Widgitsymboler

De symboler som finns i våra produkter med symbolstöd heter Widgitsymboler. Dessa symboler blir tillsammans en stor symbolbas med över 14 000 symboler - Widgit symbolbas.

Våra symboler används i alla kommuner och landsting i hela Sverige. De används inom skolverksamhet, omsorgsverksamhet, habilitering, sjukvård och många fler områden.

Widgit Symbolbas

Widgit symbolbas är en stor symbolbas med över 14 000 symboler för alla åldrar. Symbolbasen ökar med ca 1 100 symboler vartannat år.

Widgit symbolbas innehåller ett stort ordförråd med symboler för såväl enkla som mer avancerade ord och begrepp. Symbolerna är utformade på ett enhetligt sätt vilket gör förståelse och inlärning av nya symboler lättare.

Widgit Symbolbas är utformad specifikt för att stödja skriven information. Alla symbolerna är kopplade till ett eller flera ord eller ett begrepp. Detta gör att du lätt hittar rätt symbol till symbolmaterial du skapar och att ni enkelt kan skriva texter där orden i meningen stöds av symboler.

Widgit Symbolbas har ursprungligen tagits fram och utvecklas fortfarande av det engelska företaget Widgit Software som vi har ett nära samarbete med. Widgitsymbolerna används över hela världen, med stöd för 17 olika språkversioner. Hargdata AB har ansvar för och copyrighträtt på den svenska språkversionen.

Hargdata har i över 18 år arbetat med att anpassa symbolbasen utefter de behov av symboler/ord/begrepp som finns här i Sverige. Många av de symboler/ord/begrepp som vi utökar symbolbasen med kommer från förslag från er användare.

Läs mer om hur symbolerna kan användas under fliken "Användning".

Symbolindex

Här kan du se alla Widgitsymbolerna. I index beskrivs varje symbol med ett ord eller ett begrepp. I våra program kan en symbol däremot förekomma tillsammans med flera olika ord.
Alla symboler efter kategori fram till 2012
Symboluppdatering 2013
Symboluppdatering 2015
Symboluppdatering 2017
Symboluppdatering 2019

Copyright

Hargdata AB har copyrighträtt på Widgitsymbolbasen med svenskt innehåll.
Det innebär att alla som säljer produkter som innehåller Widgitsymboler i Sverige har avtal med oss.

Hur får man använda Widgitsymbolerna?

Inom den verksamhet där licens finns får Widgitsymbolerna användas fritt, er licensform avgör var avgränsningen görs. Om ni vill använda Widgitsymbolerna utanför verksamheten, exv. i ett projekt eller ett informationsmaterial så kontakta oss och berätta vad ni vill göra.

Format på vår copyrighttext:
Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2020 | www.symbolbruket.se

Widgitsymboler kan användas till mycket!

Våra produkter med symbolstöd används i alla kommuner och landsting i Sverige samt i en mängd olika verksamheter och av privatpersoner (ofta som förskrivet hjälpmedel).

Exempel på verksamheter där våra produkter används är förskolan, grundskolan, särskolans alla stadier, barn- och vuxenhabilitering, kommunens omsorgsverksamhet, sjukvård, samt för personer med annat modersmål än svenska.

Nedan beskrivs hur symbolerna kan användas inom olika områden, detta är exempel och många fler användningsområden finns. Skriv gärna till oss och berätta hur du använder våra symboler!

Kommunikation
Läsa och skriva
Struktur
Svenska som andraspråk
Hälso- och sjukvård
Symboler omkring oss

Kommunikation

Kommunikation kan ske på många olika sätt och symboler kompletterar exempelvis tal, gester och tecken. En person med nedsatt förmåga att kommunicera har stor nytta av symboler vid samtal med andra, för att uttrycka sin åsikt, för att göra val etc.

Widgit Go är en app till iPad som är utvecklad specifikt för kommunikation/struktur/stimulans.

Skriv ut kommunikationskartor och annat material för kommunikation i InPrint 3 om du har PC-dator eller Widgit Online om du har Mac eller Chrombook.

Kommunicera genom att skriva meningar i SymWriter2 eller Widgit Online


Läsa och skriva

Symboler kan vara till stor hjälp för en person som av någon anledning har svårigheter att läsa och skriva. Symboler förklarar ordens betydelse och underlättar därmed inlärning av nya begrepp. Symbolstödd information skapar också möjlighet för delaktighet i samhället.

När det kommer till läsande och skrivande med symbol- och talstöd är PC-programmet SymWriter2 det allra bästa alternativet.

Ett lika bra alternativ för dig med iPad är Widgit Writer där man skriver från tangentbord med symbol- och talstöd. Widgit Writer är en del i Widgit Online.

Om du har Mac eller Chromebook kan du använda dokumentdelen i Widgit Online och skriva med symbolstöd i webbläsaren.


Struktur

Symboler kan användas för att se vad som ska ske under dagen/veckan, att kunna följa en arbetsordning och på andra sätt få struktur i vardagen. Symbolstöd för struktur bidrar till ökad självständighet och skapar trygghet för personer i behov av extra stöd.

Du kan skapa och skriva ut material för struktur i våra produkter InPrint 3 eller Widgit Online.

I Widgit Go kan du i iPaden skapa och använda upplägg för struktur.


Svenska som andraspråk

För personer som ska lära sig svenska, t.ex. inom SVA-/SFI-undervisning, har symboler visat sig vara stor hjälp för att bl.a. förklara ord/begrepp. Symboler kan även användas i verksamheter som arbetar med flyktingmottagande, för att underlätta kommunikation mellan personer med olika språk.

För att förklara ord och begrepp vid undervisning kan du använda en projektor i klassrummet. Har du en dator att koppla mot projektor rekomenderar vi SymWriter2 för PC-dator, Widgit Online för Mac och Chromebook och Widgit Writer (som är en del av Widgit Online) för iPad.

Du kan skapa och skriva ut övningsmaterial, kommunikationskartor, brev till föräldrar etc. i InPrint 3 eller Widgit Online. I Widgit Online kan du även publicera symboldokument så att de blir tillgängliga att läsa på webben utan inloggning.


Hälso- och sjukvård

Symboler kan användas för att förbereda en person inför ett sjuk- eller tandvårdsbesök samt stödja under besöket i form av "vad ska hända" och/eller samtalskartor. Symbolstöd kan vara till stor nytta för exempelvis barn, personer med annat modersmål eller med kognitiv nedsättning för att förstå varandra, känna trygghet och delaktighet.

Material att använda inom sjukvården kan skapas i både InPrint 3 om du har PC-dator och Widgit Online om du har Mac eller Chromebook.

Paketet Widgit hälso- och sjukvårdssymboler är speciellt framtaget för att användas inom sjukvården. Detta kan användas både fristående samt tillsammans med våra program InPrint och/eller SymWriter.

För logopeder finns materialet Fonemarkivet.


Symboler omkring oss

Uppmärkning med symboler i närmiljön hjälper personer att hitta till platsen för såväl föremål som rum. Detta ökar en persons självständighet. Att även komplettera information i samhället med symboler, ex. på en utställning eller i en turistbroschyr, ökar personers förmåga att ta till sig denna information.

Bildkort för uppmärkning i miljön, informationsskyltar, broschyrer m.m. skapas enklast och bäst i InPrint 3.
Widgit Online är ett alternativ för dig med Mac eller Chromebook.


Förklaring till symbolsystemet Widgitsymboler

Inspireras av metoder, tips, idéer om hur Widgitsymbolerna kan användas

Visualisera mera!

Umeå kommun har i sitt skolutvecklingsprojekt Visualisera mera! arbetat mycket med användningen av InPrint 3 och Widgitsymboler.

Projektets mål var att utveckla arbetsformer för att implementera bild- och symbolstöd samt utforma stödstrukturer som gör undervisningen språkligt tillgänglig för alla elever.

Som resultat kan du nu ta del av;
• En modell för hur grundskolor kan implementera bild- och symbolstöd
• En tankestruktur för språklig stöttning
• En mängd filmer med exempel på använding både av modellen, symbolstöd och InPrint 3.

Hitta Umeås fantastiska arbete här

AKK-gruppen på facebook

I AKK-gruppen delas, diskuteras, inspireras det om Alternativ och Kompletterande Kommunikation helt enkelt. Bli medlem, inspireras, ställ frågor eller dela hur du gör!

Länk till AKK-gruppen på facebook

I Relation till Lärande – kommunikationsstöd i undervisningen

Ulrika Aspeflo och Ebba Almsenius har tillsammans skrivit en bok om kommunukationsstöd i undervisningen med ett starkt fokus på undervisning och lärande byggd på visuell tydlighet och visuella stödstrukturer. Till varje kapitel i boken så finns färdigt bildstödsmaterial att fritt ladda ner, skriva ut och använda. Dem hittar du här.

Materialet som hör till boken är skapat i Widgit Online och där finns även ett tillägg med ännu mer material som Ulrika och Ebba har tagit fram. Tillägget är gratis för alla som har ett konto på Widgit Online och finns under fliken ”Tillägg”. För användare i ett gruppkonto så behöver administratören installera tillägget.

Läs mer om och beställ boken här

Ida Rosqvist: Pedagog Malmö

Ida Rosqvist har jobbat som skollogoped på Rosengårdsskolan. Hon brinner för muntlig och skriftlig språk- och kommunikationsutveckling. I hennes blogg skriver hon mycket om hur du på bästa sätt kan använda och arbeta med våra symboler, hur du ska tänka kring bildstöd och mycket annat läsvärt! Hon har även gjort material med våra symboler som kan användas i skolan, hitta materialet här.

Länk till bloggen

Randiga dagar och rutiga veckor - Sundstagymnasiets Individuella Program: Pedagog Värmland

På Sundstagymnasiet använder man flitigt Widgitsymboler och främst i appen Widgit Go. De skriver på sin blogg om hur man kan använda symbolerna och Widgit Go och lägger även ut användbart material.

Länk till bloggen

Malins bildverkstad

Malin Ramsell bor i Köping och driver bloggen Malins Bildverkstad. Till sin dotter har hon skapat mycket material som hon nu vill dela med sig av. Materialet gör hon i vårt program In Print. Använd hennes material direkt eller inspireras till eget skapande.

Länk till bloggen

Vår facebooksida

På vår facebooksida delar vi med oss sånt som vi får ta del av från er användare. Efter godkännande förstås. Vi ger även andra tips kring produkterna, skriver om nyheter och delar material som vi gör här hos oss. Gå in och gilla eller följ oss där!

Länk till facebooksidan

Studie om Widgit Go

Kommunikation med hjälp av digitala verktyg i grundsärskolan - Kan appen Widgit Go bidra till utveckling? är en studie som Ulrika Calén, Susann G Ivarsson och Mona Nyberg gjort under sin utbildning till speciallärare. Så här skriver de i sin slutsats:
"Alla pedagoger i studien upplevde att surfplattan och appen Widgit Go bidrar till att öka elevernas möjligheter till kommunikation och samspel med andra. Pedagogerna såg också en fördel i att hjälpmedlet kunde formas individuellt efter vad varje elev behöver och att den ger respons direkt."

Länk till rapporten


Dela med er!

Vet du om något som vi kan dela på den här sidan?
Skriv gärna till oss på info@symbolbruket.se och berätta!