämnesövergripande mallar som kan användas i många ämnen och mer ämnesspecifika exempel där Ulrika utgått från de läromedel som används i ämnet och bearbetat det på olika sätt. Allt material är redigeringsbart. Läs gärna igenom Om materialet för att få inspiration hur materialet kan användas.

Av: Ulrika Aspeflo, leg. logoped och specialpedagog med över 30 års erfarenhet inom området NPF

Färgkodade schemabilder efter schemasystemet Skola24

Genom en enhetlig färgkodning för ämnen, läroböcker, mappar och skrivhäften kan skolan få en tydlig struktur som underlättar för eleverna att lägga sin energi på rätt saker.

I samband med att Kinda kommun arbetade med skolutvecklingsarbetet - Tillgängliga lärmiljöer färgkodades samtliga läroämnen efter schemasystemet Skola24.

Läs mer på Kinda kommuns hemsida

Kommunikationsbok – inriktning förskola

En kommunikationsbok innehållande bland annat sidor för När, Var, Vem, Känslor och Bildstöd för att reda ut konflikt. Lägg gärna till egna fotografier för att anpassa det till ditt eget.

Av: Camilla Kulläng, logoped och språkutvecklare mot förskolorna inom Västerås Stad

Språklek – dela ord till stavelser

Jobba med språklig medvetenhet genom denna roliga språklek – dela ord till stavelser. Materialet innehåller både tvåstaviga och trestaviga ord. Lägg gärna till ytterligare innehåll om du önskar.

Av: Camilla Kulläng, logoped och språkutvecklare mot förskolorna inom Västerås Stad

Fråga, fråga, byt – geometri

Ett material för att träna på begrepp i geometri. Ulrika tipsar om att materialet ska skrivas ut dubbelsidigt om man ska använda den kooperativa strukturen - fråga, fråga, byt.

Av: Ulrica Elisson, Lärare ma no/tk so sv åk 5–6 i Leksand

Kategoriord – plast, metall och trä

Klipp isär bildkorten och placera dem i rätt kategori. Vad är våra vardagsföremål gjorda av? Skapa gärna nya kategorier för att utveckla materialet.

Av: Symbolbruket

Material till boken "I Relation till Lärande"

Här hittar du det bildstödsmaterial som hör till boken "I Relation till Lärande – kommunikationsstöd i undervisningen" av logopederna Ulrika Aspeflo och Ebba Almsenius.

Till varje kapitel i boken finns det färdigt bildstödsmaterial att fritt ladda ner, skriva ut och använda.

Materialet som hör till boken är skapat i Widgit Online och där finns även ett tillägg med ännu mer material som Ulrika och Ebba har tagit fram. Tillägget är gratis för alla som har ett konto på Widgit Online och finns under fliken ”Material”. För användare i ett gruppkonto så behöver administratören installera tillägget.

Läs mer om boken här

Tallriksunderlägg

Ett tallriksunderlägg med centralt innehåll för en matsituation. Du kan enkelt ändra innehåll efter dagens måltid. Kanske vill man samtala om något annat än just mat när man äter?

Av: Symbolbruket

Matsedel - strukturmall

Ett förslag på struktur för veckans matsedel. Utgå från mallen och fyll på med eget innehåll för den specifika veckan.

Av: Symbolbruket

Kommunikationsbok i A5

En kommunikationsbok i A5-format med innehåll för många olika situationer. Du kan använda den som den är eller redigera i den och anpassa den så den passar dig.

Av: Symbolbruket

Uppslag – Akuten

Här hittar du 3 exempel på uppslag från akutens kommunikationsbok (ej längre till försäljning). Uppslagen är fria för redigering både utseende- och innehållsmässigt.

Uppslag – bedömning av psykisk hälsa

Här hittar du 3 exempel på uppslag från psykiatrins kommunikationsbok (ej längre till försäljning). Uppslagen är fria för redigering både utseende- och innehållsmässigt.

Uppslag – Vårdcentral

Här hittar du 3 exempel på uppslag från vårdcentralens kommunikationsbok (ej längre till försäljning). Uppslagen är fria för redigering både utseende- och innehållsmässigt.

Covid-19 – samtliga PDF:er

Provtagning, vaccination, intensivvård samt viktig info och rutiner. Samtalskartor och informationsmaterial som vi på Symbolbruket skapat kring covid-19. Fritt att använda som du tycker passar bäst.

Bildstöd kring CPUP

CPUP är ett kvalitetsregister som följer personer med Cerebral Pares (CP). Flera professioner inom habiliteringen är inblandade i CPUP-uppföljningarna. Detta bildstöd är riktat till arbetsterapeuter och fysioterapeuter som gör mätningar av rörlighet hos patienten. Materialet är i tre delar för att på ett enklare sätt kunna förklara för patienter vad CPUP är, varför CPUP-mätningar görs och vad resultatet av mätningen visade. Det är också ett material för att tydliggöra de åtgärder som sedan sätts in.

Av: Lena Adem, arbetsterapeut på vuxenhabilitering i Katrineholm. Lena jobbar även i det länsövergripande uppdraget KoALA.

Bokstavstavla

En bokstavstavla att använda vid patientsamtal. Ena sidan innehåller versaler, andra sidan gemener.

Covid-19 – intensivvård

För dig som vill redigera och göra anpassningar till övrig intensivvård som inte endast berör covid-19.

Intraoral röntgen

Information kring tillvägagångssätt för intraoral röntgen. Ett material som exempelvis kan skickas hem i förberedande syfte och främja delaktighet i tandvården.

Panoramaröntgen – OPG

Information kring tillvägagångssätt för panoramaröntgen. Ett material som exempelvis kan skickas hem i förberedande syfte och främja delaktighet i tandvården.

Kommunikationskartor sjukhus

Det kan finnas olika anledningar till att man som patient på sjukhus har svårt att kommunicera sina behov. En logoped i Australien har gjort fältstudier för att identifiera de 26 viktigaste fraser som patienter vill kunna förmedla och detta har resulterat i kommunikationskartor på 28 olika språk. Kartorna har kompletterats med Widgitsymboler för att ytterligare underlätta förståelsen och dessa kommunikationskartor finns nu för gratis nedladdning.

Smärtskala

Smärtskala i storlek A6 för fri användning. Smidig att bära med sig!

Skrivmiljö: Vad sjunker och flyter?

En skrivmiljö för kategorisering av sjunkande och flytande föremål. Brukar vara en uppskattad övningsuppgift för många!
Av: Symbolbruket

Skrivmiljö: Inköpslista

Denna skrivmiljö kan användas för att skapa en inköpslista. Smidig att sedan skriva ut och ta med sig till affären.
Av: Symbolbruket

Skrivmiljö: Helgens resa

En skrivmiljö där man kan skriva och berätta om helgens resa, bland annat om vem man träffat och vad man gjort.
Av: Symbolbruket

Skrivmiljö: Dagens arbete - daglig verksamhet

Denna skrivmiljö kan användas för att skriva och prata om vad man gjort under dagen på arbetet.
Av: Symbolbruket

Skrivmiljö: Dagens arbete - skolan

Denna skrivmiljö kan användas för att skriva och prata om vad som hänt under skoldagen.
Av: Symbolbruket

Skrivmiljö: Mina hjälpbehov

Denna skrivmiljö kan användas för att ge stöttning i att skriva och berätta om sina hjälpbehov.
Av: Symbolbruket

Skrivmiljö: Enkät skolmiljö

En skrivmiljö i form av en enkät med frågor om skolans miljö. Ett bra sätt för att låta eleverna uttrycka sina åsikter.
Av: Symbolbruket

Skrivmiljö: Utvärdering av skoluppgifter

En skrivmiljö i form av en utvärdering av dagens skoluppgifter. Ett bra sätt att låta eleverna uttrycka sina åsikter.
Av: Symbolbruket

Skrivmiljö: I helgen vill jag

Denna skrivmiljö kan användas för att skriva och berätta vilka aktiviteter man vill göra under helgen.
Av: Symbolbruket

Skrivmiljö: På vintern gillar jag

Denna skrivmiljö kan användas för att skriva och prata om vad man gillar att göra på vintern.
Av: Symbolbruket

Skrivmiljö: På sommarlovet vill jag

Denna skrivmiljö kan användas för att skriva och berätta vad man vill göra under sommarlovet.
Av: Symbolbruket

Följ oss

På våra sociala medier tipsar vi bland annat om inspirerande symbolprojekt och visar andra goda exempel med Widgitsymboler. Vi lägger även regelbundet ut gratismaterial som brukar vara mycket uppskattat. Tagga oss gärna så vi kan dela ditt arbete!

Bli en välinformerad användare -

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

För dig som gillar att vara uppdaterad. Få information om våra produkters uppdateringar, nytt material, symbolrelaterade nyheter, utbildningar, mässor och annat som kan vara bra att känna till.

Nyhetsbrev via Paloma

Inspireras av andra

Här har vi samlat några inspirerande ställen där widgitsymboler används flitigt.

Facebook

Bloggar/Hemsidor

Här är ett projekt som vi gärna vill dela med er

Funkis – en väl anpassad verksamhet för unika familjer

Funkis är en mötesplats i Linköping för barn mellan 3–11 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer. Funkis är ett arvfondsprojekt och arbetar för att motverka isolering och utanförskap för barn med NPF och erbjuder aktiviteter med fokus på kroppen i rörelse. Här kan man bland annat leka i bollhav, klättra i klätterställning, läsa, fika och samverka. Funkis har specialanpassade lokaler utrustade med massvis av bra bildstöd för att bland annat stötta val av aktivitet, struktur och kommunikation. Bildstödet är skapat i InPrint 3.

Här är ett till projekt som vi gärna vill dela med er

Kommunikationsstigen

Den finska organisationen Folkhälsan har tagit fram materialet Kommunikationsstigen som syftar till att stötta föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter att komma igång med bildstöd och pekprat.

Materialet består av fyra uppsättningar med symbolkartor där man efterhand som den kommunikativa förmågan utvecklas får tillgång till mera utbyggt ordförråd, via bildstöd med Widgitsymboler. Strukturen i de fyra pärmarna är densamma där nyckelsymboler alltid har samma placering på varje sida och det visuella stödet förstärks av färgmarkering på linjerna runt symbolerna. Alla pärmarna kan laddas ner och användas i Widgit Online eller InPrint 3, där det sedan kan redigeras och individanpassas. Den fjärde pärmen finns även tillgänglig som upplägg till Widgit Go.

Folkhälsan är en mångsidig, modern, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation. Verksamheten omfattar hälsofrämjande, frivilligarbete, icke vinstdrivande serviceproduktion och forskning. Vårt uppdrag är att främja hälsa, livskvalitet och gemenskap där vi lever och bor. Organisationens arbetsspråk är svenska.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 support@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 support@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor


013-712 70

support@symbolbruket.se