Produkter » InPrint 3

InPrint 3

InPrint 3 är ett modernt layoutprogram för dig som vill skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd. Ditt bästa verktyg för att skapa bildstöd!

Widgitsymboler Datorprogram PC/Windows

Skapa bildstöd snabbare och enklare med InPrint 3!

• Skapa och skriv ut kort, scheman, pekkartor, arbetsblad, instruktioner, sociala berättelser mm

• Över 14 000 Widgitsymboler och 4 000 bilder ingår

• Använd någon av de medföljande mallarna eller skapa dina egna layouter

• Lägg enkelt till egna bilder, fotografier och andra bildbaser

• Få inspiration av färdiga mallar och exempel för många olika verksamheter


InPrint 3 är ett modernt layoutprogram för dig som vill skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd.

Programmet kan användas inom en mängd olika verksamheter som exv. förskola, skola, vuxenutbildning, omsorgsverksamhet och sjukvård.

I InPrint 3 ingår symbolbasen Widgitsymboler med fler än 14 000 symboler inom olika ämnesområden som passar både barn och vuxna. Du kan också enkelt lägga till och använda dina egna bilder, fotografier och andra bildbaser (Ritade tecken, Pictogram och Bliss). I InPrint 3 visas symboler automatiskt när du skriver. Vid behov kan du ändra text till symbolen, välja att använda symbolen utan text eller skriva med enbart text. Du kan även byta färg och hudfärg i symbolen.

Programmet innehåller fler än 140 mallar för att skapa olika typer av bildstöd, men du kan också enkelt göra helt egna layouter med hjälp av text- och symbolramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder/symboler.

Innehåll och exempel från InPrint 3

När du startar InPrint 3 kan du välja på att; arbeta i en av de över 140 st mallarna, utgå ifrån ett exempel, skapa ett nytt tomt dokument eller öppna ett dokument du tidigare sparat.

I InPrint 3 finns många olika funktioner som hjälper dig att på ett enkelt sätt skapa det bildstödsmaterial du behöver. Du kan lätt skapa t.ex. ramar, rutnät, pratbubblor, linjer mm. Du kan söka fram och lägga ut symboler och bilder fritt på sidan. I det flikbaserade verktygsfältet finns alla redigeringsverktyg du behöver för att få till din personliga layout och design.


När du skapar ett rutnät i InPrint 3 kan du enkelt välja hur många rader och kolumner du vill ha. När du sedan har ett rutnät kan du redigera detta genom att exv. lägga till/ta bort/ändra storlek på rader och kolumner, slå ihop/dela celler, ändra storlek på enskilda celler, ändra bakgrundsfärg och linjefärg.

Exempel på ett schema gjort i InPrint 3. Symboler för klockslag finns för alla 5-minutersintervall över hela dygnet, så du kan göra personligt anpassade scheman.


Exempel på symbol- och ordkort gjorda i en färdig mall i InPrint 3. Allt material du gör kan innehålla antingen både text och symbol, bara symbol eller bara text.

Exempel på ett dokument med en fri layout som innehåller pratbubbla, bild på sidan och en ram med både symbol och text. Texten har anpassats genom att vissa symboler har stängts av, texten under symbolen för skola har bytts ut och ett fotografi har lagts till.

Mer information om InPrint 3

• InPrint 3 är ett datorprogram för Windows. För att använda InPrint 3 på en Mac-dator behöver Windows först installeras som ett extra operativsystem.

• InPrint 3 är förberett för installation i nätverk.

• Du kan få InPrint 3 levererat antingen på CD-skiva eller som nedladdning via Internet.

• Du kan använda InPrint 3 både på svenska och på engelska.

Licensformer

För InPrint 3 kan du få tillgång till programmet på följande sätt.

Verksamhetslicens

Vi har två olika former av verksamhetslicens:

1: Verksamhetslicens som ger helt fria installationer inom en förvaltning, landsting eller organisation.

2. Verksamhetslicens för ett bestämt antal installationer inom en förvaltning, landsting eller organisation.


En verksamhetslicens innebär en årlig kostnad och ger tillgång till fria uppdateringar av programmet. Kontakta oss för pris på verksamhetslicens av programmet.

Fristående licenser

Till en specifik verksamhet på en adress. Exv. 5 installationer till vår skola/logopedmottagning/dagliga verksamhet på Lillgatan 2.

En fristående licens köper ni för en engångskostnad och får då tillgång till uppdateringar så länge InPrint 3 säljs. Beställ fristående licenser här nedan.

Har ni redan licens?

Om ni redan har en fristående licens som ni vill utöka så kontakta oss med er licenskod samt hur många installationer ni vill utöka med.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
1 4001 - InPrint 3 - 1 installation för en adress
1950 kr 2438 kr
5 4005 - InPrint 3 - 5 installationer för en adress
6600 kr 8250 kr
10 4010 - InPrint 3 - 10 installationer för en adress
9800 kr 12250 kr

Paket med andra program

Fristående licens av båda dessa program till en adress. Behöver inte installeras i samma dator.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
1 /program 560 - Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - 1 installation av varje program för en adress
2900 kr 3625 kr
5 /program 562 - Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - 5 installationer av varje program för en adress
9800 kr 12250 kr
10 /program 564 - Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - 10 installationer av varje program för en adress
13900 kr 17375 kr

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se

Vad är nytt i InPrint 3?

InPrint 3 är omarbetat helt från grunden för att vara ett modernt program där du känner igen dig från andra layoutprogram som du använder på din dator. InPrint 3 är förberett för installation i nätverk vilket gör det enklare för din IT-enhet att installera programmet åt dig i din dator.

Stora förbättringar

 • Nytt omarbetat gränssnitt med flikar för olika redigeringsverktyg samt högerklicksmeny i dokumentet

 • Många nya mallar och exempel för olika områden

 • Ett nytt, enklare sätt att skapa rutnät och bildkort med skapaverktyget

 • Bättre stöd för att byta text till symboler och välja en symbol för en hel fras

 • Dra in bilder från datorn eller kopiera in bilder direkt från Internet


Utseendet – att hitta i programmet

 • I startfönstret väljer du hur du vill jobba i programmet: med en färdig mall, ett tomt dokument, ett färdigt exempel eller med ett tidigare sparat dokument. InPrint 3 innehåller fler än 140 mallar och med dem kan du snabbt och enkelt att skapa dina dokument.

 • Med det nya skapaverktyget lägger du enkelt in ramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder i dokumentet. Spara din personliga design av ramar, rutnät och linjer.

 • Redigeringsverktygen finns i ett verktygsfält som genom sitt fliksystem gör det lätt att hitta de redigeringsverktyg du vill använda.

 • Med högerklicksmenyn kan du hitta fler funktioner som är specifika för det du högerklickar på.

 • I den nya sidhanteringen har du koll på och kan byta plats på sidor i dokumentet samt kopiera, lägga till eller ta bort sidor.


Symbolhantering

 • InPrint 3 innehåller ett stort antal nya symboler vilket innebär att programmet nu har fler än 14 000 symboler.

 • Programmet hjälper dig att välja rätt symboler till det du skriver genom att använda ny metod för symbolisering.

 • InPrint 3 använder ett nytt, enklare sätt att byta symboltexten under en symbol, du behöver inte komma ihåg högerpil på tangentbordet.

 • Det är lätt att spara den symbol eller bild du använder oftast för ett visst ord som standard för det ordet. Du kan nu spara även sammansatta symboler till din ordlista.

 • När du har en symbolsatt text kan du markera flera ord i texten och välja en av ordens symboler för att representera den markerade texten.

 • Utöver Widgitsymbolerna kan du ha flera andra ordlistor aktiva samtidigt i InPrint 3, om du exempelvis har kompletterat med Ritade tecken, Pictogram, Bliss eller Widgit hälso- och sjukvårdssymboler.


Bilder och fotografier

 • Du kan nu dra in en bild direkt från din dator till den plats i dokumentet där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan kopiera in en bild direkt från Internet till den plats i InPrint 3 där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan lägga in egna genvägar i bildarkivet för att snabbt hitta de mappar eller bilder som du ofta använder.

 • Förutom de 14 000 Widgitsymbolerna ingår också ca 4 000 nya bilder i Widgit Media.


Nya funktioner för rutnät

 • Använd det nya skapaverktyget för att snabbt och enkelt skapa rutnät med det antal rader och kolumner som du vill ha.

 • Välj den typ av rutnät du vill skapa och välj om innehållet ska ha både symbol och text eller bara text.

 • Du kan nu förflytta dig mellan celler i rutnätet genom att använda Tab-tangenten när du fyller i innehåll.

 • Du kan fördela storleken på rader och kolumner jämnt i ditt rutnät eller ställa in specifika mått för vissa rader, kolumner eller celler.

 • Med ett klick kan du göra allt innehåll i ett rutnät till samma storlek.

 • Du kan nu förutom att slå samman celler i rutnätet även dela på dem.


Fler nya inställningar/funktioner

 • Nya verktyg för att arrangera objekt i förhållande till varandra hjälper dig att skapa snygga layouter. Du har också hjälp av stödlinjer, stödraster samt funktionen ’fäst mot’ när du placerar ut innehållet på sidan.

 • Ramar, rutnät och pratbubblor i InPrint 3 kan ställas in med olika egenskaper för hur storleken på innehållet ska hanteras när innehållet utökas.

 • I sidfot och sidhuvud kan du infoga sådant du vill ha med på alla sidor, exempelvis namn, logga eller sidnummer.


Läs mer i PDF:en: Nya funktioner i InPrint 3

Almanackor 2020

Här kan du ladda ner våra almanackor för år 2020.
I Almanacka 1 används enbart bilder och i Almanacka 2 används även text i datumfälten.

Almanacka 1 och 2 finns både med vit och med färgglad bakgrund.
Helgdagar och vissa andra dagar visas med symboler i almanacksbladen. Du kan själv enkelt redigera i almanackorna.
Av Karin Ahrén, Symbolbruket

Årshjul

Överblicka året med hjälp av ett årshjul och symboler. Filen innehåller tre olika varianter på mallar. Välj mellan A3 och A4.

Färgkodade schemabilder efter schemasystemet Skola24

Kinda kommun arbetar med skolutvecklingsarbetet - Tillgängliga lärmiljöer.

Ett led i detta arbete är att införa gemensam färgkodning av läroämnen och scheman. Genom en enhetlig färgkodning för ämnen, läroböcker, mappar och skrivhäften kan skolor få en tydlig struktur som underlättar för eleverna att lägga sin energi på rätt saker.

När du laddar ner får du med schemabilderna för både InPrint 3 och Widgit Online.

Läs mer på Kinda kommuns hemsida

Ordfläta vinter

En ordfläta med temat Vinter skapad av mallen Ordfläta i Spel och aktiviteter.

Hitta vårblommor

En checklista för vårblommor som går att hitta i trädgården och i naturen.

Packa strandväskan

Ett material för att flytta föremål ner i väskan i takt med att de packas i verkligheten.

Lotto sommar

Ett lotto/bingo med sommartema.

Borsta tänderna

Ett exempel på ett bildstöd för struktur. Exemplet går igenom stegen för att borsta tänderna.

100 Svenska Ord - Arabiska

100 svenska ord som är översatta till arabiska och som har symbolstöd.
Vi har gjort 7 olika exempel på övningsmaterial med dessa 100 ord på svenska och arabiska.

Välj om du vill ladda ner materialet i PDF format eller som In Print filer för att kunna ändra i materialen.

Liknande material finns även som material till appen Widgit Go.
Av Karin Ahrén, Symbolbruket, i ett sammarbete med Said och Mats.

100 Svenska Ord - Somaliska

100 svenska ord som är översatta till somaliska och som har symbolstöd.
Vi har gjort 7 olika exempel på övningsmaterial med dessa 100 ord på svenska och somaliska.

Välj om du vill ladda ner materialet i PDF format eller som In Print filer för att kunna ändra i materialen.

Av Karin Ahrén, Symbolbruket, i ett sammarbete med Ahmed och Joanna i Härnösand.

Kommunikationskartor sjukhus

Det kan finnas olika anledningar till att man som patient på sjukhus har svårt att kommunicera sina behov. Man kan tillfälligt ha förlorat förmågan att tala, man har annat modersmål än svenska eller man har sedan tidigare en nedsättning av kommunikationsförmågan.

En logoped i Australien har gjort fältstudier för att identifiera de 26 viktigaste fraser som patienter vill kunna förmedla och detta har resulterat i kommunikationskartor på 28 olika språk.

Kommunikationskartorna har kompletterats med Widgitsymboler för att ytterligare underlätta förståelsen och dessa kommunikationskartor finns nu för gratis nedladdning.

"De sju frågorna" med bildstöd

Ida beskriver materialet "Tanken är i första hand att det är till för att lärarna ska vara noga med att all den här informationen är tydlig för eleverna t.ex. vid eget arbete. Det kan exempelvis vara att lärarna för egen del är noggranna med att förmedla informationen muntligt men också att komplettera med att informationen finns tillgänglig skriftligt (med bildstöd), t.ex. genom att skriva och rita på tavlan, se bifogad bild. Sedan kan man också använda det som samtalsunderlag och för att "kolla av med" eleverna att de har uppfattat informationen som getts. Här finns ett blogginlägg som skriver lite om bl.a. de sju frågorna för att skapa struktur: Gå till inlägget"
Av: Ida Rosqvist, Leg. logoped, Malmö stad

Mall för sociala berättelser

En mall för att skapa sociala berättelser. Pratbubblor finns till vänster i InPrint 3, vid skapa ny ram. Skapad av Anna Philipsson, Leg. logoped, Kompetenscentrum språk och kommunikation, Umeå

Såhär vill jag ha det i skolan

"Såhär vill jag ha det i skolan" är ett material att använda som stöd vid samtal med eleverna om hur de vill ha det i skolan. Ganska ofta sker diskussionerna om vad som hjälper en viss elev utan att den viktigaste personen – nämligen eleven själv får vara delaktig. Materialet har använts för elever mellan åk 3 och 6 men det kan fungera även tidigare, och såklart även senare, för en del elever. Ida upplever att det hjälper eleverna att kunna sätta ord på sina behov genom att de får påståenden med bildstöd att samtala utifrån.
Av: Ida Rosqvist och Julia Andersson, skollogopeder, Malmö stad

Såhär vill jag ha det på fritids

Ett liknande syfte som materialet "Såhär vill jag ha det i skolan" men för fritids istället.
Av: leg. logoped Julia Andersson

Såhär vill jag ha det på idrotten

Ett liknande syfte som materialet "Såhär vill jag ha det i skolan" men för idrotten istället.
Av: leg. logoped Julia Andersson och hälsopedagogen Maja Björkebäck

Dyslexi

Enkel information om dyslexi med bildstöd.
Av: Ida Rosqvist, skollogoped, Malmö stad

Widgitkarta

Vår tolkning av Bliss-kartan. En kommunikationskarta med stort vokabulär.

Mallar för iTalk2 och BIG Step-by-Step

InPrint 3 mallar som passar till samtalsapparaterna iTalk2 och BIG Step-by-Step.
Läs mer om och köp dem här.

Mallar för SuperTalker

Mallar som passar till samtalsapparaten SuperTalker. Mallarna har 1, 2, 4 eller 8 celler.
Läs mer om och köp SuperTalker här.

Ladda ner InPrint 3

Klicka på Hämta för att ladda ner den senaste versionen av InPrint 3 för installation av programmet. Aktuell version står om du klickar på Hämta.

Prova på InPrint 3

Prova fullversion av InPrint 3 gratis i 21 dagar. Du kommer att få vattenstämplar på dina utskrifter och PDF:er under provperioden. Dessa försvinner om du väljer att köpa programmet.

Komma igång med InPrint 3

Detta är en guide för att snabbt komma igång med InPrint 3.

PDF: Handledning

OBS: 216 sidor. Du hittar även en hjälp med sökfunktion i programmet InPrint 3.

PDF: Installationsguide

PDF: Aktiveringsguide

PDF: Nyheter i InPrint 3

Här kan du läsa om vad som är nytt i InPrint 3 i förhållande till In Print 2.

PDF: Nätverksinstallationsguide

PDF: Användarhandbok Wordlist manager

Wordlist Manager ingår i InPrint 3.

Hjälpavsnitt med sökfunktion hittar du längst upp till höger i programmet InPrint 3.

På den här sidan under fliken "Ladda ner" hittar du Handledningen för InPrint 3.

Där hittar du även en bra Kom-igång guide för dig som snabbt vill komma igång med programmet.

Ställ först in så att du har Ritade tecken aktivt i InPrint 3. Instruktion finns här. I exemplen använder vi en ram med kantlinje i symbolläge men du kan göra detta även i bildkort/rutnät. Du kan även göra detta med andra bildbaser som Pictogram eller Bliss eller med enbart Widgitsymboler.

Alternativ 1 - Widgitsymbol, Ritade tecken och text


1. Skriv ordet två gånger i cellen, här ´leka´, du får nu teckenbilder till orden.

2. För att byta en av teckenbilderna till Widgitsymbol klickar du på ordet under teckenbilden och därefter på symbolen du vill byta till i Symbolväljaren.

3. För att ändra texten från ´leka leka´ till ´leka´ markerar då båda orden med musen och trycker sen på Byt symboltext eller F11 så att båda orden försvinner. I den gröna rutan skriver du ´leka´ och trycker sedan på OK eller Enter.Alternativ 2 - Widgitsymbol, Ritade tecken och text


1. Börja med att skriva ordet i cellen, här ´leka´ du får nu en teckenbild till ordet.

2. Om du vill byta teckenbilden till en Widgitsymbol som här i exemplet, klickar du på symbolen du vill byta till i Symbolväljaren.

3. För att hämta teckenbilden i Symbolväljaren klickar du på Plocka symbol i Symbolväljaren och därefter på teckenbilden så den ´lossnar´.

4. Därefter klickar du fast teckenbilden i den Extra ytan (den blå bakgrunden) utanför pappret och anpassar till lämplig storlek.

5. Dra sedan in teckenbilden till lämpligt ställe i cellen.


Alternativ 3 - Widgitsymbol och Ritade tecken


1. För att hämta Widgitsymbolen och teckenbilden använder du sökfunktionen längst ner i Symbolväljaren. I det här exemplet skriv ´leka´ och tryck på Hitta symbol.

2. Därefter klickar du i Symbolväljaren på den Widgitsymbol du vill använda och klickar fast den i den Extra ytan (den blå bakgrunden) utanför pappret, anpassa symbolen till lämplig storlek.

3. Dra in Widgitsymbolen till lämpligt ställe i cellen.

4. Gör sen på samma sätt med teckenbilden dvs hämta i Symbolväljaren, klicka fast i den Extra ytan, anpassa till lämplig storlek.

5. Dra slutligen in teckenbilden till lämpligt ställe i cellen. Vid behov kan storlekarna anpassas ytterligare.

InPrint 3 är ett layoutprogram och fungerar vid utskrift på samma sätt som andra liknande program, dvs den använder de inställningsmöjligheter för utskrift som finns för den valda skrivaren.

Detta kan du tänka på när du vill skriva ut ditt dokument för att dubbelvika som en bok:

• Ditt dokument ska vara inställt för den storlek på pappret som din skrivare har och som dokumentet ska skrivas ut på, ofta A4. Inställningen för pappersstorlek hittar du under fliken Sidor.

När du sedan väljer att skriva ut som häfte/bok så kommer din skrivare automatiskt att minska ner storleken på innehållet så att varje sida i ditt dokument ryms på en halv sida på pappret.


• I sidhanteringen och i förhandsvisningen (Arkiv) kan du välja att visa ditt dokument som Enstaka sidor eller som Bokuppslag. Denna inställning påverkar inte utskriften utan är enbart till för att du ska få en bättre överblick när du redigerar ditt dokument.

• De utskriftsval du har när du valt Arkiv och sedan klickar på knappen Skriv ut beror på vilka funktioner den valda skrivare har. Markera den skrivare du vill använda och tryck på knappen Inställningar.


• Nu visas alternativen för utskrift som den valda skrivaren har. (Bilden visar ett exempel på hur det kan se ut, detta varierar mellan olika skrivare). För den här skrivaren väljer man Utskrift av häfte. Det kan också stå Utskrift av broschyr eller något liknande.

När du skriver ut dokumentet kommer skrivaren automatiskt att göra din utskrift dubbelsidig, med sidorna förminskade och färdig att vika som en bok där varje sida är i A5-format.

• Välj fliken Sidor och där Pappersstorlek.
• Välj den storlek du önskar. Om du väljer att skriva ut i större format än A4 t ex A3 måste du ha en skrivare som skriver ut i den storleken.
• Om du har öppnat ett dokument som redan har ett innehåll så får du ändra storlek på innehållet så att det passar den nya pappersstorleken.
• Välj därefter Arkiv – Skriv ut.

Förläng abonnemang på Widgit Online

Widgit Online är en prenumerationstjänst vilket innebär att man betalar för en viss tid i taget.
När tiden tar slut får administratören för kontot ett meddelande till sin e-post som påminnelse om att det är dags att förlänga abonnemanget.
Väljer man att förlänga abonnemanget fortsätter man att använda kontot på samma sätt som innan, med samma användare och alla sparade dokument.
I väntan på en eventuell förlängning finns kontot med allt innehåll kvar i 3 år efter att abonnemanget gått ut.

Passa på vid förlängning att fundera på kontots storlek.
Här finns aktuella priser för alla kontostorlekar
Är ni osäkra på vad ert pris blir är ni alltid välkommna att kontakta oss.

Fyll i formuläret nedan för att beställa förlängning av ert abonnemang. Vi förlänger sedan abonnemanget åt er efter era önskemål.

Dina uppgifter

* Skriv "privat" om du är privatperson

*

* För beställningsbekräftelse/följesedel

* För ev. frågor

Kontot

* Gruppnamn på kontot eller en e-postadress som används i kontot

Vill du byta till en annan kontotyp? Skriver du inget behåller kontot samma typ som innan.

* Välj om du vill förlänga abonnemanget i 1,3 eller 5 år.

Fakturaadress

*

*

Ev. Fakturareferens

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se