Support » Licensinformation

Licensinformation

Gå direkt till:

Copyright

Dela material

Så fungerar våra licenser

På varje adress där material med Widgitsymboler ska användas behöver det finnas någon form av licens på något av våra program för att skapa symbolmaterial – InPrint 3, Widgit Online, SymWriter 2, Widgit i Vården.

Datorprogrammen InPrint 3 och SymWriter 2

Ordinarie licenser

Våra ordinarie licenser är till för användning på en och samma fysiska adress och köps som abonnemang.

Binds till en specifik verksamhet på en adress. Exv. 5 installationer till Storskolan på Lillgatan 2.

Fria uppdateringar och fri support ingår i licensen.

Verksamhetslicens

En verksamhetslicens gäller för användning över flera olika adresser inom en organisation som exv. en kommun, ett skolområde eller en region och löper årsvis.

Programmet blir inte bunden till en specifik enhet eller plats utan kan placeras om inom organisationen vid förändrade behov.

Fria uppdateringar och fri support ingår i licensen

Licensen hanteras centralt. Vi tillhandahåller MSI-filer för upprättande av installation via nätverk.

Vi har två alternativ för verksamhetslicens:

Fria installationer

Verksamhetslicens som ger helt fria installationer inom exv. Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen eller Regionen.

Bestämt antal installationer

Verksamhetslicens för ett bestämt antal installationer att fritt fördela ut inom verksamheten. Exv. 10 installationer för fri fördelning inom "Barn- och utbildningsförvaltningen", ”Skolområde väst” eller ”LSS-verksamheten”. På varje adress där material med Widgitsymboler ska användas behöver det finnas minst en installation.

Widgit Online

Abonnemang på Widgit Online köps årsvis mot faktura. Önskas kortare abonneamngstid kan det köpas via PayPal direkt i tjänsten. Kontostorlekar och priser finns både på widgitonline.com och på produktsidan för Widgit Online.

Våra konton på Widgit Online gäller för användning på en fysisk adress. Exempelvis en skola, en förskola eller ett boende.

Verksamhetslicens

En verksamhetslicens gäller för användning över flera olika adresser inom en organisation som exv. en kommun, ett skolområde eller en region och löper årsvis.

Vi har två alternativ för verksamhetslicens:

Central licens

Ger tillgång till ett eget konto för samtliga enheter inom exv. Barn- och utbildningsförvaltningen eller LSS-verksamheten i en kommun.

Licensens konton hanteras centralt via vår licensportal.

Dela material inom och mellan konton

Fria uppdateringar och fri support ingår i licensen.

Bestämt antal användare

Verksamhetslicens för ett bestämt antal användare att fritt fördela ut inom verksamheten. Exv. 10 användare för fri fördelning inom "Barn- och utbildningsförvaltningen", ”Skolområde väst” eller ”LSS-verksamheten”. På varje adress där material med Widgitsymboler ska användas behöver det finnas minst en användare.

Appar

Våra appar Widgit Go och Widgit Writer finns att köpa/ladda ner i App Store. Det finns möjlighet att köpa/ladda ner apparna med volymköpsrabatt genom Apple School Manager.

Widgit Writer

Widgit Writer är en del av Widgit Online. Ladda ner appen gratis från App Store, därefter loggar du in i appen med samma inloggningsuppgifter som för Widgit Online. Varje användare på Widgit Online kan vara inloggad i upp till 2 iPads i Widgit Writer.

Widgit Go

Widgit Go är en fristående app som köps för en engångskostnad i App Store. Vår svenska version heter Widgit Go SE. I Widgit Go kan du köpa till extra talsynteser från Acapela.

Hur får man använda Widgitsymbolerna?

Alla symboler i Widgit symbolbas är copyrightskyddade och Symbolbruket ger med ensamrätt ut Widgit symbolbas i Sverige. Det innebär att alla som använder Widgitsymbolerna i sina verksamheter har någon form av licens från oss samt att alla som säljer produkter som innehåller Widgitsymboler i Sverige har avtal med oss.

Inom den verksamhet där licens finns får Widgitsymbolerna användas fritt, er licensform avgör var avgränsningen görs. Om ni vill använda Widgitsymbolerna utanför verksamheten, exv. i ett projekt eller ett informationsmaterial så kontakta oss och berätta vad ni vill göra.

Format på vår copyrighttext:

Widgitsymboler © Widgit Software Ltd. 2024 | Symbolbruket www.symbolbruket.se

Dela material utanför den egna verksamheten

Detta gäller om du vill dela material med Widgitsymboler utanför den egna verksamheten-där licens finns på någon av våra produkter. Vill du dela material med ritade tecken behöver du kontakta SPSM.

Till andra användare av våra produkter

Om materialet du vill dela endast kan öppnas/användas/läsas/ses i något av våra program.

Exempel på filformat:

  • InPrint 3-fil (.ipdoc)
  • Widgit Online-fil (.wodoc/.swoldoc ej PDF)
  • Widgit Go upplägg (.wsa)
  • SymWriter-fil (.swdoc/.swe)

Dessa regler gäller:

Du kan fritt dela filer i formaten ovan. Detta eftersom mottagaren behöver ha köpt licens på aktuellt program för att kunna använda materialet.

Du får inte ta betalt för materialet utan att ha ett avtal med oss först.

Till andra som inte har någon av våra produkter

Vill du dela material som kan öppnas/användas/läsas/ses utan att använda någon av våra produkter (materialet kan ändå vara skapat i någon av våra produkter).

Exempel på filformat:

  • PDF
  • Utskrivet material
  • Office programmen, t.ex. Word-fil

Dessa regler gäller:

Du behöver alltid kontakta oss först.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 info@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor

013-712 70 info@symbolbruket.se

Kontakta oss vid frågor


013-712 70

info@symbolbruket.se