Support » Använda andra symbolbaser

Använda andra symbolbaser

I In Print 2 och 3, SymWriter, By Choice och Widgit Go SE för iOS kan symbolbaserna Ritade tecken, Pictogram och Bliss användas för att komplettera Widgitsymbolerna som ingår i programmen.

Den extra symbolbasen kopplas till en ordlista så att symbolen för ett ord visas när du skriver det, precis som med Widgitsymbolerna. Du kan välja vilka ordlistor som ska vara aktiva för att endast få fram de symboler som du vill ha.

Extra symbolbaser som du vill komplettera med behöver du först köpa, vilket vi beskriver nedan.

InPrint 3 / SymWriter2

Ritade tecken

Innan Ritade tecken kan användas i våra datorprogram behöver du en prenumeration på SPSM:s ritadetecken.se.
Om du har en CD-skiva med Ritade tecken, Ebba Editor eller TAKK rekomenderar vi att du inte använder denna utan istället startar en prenumeration på ritadetecken.se. CD-skivorna har inte den senaste versionen av tecknen och alla skivor fungerar inte i InPrint 3/SymWriter2.

1

Ladda ner Ritade tecken från ritadetecken.se

• Om du inte redan har ett abonnemang, starta ett abonnemang på ritadetecken.se.
• Logga in på ritadetecken.se med ditt användarnamn och lösenord.
• Klicka på Ladda ner
• Klicka på knappen Ladda ner under Bildbas Ritade Tecken version ...
• Det laddas då ner en installationsfil till datorn. Kör den för att installera tecknen till datorn samt ordlistor som kan användas i programmen.

2

Inställningar i programmet

• Starta InPrint 3 eller SymWriter och ta fram ett nytt dokument.
• Klicka i menyn på Symboler och sedan på Inställningar Symboler/Symboler och ordlistor.
• I pop-up-rutan: Klicka på fliken Ordlistor för symboler/bildbaser
• Välj den ordlista du vill aktivera.
• Klicka på Aktivera ordlista. Därefter kan du välja knappen Spara som standard om du vill ha ordlistan aktiverad vid start. Annars klickar du på OK.

Pictogram

1

Ladda ner Pictogram från pictogram.se

Innan Pictogram kan användas i våra program behöver du en inloggning på pictogram.se.
• Om du inte redan har en inloggning, gör en sådan på pictogram.se.
• Logga in på pictogram.se med ditt användarnamn och lösenord.
• Klicka på länken Ladda ner hela bildbasen.
• Följ instruktionerna på sidan som öppnas.

2

Inställningar i programmet

• Starta InPrint 3 eller SymWriter och ta fram ett nytt dokument.
• Klicka i menyn på Symboler och sedan på Inställningar Symboler/Symboler och ordlistor.
• I pop-up-rutan: Klicka på fliken Ordlistor för symboler/bildbaser
• Välj den ordlista du vill aktivera.
• Klicka på Aktivera ordlista. Därefter kan du välja knappen Spara som standard om du vill ha ordlistan aktiverad vid start. Annars klickar du på OK.

Bliss

1

För att kunna använda Bliss i våra program behöver du först köpa en CD-skiva från oss med Symbolbas SE Bliss från oss. När du har gjort detta, gör så här:
• Sätt i CD-skivan och kör installationen.

2

Inställningar i programmet

• Starta InPrint 3 eller SymWriter och ta fram ett nytt dokument.
• Klicka i menyn på Symboler och sedan på Inställningar Symboler/Symboler och ordlistor.
• I pop-up-rutan: Klicka på fliken Ordlistor för symboler/bildbaser
• Välj den ordlista du vill aktivera.
• Klicka på Aktivera ordlista. Därefter kan du välja knappen Spara som standard om du vill ha ordlistan aktiverad vid start. Annars klickar du på OK.

InPrint 2 / By Choice

Ritade tecken

Att använda ritade tecken i InPrint 2 stödjs tyvärr inte längre.
Vill du använda ritade tecken i InPrint behöver du istället ha den nya versionen - InPrint 3

Pictogram

1

Ladda ner Pictogram från pictogram.se

Innan Pictogram kan användas i våra program behöver du en inloggning på pictogram.se.
• Om du inte redan har en inloggning, gör en sådan på pictogram.se.
• Logga in på pictogram.se med ditt användarnamn och lösenord.
• Klicka på länken Ladda ner hela bildbasen.
• Följ instruktionerna på sidan som öppnas.

2

Inställningar i programmet

Som tilläggsordlista

Om du vill använda symbolbasen som ett komplement till Widgitsymbolerna.

• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Tilläggsordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Öppna mappen Ordlista och markera den ordlista du vill byta till. Klicka på Öppna.

Som huvudordlista

Om du vill använda den extra symbolbasen istället för Widgitsymbolerna.

• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Huvudordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Marker den ordlista du vill byta till och klicka på Öppna

Bliss

1

För att kunna använda Bliss i våra program behöver du först köpa en CD-skiva från oss med Symbolbas SE Bliss från oss. När du har gjort detta, gör så här:
• Sätt i CD-skivan och kör installationen.

2

Inställningar i programmet

Som tilläggsordlista

Om du vill använda symbolbasen som ett komplement till Widgitsymbolerna.

• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Tilläggsordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Öppna mappen Ordlista och markera den ordlista du vill byta till. Klicka på Öppna.

Som huvudordlista

Om du vill använda den extra symbolbasen istället för Widgitsymbolerna.

• Välj menyn Inställningar och Inställningar vid start
• Välj fliken Ordlistor.
• Under rubriken Huvudordlista klickar du på Bläddra för att byta.
• Marker den ordlista du vill byta till och klicka på Öppna

Widgit Go SE för iOS

Ritade tecken, Pictogram och Bliss kan köpas till för Widgit Go SE för iOS inuti appen. Gör så här:
• Gå till startsidan i Widgit Go SE.
• Välj edit-läget genom att trycka på ordet edit längt upp i högra hörnet.
• Längst bak bland dina upplägg finns nu en röd ikon för shop. Ser du inte denna; tryck på Inställningar längst ner på skärmen, välj Använd inte lösenord, bocka i knappen Visa ikon för shop.
• Klicka på shopen och välj Köp extra bildbaser och välj sedan den symbolbas du vill köpa.
• Efter att symbolbasen har hämtats; gå till Inställningar.
• Tryck på knappen Välj symbolbas.
• Se till att din nya symbolbas finns där och att den har en blå bock på högerkanten, då är den aktiverad för de upplägg du skapar i fortsättningen.

För att aktivera symbolbasen i upplägg som du skapade innan du hämtade den. Gör så här:
• På startsidan i Widgit Go SE, välj edit-läget.
• Klicka på ett av dina upplägg där du vill aktivera symbolbasen.
• Klicka på knappen Välj symbolbas och se till att symbolbasen är förbockad.


Tips på användning (InPrint 3)

Ställ först in så att du har Ritade tecken aktivt i InPrint 3. I exemplen använder vi en ram med kantlinje i symbolläge men du kan göra detta även i bildkort/rutnät. Exemplen använder Ritade tecken men du kan även göra detta med andra bildbaser som Pictogram eller Bliss eller med enbart Widgitsymboler.

Alternativ 1 - Widgitsymbol, Ritade tecken och text

1. Skriv ordet två gånger i cellen, här ´leka´, du får nu teckenbilder till orden.

2. För att byta en av teckenbilderna till Widgitsymbol klickar du på ordet under teckenbilden och därefter på symbolen du vill byta till i Symbolväljaren.

3. För att ändra texten från ´leka leka´ till ´leka´ markerar då båda orden med musen och trycker sen på Byt symboltext eller F11 så att båda orden försvinner. I den gröna rutan skriver du ´leka´ och trycker sedan på OK eller Enter.Alternativ 2 - Widgitsymbol, Ritade tecken och text

1. Börja med att skriva ordet i cellen, här ´leka´ du får nu en teckenbild till ordet.

2. Om du vill byta teckenbilden till en Widgitsymbol som här i exemplet, klickar du på symbolen du vill byta till i Symbolväljaren.

3. För att hämta teckenbilden i Symbolväljaren klickar du på Plocka symbol i Symbolväljaren och därefter på teckenbilden så den ´lossnar´.

4. Därefter klickar du fast teckenbilden i den Extra ytan (den blå bakgrunden) utanför pappret och anpassar till lämplig storlek.

5. Dra sedan in teckenbilden till lämpligt ställe i cellen.Alternativ 3 - Widgitsymbol och Ritade tecken

1. För att hämta Widgitsymbolen och teckenbilden använder du sökfunktionen längst ner i Symbolväljaren. I det här exemplet skriv ´leka´ och tryck på Hitta symbol.

2. Därefter klickar du i Symbolväljaren på den Widgitsymbol du vill använda och klickar fast den i den Extra ytan (den blå bakgrunden) utanför pappret, anpassa symbolen till lämplig storlek.

3. Dra in Widgitsymbolen till lämpligt ställe i cellen.

4. Gör sen på samma sätt med teckenbilden dvs hämta i Symbolväljaren, klicka fast i den Extra ytan, anpassa till lämplig storlek.

5. Dra slutligen in teckenbilden till lämpligt ställe i cellen. Vid behov kan storlekarna anpassas ytterligare.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

support@symbolbruket.se