Produkter » Jämförelse

Hjälp att välja

Här kan du jämföra egenskaper och funktioner i våra produkterna för att du enklare ska kunna välja den produkt som passar bäst för dina/era behov.

Vid frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss!


InPrint 3

SymWriter2

Widgit Online

Widgit Writer

Widgit Go
Huvudsyfte Skapa bildstöd för utskrift Skriva med symbol- och talstöd Skapa bildstöd och symboldokument Skriva med symbol- och talstöd Stöd för kommunikation och struktur
Plattform Windowsdator, Mac med windows Windowsdator, Mac med windows Webbläsaren på en dator/chromebook/iPad iPad iPad
Alla ca 16 000 Widgitsymboler
Svensk talsyntes
Köps som Engångsköp eller årlig verksamhetslicens Engångsköp eller årlig verksamhetslicens Abonnemang App i Appstore + abonnemang på Widgit Online krävs App i Appstore
Kräver internetuppkoppling
Grundfunktioner InPrint 3 SymWriter2 Widgit Online Widgit Writer Widgit Go
Byta symboltext
Använda egna bilder
Komplettera med andra bildbaser, t.ex. ritade tecken
Byta färg på symbol
Byta hudfärg på symbol
Automatiska symbolval efter ordklass
Direkt utskrift till PDF
Diktering
Kontaktstyrning
Talstöd InPrint 3 SymWriter2 Widgit Online Widgit Writer Widgit Go
Ljudning av bokstäver
Tala ord, tala mening
Uppläsning av text
Uppläsning i rutnät
Engelsk talsyntes utöver den svenska
Skrivstöd InPrint 3 SymWriter2 Widgit Online Widgit Writer Widgit Go
Skriva symbolstödda texter
Symbolstödd stavningshjälp
Skriva genom att peka/klicka på förberedda skrivmiljöer/upplägg
Skriva symbolstödda texter på engelska
Layoutfunktioner InPrint 3 SymWriter2 Widgit Online Widgit Writer Widgit Go
Färdiga mallar för rutnät/kort/schema mm
Använda flera symboler i samma cell Obegränsat Två
Endast symbol eller endast text i cell
Välja storlek på yttermått för rutnät
Förändra rutnätets celler, rader eller kolumner efter skapande. Dela eller sammanfoga celler.
Fylla hela rutnätet med samma innehåll
Placera bilder och objekt fritt på sidan
Pratbubblor, t.ex. för sociala berättelser
Mallar med inbyggd översättning till annat språk (tillval)