Produkter » InPrint 3

InPrint 3

InPrint 3 är ett modernt layoutprogram för dig som vill skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd. Ditt bästa verktyg för att skapa bildstöd!

Datorprogram PC/Windows

Skapa bildstöd snabbare och enklare med InPrint 3!

• Skapa och skriv ut kort, scheman, pekkartor, arbetsblad, instruktioner, sociala berättelser mm

• Över 14 000 Widgitsymboler och 4 000 bilder ingår

• Använd någon av de medföljande mallarna eller skapa dina egna layouter

• Lägg enkelt till egna bilder, fotografier och andra bildbaser

• Få inspiration av färdiga mallar och exempel för många olika verksamheter


InPrint 3 är ett modernt layoutprogram för dig som vill skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd.

Programmet kan användas inom en mängd olika verksamheter som exv. förskola, skola, vuxenutbildning, omsorgsverksamhet och sjukvård.

I InPrint 3 ingår symbolbasen Widgitsymboler med fler än 14 000 symboler inom olika ämnesområden som passar både barn och vuxna. Du kan också enkelt lägga till och använda dina egna bilder, fotografier och andra bildbaser (Ritade tecken, Pictogram och Bliss). I InPrint 3 visas symboler automatiskt när du skriver. Vid behov kan du ändra text till symbolen, välja att använda symbolen utan text eller skriva med enbart text. Du kan även byta färg och hudfärg i symbolen.

Programmet innehåller fler än 140 mallar för att skapa olika typer av bildstöd, men du kan också enkelt göra helt egna layouter med hjälp av text- och symbolramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder/symboler.

Funktioner och exempel från InPrint 3

När du startar InPrint 3 kan du välja på att; arbeta i en av de över 140 st mallarna, utgå ifrån ett exempel, skapa ett nytt tomt dokument eller öppna ett dokument du tidigare sparat.

I InPrint 3 finns många olika funktioner som hjälper dig att på ett enkelt sätt skapa det bildstödsmaterial du behöver. Du kan lätt skapa t.ex. ramar, rutnät, pratbubblor, linjer mm. Du kan söka fram och lägga ut symboler och bilder fritt på sidan. I det flikbaserade verktygsfältet finns alla redigeringsverktyg du behöver för att få till din personliga layout och design.


När du skapar ett rutnät i InPrint 3 kan du enkelt välja hur många rader och kolumner du vill ha. När du sedan har ett rutnät kan du redigera detta genom att exv. lägga till/ta bort/ändra storlek på rader och kolumner, slå ihop/dela celler, ändra storlek på enskilda celler, ändra bakgrundsfärg och linjefärg.

Exempel på ett schema gjort i InPrint 3. Symboler för klockslag finns för alla 5-minutersintervall över hela dygnet, så du kan göra personligt anpassade scheman.


Exempel på symbol- och ordkort gjorda i en färdig mall i InPrint 3. Allt material du gör kan innehålla antingen både text och symbol, bara symbol eller bara text.

Exempel på ett dokument med en fri layout som innehåller pratbubbla, bild på sidan och en ram med både symbol och text. Texten har anpassats genom att vissa symboler har stängts av, texten under symbolen för skola har bytts ut och ett fotografi har lagts till.

Mer information om InPrint 3

• InPrint 3 är ett datorprogram för Windows. För att använda InPrint 3 på en Mac-dator behöver Windows först installeras som ett extra operativsystem.

• InPrint 3 är förberett för installation i nätverk.

• Du kan få InPrint 3 levererat antingen på CD-skiva eller som nedladdning via Internet.

• Du kan använda InPrint 3 både på svenska och på engelska.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se

Licensformer

För InPrint 3 så finns det tre olika licensformer

 1. Verksamhetslicens som ger helt fria installationer inom en förvaltning, landsting eller organisation.

 2. Verksamhetslicens för ett bestämt antal installationer inom en förvaltning, landsting eller organisation.

 3. Fristående licens till en specifik verksamhet på en adress. Exv. 5 installationer till Storskolan på Skolvägen 2.

Verksamhetslicens

Kontakta oss för pris på verksamhetslicens av programmet.
En verksamhetslicens innebär en årlig kostnad och ger tillgång till fria uppdateringar av programmet.

Fristående licenser

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
1 4001 - InPrint 3 - Grundlicens för en dator
1950 kr 2437,50 kr
5 4005 - InPrint 3 - Grundlicens för 5 datorer på samma adress
5110 kr 6387,50 kr
10 4010 - InPrint 3 - Grundlicens för 10 datorer på samma adress
7260 kr 9075 kr
15 4015 - InPrint 3 - Grundlicens för 15 datorer på samma adress
8810 kr 11012,50 kr
20 4020 - InPrint 3 - Grundlicens för 20 datorer på samma adress
9740 kr 12175 kr
30 4030 - InPrint 3 - Grundlicens för 30 datorer på samma adress
11230 kr 14037,50 kr

Till en adress där fristående licens på programmet finns sedan tidigare. Ange licenskod vid beställning.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
+ 1 4101 - InPrint 3 - 1 tilläggsinstallation, till grundlicens på samma adress
1040 kr 1300 kr
+ 5 4105 - InPrint 3 - 5 tilläggsinstallationer, till grundlicens på samma adress
3950 kr 4937,50 kr
+ 10 4110 - InPrint 3 - 10 tilläggsinstallationer, till grundlicens på samma adress
5900 kr 7375 kr
+ 15 4115 - InPrint 3 - 15 tilläggsinstallationer, till grundlicens på samma adress
7350 kr 9187,50 kr
+ 20 4120 - InPrint 3 - 20 tilläggsinstallationer, till grundlicens på samma adress
8200 kr 10250 kr
+ 30 4130 - InPrint 3 - 30 tilläggsinstallationer, till grundlicens på samma adress
9600 kr 12000 kr

Fristående licens av båda dessa program till en adress. Behöver inte installeras i samma dator.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
1 /program 560 - Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - Grundlicens för 1 dator
2925 kr 3656,250 kr
5 /program 562 - Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - Grundlicens för 5 datorer på samma adress
7665 kr 9581,250 kr
10 /program 564 - Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - Grundlicens för 10 datorer på samma adress
10890 kr 13612,50 kr
1 /program 715 - InPrint 3 och Widgit hälso- och sjukvårdssymboler - För en dator
2350 kr 2937,50 kr
5 /program 716 - InPrint 3 och Widgit hälso- och sjukvårdssymboler - För 5 datorer på samma adress
5510 kr 6887,50 kr

Vad är nytt i InPrint 3?

InPrint 3 är omarbetat helt från grunden för att vara ett modernt program där du känner igen dig från andra layoutprogram som du använder på din dator. InPrint 3 är förberett för installation i nätverk vilket gör det enklare för din IT-enhet att installera programmet åt dig i din dator.

Stora förbättringar

 • Nytt omarbetat gränssnitt med flikar för olika redigeringsverktyg samt högerklicksmeny i dokumentet

 • Många nya mallar och exempel för olika områden

 • Ett nytt, enklare sätt att skapa rutnät och bildkort med skapaverktyget

 • Bättre stöd för att byta text till symboler och välja en symbol för en hel fras

 • Dra in bilder från datorn eller kopiera in bilder direkt från Internet


Utseendet – att hitta i programmet

 • I startfönstret väljer du hur du vill jobba i programmet: med en färdig mall, ett tomt dokument, ett färdigt exempel eller med ett tidigare sparat dokument. InPrint 3 innehåller fler än 140 mallar och med dem kan du snabbt och enkelt att skapa dina dokument.

 • Med det nya skapaverktyget lägger du enkelt in ramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder i dokumentet. Spara din personliga design av ramar, rutnät och linjer.

 • Redigeringsverktygen finns i ett verktygsfält som genom sitt fliksystem gör det lätt att hitta de redigeringsverktyg du vill använda.

 • Med högerklicksmenyn kan du hitta fler funktioner som är specifika för det du högerklickar på.

 • I den nya sidhanteringen har du koll på och kan byta plats på sidor i dokumentet samt kopiera, lägga till eller ta bort sidor.


Symbolhantering

 • InPrint 3 innehåller ett stort antal nya symboler vilket innebär att programmet nu har fler än 14 000 symboler.

 • Programmet hjälper dig att välja rätt symboler till det du skriver genom att använda ny metod för symbolisering.

 • InPrint 3 använder ett nytt, enklare sätt att byta symboltexten under en symbol, du behöver inte komma ihåg högerpil på tangentbordet.

 • Det är lätt att spara den symbol eller bild du använder oftast för ett visst ord som standard för det ordet. Du kan nu spara även sammansatta symboler till din ordlista.

 • När du har en symbolsatt text kan du markera flera ord i texten och välja en av ordens symboler för att representera den markerade texten.

 • Utöver Widgitsymbolerna kan du ha flera andra ordlistor aktiva samtidigt i InPrint 3, om du exempelvis har kompletterat med Ritade tecken, Pictogram, Bliss eller Widgit hälso- och sjukvårdssymboler.


Bilder och fotografier

 • Du kan nu dra in en bild direkt från din dator till den plats i dokumentet där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan kopiera in en bild direkt från Internet till den plats i InPrint 3 där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan lägga in egna genvägar i bildarkivet för att snabbt hitta de mappar eller bilder som du ofta använder.

 • Förutom de 14 000 Widgitsymbolerna ingår också ca 4 000 nya bilder i Widgit Media.


Nya funktioner för rutnät

 • Använd det nya skapaverktyget för att snabbt och enkelt skapa rutnät med det antal rader och kolumner som du vill ha.

 • Välj den typ av rutnät du vill skapa och välj om innehållet ska ha både symbol och text eller bara text.

 • Du kan nu förflytta dig mellan celler i rutnätet genom att använda Tab-tangenten när du fyller i innehåll.

 • Du kan fördela storleken på rader och kolumner jämnt i ditt rutnät eller ställa in specifika mått för vissa rader, kolumner eller celler.

 • Med ett klick kan du göra allt innehåll i ett rutnät till samma storlek.

 • Du kan nu förutom att slå samman celler i rutnätet även dela på dem.


Fler nya inställningar/funktioner

 • Nya verktyg för att arrangera objekt i förhållande till varandra hjälper dig att skapa snygga layouter. Du har också hjälp av stödlinjer, stödraster samt funktionen ’fäst mot’ när du placerar ut innehållet på sidan.

 • Ramar, rutnät och pratbubblor i InPrint 3 kan ställas in med olika egenskaper för hur storleken på innehållet ska hanteras när innehållet utökas.

 • I sidfot och sidhuvud kan du infoga sådant du vill ha med på alla sidor, exempelvis namn, logga eller sidnummer.


Läs mer i PDF:en: Nya funktioner i InPrint 3

Har ni redan In Print?

Uppgradera från ert nuvarande In Print till InPrint 3 och få 15-50% rabatt.

Hur mycket rabatt ni kan få för att uppgradera från ert nuvarande In Print till InPrint 3 beror på vilket år ni köpte In Print. Fyll i formuläret nedan så svarar vi så fort vi kan med hur mycket rabatt ni kan få. Priserna finns också i tabellerna nedan.

Inköpsbevis av In Print krävs för uppgradering. Har ni köpt programmet direkt av oss finns ni i de allra flesta fall i våra register, vi kan söka på er licens-/registreringskod eller verksamhetsnamn.

Priser

Årtalen innebär det år när ni köpte In Print. Priserna är exklusive moms och ev. fraktkostnader.

Artikel Pris 2017
(50% rabatt)
2015-2016
(25% rabatt)
2014 eller tidigare
(15% rabatt)
4001 - InPrint 3 - Grundlicens för en dator 1950 kr 975 kr 1462,50 kr 1657,50 kr
4005 - InPrint 3 - Grundlicens för 5 datorer på samma adress 5110 kr 2555 kr 3832,50 kr 4343,50 kr
4010 - InPrint 3 - Grundlicens för 10 datorer på samma adress 7260 kr 3630 kr 5445 kr 6171 kr
4015 - InPrint 3 - Grundlicens för 15 datorer på samma adress 8810 kr 4405 kr 6607,50 kr 7488,50 kr
4020 - InPrint 3 - Grundlicens för 20 datorer på samma adress 9740 kr 4870 kr 7305 kr 8279 kr
4030 - InPrint 3 - Grundlicens för 30 datorer på samma adress 11230 kr 5615 kr 8422,50 kr 9545,50 kr
4101 - InPrint 3 - 1 tilläggsinstallation, till grundlicens på samma adress 1040 kr 520 kr 780 kr 884 kr
4105 - InPrint 3 - 5 tilläggsinstallationer, till grundlicens på samma adress 3950 kr 1975 kr 2962,50 kr 3357,50 kr
4110 - InPrint 3 - 10 tilläggsinstallationer, till grundlicens på samma adress 5900 kr 2950 kr 4425 kr 5015 kr
4115 - InPrint 3 - 15 tilläggsinstallationer, till grundlicens på samma adress 7350 kr 3675 kr 5512,50 kr 6247,50 kr
4120 - InPrint 3 - 20 tilläggsinstallationer, till grundlicens på samma adress 8200 kr 4100 kr 6150 kr 6970 kr
4130 - InPrint 3 - 30 tilläggsinstallationer, till grundlicens på samma adress 9600 kr 4800 kr 7200 kr 8160 kr

Fråga oss vad det kommer att kosta er att uppgradera

Fyll i formuläret nedan så svarar vi så fort vi kan med hur mycket rabatt ni kan få.

* Ditt för- och efternamn

* Dit du vill ta emot svaret

* För ev. frågor

* Namn på verksamheten där InPrint används.

Frågor/Mer information om er/etc.

Nuvarande In Print licens-/registreringskod (om du har tillgång till den). Den finns på baksidan av programmets förpackning eller på licensdokument från oss.

Almanackor 2019

Här kan du ladda ner våra almanackor för år 2019.
I Almanacka 1 används enbart bilder och i Almanacka 2 används även text i datumfälten.

Almanacka 1 och 2 finns både med vit och med färgglad bakgrund.
Helgdagar och vissa andra dagar visas med symboler i almanacksbladen. Du kan själv enkelt redigera i almanackorna.
Av Karin Ahrén

Årshjul

Överblicka året med hjälp av ett årshjul och symboler. Filen innehåller tre olika varianter på mallar. Välj mellan A3 och A4.

Ordfläta vinter

En ordfläta med temat Vinter skapad av mallen Ordfläta i Spel och aktiviteter.

Hitta vårblommor

En checklista för vårblommor som går att hitta i trädgården och i naturen.

Packa strandväskan

Ett material för att flytta föremål ner i väskan i takt med att de packas i verkligheten.

Lotto sommar

Ett lotto/bingo med sommartema.

Borsta tänderna

Ett exempel på ett bildstöd för struktur. Exemplet går igenom stegen för att borsta tänderna.

100 Svenska Ord - Arabiska

100 svenska ord som är översatta till arabiska och som har symbolstöd.
Vi har gjort 7 olika exempel på övningsmaterial med dessa 100 ord på svenska och arabiska.

Välj om du vill ladda ner materialet i PDF format eller som In Print filer för att kunna ändra i materialen.

Liknande material finns även som material till appen Widgit Go SE.
Av Karin Ahrén, i ett sammarbete med Said och Mats.

100 Svenska Ord - Somaliska

100 svenska ord som är översatta till somaliska och som har symbolstöd.
Vi har gjort 7 olika exempel på övningsmaterial med dessa 100 ord på svenska och somaliska.

Välj om du vill ladda ner materialet i PDF format eller som In Print filer för att kunna ändra i materialen.

Av Karin Ahrén, i ett sammarbete med Ahmed och Joanna i Härnösand.

Kommunikationskartor sjukhus

Det kan finnas olika anledningar till att man som patient på sjukhus har svårt att kommunicera sina behov. Man kan tillfälligt ha förlorat förmågan att tala, man har annat modersmål än svenska eller man har sedan tidigare en nedsättning av kommunikationsförmågan.

En logoped i Australien har gjort fältstudier för att identifiera de 26 viktigaste fraser som patienter vill kunna förmedla och detta har resulterat i kommunikationskartor på 28 olika språk.

Kommunikationskartorna har kompletterats med Widgitsymboler för att ytterligare underlätta förståelsen och dessa kommunikationskartor finns nu för gratis nedladdning.

"De sju frågorna" med bildstöd

Ida beskriver materialet "Tanken är i första hand att det är till för att lärarna ska vara noga med att all den här informationen är tydlig för eleverna t.ex. vid eget arbete. Det kan exempelvis vara att lärarna för egen del är noggranna med att förmedla informationen muntligt men också att komplettera med att informationen finns tillgänglig skriftligt (med bildstöd), t.ex. genom att skriva och rita på tavlan, se bifogad bild. Sedan kan man också använda det som samtalsunderlag och för att "kolla av med" eleverna att de har uppfattat informationen som getts. Här finns ett blogginlägg som skriver lite om bl.a. de sju frågorna för att skapa struktur: Gå till inlägget"
Av: Ida Rosqvist, Leg. logoped, Malmö stad

Mall för sociala berättelser

En mall för att skapa sociala berättelser. Pratbubblor finns till vänster i InPrint 3, vid skapa ny ram. Skapad av Anna Philipsson, Leg. logoped, Kompetenscentrum språk och kommunikation, Umeå

Såhär vill jag ha det i skolan

"Såhär vill jag ha det i skolan" är ett material att använda som stöd vid samtal med eleverna om hur de vill ha det i skolan. Ganska ofta sker diskussionerna om vad som hjälper en viss elev utan att den viktigaste personen – nämligen eleven själv får vara delaktig. Materialet har använts för elever mellan åk 3 och 6 men det kan fungera även tidigare, och såklart även senare, för en del elever. Ida upplever att det hjälper eleverna att kunna sätta ord på sina behov genom att de får påståenden med bildstöd att samtala utifrån.
Av: Ida Rosqvist och Julia Andersson, skollogopeder, Malmö stad

Dyslexi

Enkel information om dyslexi med bildstöd.
Av: Ida Rosqvist, skollogoped, Malmö stad

Widgitkarta

Vår tolkning av Bliss-kartan. En kommunikationskarta med stort vokabulär.

Mallar för SuperTalker

Mallar som passar till samtalsapparaten SuperTalker. Mallarna har 1, 2, 4 eller 8 celler. Läs mer om och köp SuperTalker här.

Ladda ner InPrint 3

Klicka på Hämta för att ladda ner den senaste versionen av InPrint 3 för installation av programmet. Aktuell version står om du klickar på Hämta.

Prova på InPrint 3

Prova fullversion av InPrint 3 gratis i 21 dagar. Du kommer att få vattenstämplar på dina utskrifter och PDF:er under provperioden. Dessa försvinner om du väljer att köpa programmet.

Komma igång med InPrint 3

Detta är en guide för att snabbt komma igång med InPrint 3.

PDF: Handledning

OBS: 216 sidor. Du hittar även en hjälp med sökfunktion i programmet InPrint 3.

PDF: Installationsguide

PDF: Aktiveringsguide

PDF: Nyheter i InPrint 3

Här kan du läsa om vad som är nytt i InPrint 3 i förhållande till In Print 2.

PDF: Nätverksinstallationsguide

PDF: Användarhandbok Wordlist manager

Wordlist Manager ingår i InPrint 3.

Hjälpavsnitt med sökfunktion hittar du längst upp till höger i programmet InPrint 3.

På den här sidan under fliken "Ladda ner" hittar du Handledningen för InPrint 3.

Där hittar du även en bra Kom-igång guide för dig som snabbt vill komma igång med programmet.

Ställ först in så att du har Ritade tecken aktivt i InPrint 3. Instruktion finns här. I exemplen använder vi en ram med kantlinje i symbolläge men du kan göra detta även i bildkort/rutnät. Du kan även göra detta med andra bildbaser som Pictogram eller Bliss eller med enbart Widgitsymboler.

Alternativ 1 - Widgitsymbol, Ritade tecken och text


1. Skriv ordet två gånger i cellen, här ´leka´, du får nu teckenbilder till orden.

2. För att byta en av teckenbilderna till Widgitsymbol klickar du på ordet under teckenbilden och därefter på symbolen du vill byta till i Symbolväljaren.

3. För att ändra texten från ´leka leka´ till ´leka´ markerar då båda orden med musen och trycker sen på Byt symboltext eller F11 så att båda orden försvinner. I den gröna rutan skriver du ´leka´ och trycker sedan på OK eller Enter.Alternativ 2 - Widgitsymbol, Ritade tecken och text


1. Börja med att skriva ordet i cellen, här ´leka´ du får nu en teckenbild till ordet.

2. Om du vill byta teckenbilden till en Widgitsymbol som här i exemplet, klickar du på symbolen du vill byta till i Symbolväljaren.

3. För att hämta teckenbilden i Symbolväljaren klickar du på Plocka symbol i Symbolväljaren och därefter på teckenbilden så den ´lossnar´.

4. Därefter klickar du fast teckenbilden i den Extra ytan (den blå bakgrunden) utanför pappret och anpassar till lämplig storlek.

5. Dra sedan in teckenbilden till lämpligt ställe i cellen.


Alternativ 3 - Widgitsymbol och Ritade tecken


1. För att hämta Widgitsymbolen och teckenbilden använder du sökfunktionen längst ner i Symbolväljaren. I det här exemplet skriv ´leka´ och tryck på Hitta symbol.

2. Därefter klickar du i Symbolväljaren på den Widgitsymbol du vill använda och klickar fast den i den Extra ytan (den blå bakgrunden) utanför pappret, anpassa symbolen till lämplig storlek.

3. Dra in Widgitsymbolen till lämpligt ställe i cellen.

4. Gör sen på samma sätt med teckenbilden dvs hämta i Symbolväljaren, klicka fast i den Extra ytan, anpassa till lämplig storlek.

5. Dra slutligen in teckenbilden till lämpligt ställe i cellen. Vid behov kan storlekarna anpassas ytterligare.

InPrint 3 är ett layoutprogram och fungerar vid utskrift på samma sätt som andra liknande program, dvs den använder de inställningsmöjligheter för utskrift som finns för den valda skrivaren.

Detta kan du tänka på när du vill skriva ut ditt dokument för att dubbelvika som en bok:

• Ditt dokument ska vara inställt för den storlek på pappret som din skrivare har och som dokumentet ska skrivas ut på, ofta A4. Inställningen för pappersstorlek hittar du under fliken Sidor.

När du sedan väljer att skriva ut som häfte/bok så kommer din skrivare automatiskt att minska ner storleken på innehållet så att varje sida i ditt dokument ryms på en halv sida på pappret.


• I sidhanteringen och i förhandsvisningen (Arkiv) kan du välja att visa ditt dokument som Enstaka sidor eller som Bokuppslag. Denna inställning påverkar inte utskriften utan är enbart till för att du ska få en bättre överblick när du redigerar ditt dokument.

• De utskriftsval du har när du valt Arkiv och sedan klickar på knappen Skriv ut beror på vilka funktioner den valda skrivare har. Markera den skrivare du vill använda och tryck på knappen Inställningar.


• Nu visas alternativen för utskrift som den valda skrivaren har. (Bilden visar ett exempel på hur det kan se ut, detta varierar mellan olika skrivare). För den här skrivaren väljer man Utskrift av häfte. Det kan också stå Utskrift av broschyr eller något liknande.

När du skriver ut dokumentet kommer skrivaren automatiskt att göra din utskrift dubbelsidig, med sidorna förminskade och färdig att vika som en bok där varje sida är i A5-format.

• Välj fliken Sidor och där Pappersstorlek.
• Välj den storlek du önskar. Om du väljer att skriva ut i större format än A4 t ex A3 måste du ha en skrivare som skriver ut i den storleken.
• Om du har öppnat ett dokument som redan har ett innehåll så får du ändra storlek på innehållet så att det passar den nya pappersstorleken.
• Välj därefter Arkiv – Skriv ut.

Förläng abonnemang på Widgit Online

Widgit Online är en prenumerationstjänst vilket innebär att man betalar för en viss tid i taget.
När tiden tar slut får administratören för kontot ett meddelande till sin e-post som påminnelse om att det är dags att förlänga abonnemanget.
Väljer man att förlänga abonnemanget fortsätter man att använda kontot på samma sätt som innan, med samma användare och alla sparade dokument.
I väntan på en eventuell förlängning finns kontot med allt innehåll kvar i 3 år efter att abonnemanget gått ut.

Passa på vid förlängning att fundera på kontots storlek.
Här finns aktuella priser för alla kontostorlekar
Är ni osäkra på vad ert pris blir är ni alltid välkommna att kontakta oss.

Fyll i formuläret nedan för att beställa förlängning av ert abonnemang. Vi förlänger sedan abonnemanget åt er efter era önskemål.

Dina uppgifter

* Skriv "privat" om du är privatperson

*

* För beställningsbekräftelse/följesedel

* För ev. frågor

Kontot

* Gruppnamn på kontot eller en e-postadress som används i kontot

Vill du byta till en annan kontotyp? Skriver du inget behåller kontot samma typ som innan.

* Välj om du vill förlänga abonnemanget i 1,3 eller 5 år.

Fakturaadress

*

*

Ev. Fakturareferens

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se