Support » Använda andra symbolbaser

Använda andra symbolbaser

I In Print 2 och 3, SymWriter, By Choice och Widgit Go SE för iOS kan symbolbaserna Ritade tecken, Pictogram och Bliss användas för att komplettera Widgitsymbolerna som ingår i programmen.

Den extra symbolbasen kopplas till en ordlista så att symbolen för ett ord visas när du skriver det, precis som med Widgitsymbolerna. Du kan välja vilka ordlistor som ska vara aktiva för att endast få fram de symboler som du vill ha.

Extra symbolbaser som du vill komplettera med behöver du först köpa, vilket vi beskriver nedan.

InPrint 3 / SymWriter2

Ritade tecken

Innan Ritade tecken kan användas i våra datorprogram behöver du en prenumeration på SPSM:s ritadetecken.se.
Om du har en CD-skiva med Ritade tecken, Ebba Editor eller TAKK rekomenderar vi att du inte använder denna utan istället startar en prenumeration på ritadetecken.se. CD-skivorna har inte den senaste versionen av tecknen och alla skivor fungerar inte i InPrint 3/SymWriter2.

1

Ladda ner Ritade tecken från ritadetecken.se

• Om du inte redan har ett abonnemang, starta ett abonnemang på ritadetecken.se.
• Logga in på ritadetecken.se med ditt användarnamn och lösenord.
• Klicka på Ladda ner
• Klicka på knappen Ladda ner under Bildbas Ritade Tecken version ...
• Det laddas då ner en installationsfil till datorn. Kör den för att installera tecknen till datorn samt ordlistor som kan användas i programmen.

2

Inställningar i programmet

• Starta InPrint 3 eller SymWriter och ta fram ett nytt dokument.
• Klicka i menyn på Symboler och sedan på Inställningar Symboler/Symboler och ordlistor.
• I pop-up-rutan: Klicka på fliken Ordlistor för symboler/bildbaser
• Välj den ordlista du vill aktivera.
• Klicka på Aktivera ordlista. Därefter kan du välja knappen Spara som standard om du vill ha ordlistan aktiverad vid start. Annars klickar du på OK.

Pictogram

1

Ladda ner Pictogram från pictogram.se

Innan Pictogram kan användas i våra program behöver du en inloggning på pictogram.se.
• Om du inte redan har en inloggning, gör en sådan på pictogram.se.
• Logga in på pictogram.se med ditt användarnamn och lösenord.
• Klicka på länken Komplett bildbas/uppdatering.
• Följ instruktionerna på sidan som öppnas.

2

Inställningar i programmet

• Starta InPrint 3 eller SymWriter och ta fram ett nytt dokument.
• Klicka i menyn på Symboler och sedan på Inställningar Symboler/Symboler och ordlistor.
• I pop-up-rutan: Klicka på fliken Ordlistor för symboler/bildbaser
• Välj den ordlista du vill aktivera.
• Klicka på Aktivera ordlista. Därefter kan du välja knappen Spara som standard om du vill ha ordlistan aktiverad vid start. Annars klickar du på OK.

Bliss

1

För att kunna använda Bliss i våra program behöver du först köpa en CD-skiva från oss med Symbolbas SE Bliss från oss. När du har gjort detta, gör så här:
• Sätt i CD-skivan och kör installationen.

2

Inställningar i programmet

• Starta InPrint 3 eller SymWriter och ta fram ett nytt dokument.
• Klicka i menyn på Symboler och sedan på Inställningar Symboler/Symboler och ordlistor.
• I pop-up-rutan: Klicka på fliken Ordlistor för symboler/bildbaser
• Välj den ordlista du vill aktivera.
• Klicka på Aktivera ordlista. Därefter kan du välja knappen Spara som standard om du vill ha ordlistan aktiverad vid start. Annars klickar du på OK.

InPrint 2 / By Choice

Ritade tecken

Innan Ritade tecken kan användas i våra datorprogram behöver du en prenumeration på SPSM:s ritadetecken.se.
Om du har en CD-skiva med Ritade tecken, Ebba Editor eller TAKK rekomenderar vi att du inte använder denna utan istället startar en prenumeration på ritadetecken.se. CD-skivorna har inte den senaste versionen av tecknen och alla skivor fungerar inte i InPrint 3/SymWriter2.

1

Ladda ner Ritade tecken från ritadetecken.se

• Om du inte redan har ett abonnemang, starta ett abonnemang på ritadetecken.se.
• Logga in på ritadetecken.se med ditt användarnamn och lösenord.
• Klicka på Ladda ner
• Klicka på knappen Ladda ner under Bildbas Ritade Tecken version ...
• Det laddas då ner en installationsfil till datorn. Kör den för att installera tecknen till datorn samt ordlistor som kan användas i programmen.

2

Inställningar i programmet

Som tilläggsordlista

Om du vill använda symbolbasen som ett komplement till Widgitsymbolerna.

• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Tilläggsordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Öppna mappen Ordlista och markera den ordlista du vill byta till. Klicka på Öppna.

Som huvudordlista

Om du vill använda den extra symbolbasen istället för Widgitsymbolerna.

• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Huvudordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Marker den ordlista du vill byta till och klicka på Öppna

Pictogram

1

Ladda ner Pictogram från pictogram.se

Innan Pictogram kan användas i våra program behöver du en inloggning på pictogram.se.
• Om du inte redan har en inloggning, gör en sådan på pictogram.se.
• Logga in på pictogram.se med ditt användarnamn och lösenord.
• Klicka på länken Komplett bildbas/uppdatering.
• Följ instruktionerna på sidan som öppnas.

2

Inställningar i programmet

Som tilläggsordlista

Om du vill använda symbolbasen som ett komplement till Widgitsymbolerna.

• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Tilläggsordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Öppna mappen Ordlista och markera den ordlista du vill byta till. Klicka på Öppna.

Som huvudordlista

Om du vill använda den extra symbolbasen istället för Widgitsymbolerna.

• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Huvudordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Marker den ordlista du vill byta till och klicka på Öppna

Bliss

1

För att kunna använda Bliss i våra program behöver du först köpa en CD-skiva från oss med Symbolbas SE Bliss från oss. När du har gjort detta, gör så här:
• Sätt i CD-skivan och kör installationen.

2

Inställningar i programmet

Som tilläggsordlista

Om du vill använda symbolbasen som ett komplement till Widgitsymbolerna.

• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Tilläggsordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Öppna mappen Ordlista och markera den ordlista du vill byta till. Klicka på Öppna.

Som huvudordlista

Om du vill använda den extra symbolbasen istället för Widgitsymbolerna.

• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Huvudordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Marker den ordlista du vill byta till och klicka på Öppna

Widgit Go SE för iOS

Ritade tecken, Pictogram och Bliss kan köpas till för Widgit Go SE för iOS inuti appen. Gör så här:
• Gå till startsidan i Widgit Go SE.
• Välj edit-läget genom att trycka på ordet edit längt upp i högra hörnet.
• Längst bak bland dina upplägg finns nu en röd ikon för shop. Ser du inte denna; tryck på Inställningar längst ner på skärmen, välj Använd inte lösenord, bocka i knappen Visa ikon för shop.
• Klicka på shopen och välj Köp extra bildbaser och välj sedan den symbolbas du vill köpa.
• Efter att symbolbasen har hämtats; gå till Inställningar.
• Tryck på knappen Välj symbolbas.
• Se till att din nya symbolbas finns där och att den har en blå bock på högerkanten, då är den aktiverad för de upplägg du skapar i fortsättningen.

För att aktivera symbolbasen i upplägg som du skapade innan du hämtade den. Gör så här:
• På startsidan i Widgit Go SE, välj edit-läget.
• Klicka på ett av dina upplägg där du vill aktivera symbolbasen.
• Klicka på knappen Välj symbolbas och se till att symbolbasen är förbockad.


Kontakta oss vid frågor

013-712 70

support@symbolbruket.se