Produkter » By Choice

By Choice

By Choice innehåller aktiviteter som stödjer användare till att lära sig att fatta beslut. Programmet innehåller fler än 100 färdiga övningar som också är enkla att ändra i. I programmet finns stöd för mus, pekskärm samt en eller två tryckkontakter.

Widgitsymboler Datorprogram PC/Windows

Om By Choice

By Choice ingår i samma serie program som In Print och SymWriter och innehåller samma symbolbas och den svenska talsyntesrösten Alva.

Var och en av de ca 100 färdiga övningarna innehåller ett antal olika sidor med frågor för användaren att svara på för att ge chans att öva samma moment många gånger.

I By Choice Redigerare som medföljer kan du; ändra i de färdiga övningarna och t.ex. byta ut bilderna i övningarna mot egna bilder/andra bildbaser du har i datorn, eller skapa egna övningar. Redigeringsprogrammet kan ställas in i tre olika nivåer så att man kan använda det enkelt för de mest grundläggande funktionerna men också avancerat för den som så önskar.

För den som använder tryckkontakter går By Choice att ställa in för kontaktstyrning med en eller två kontakter och användas med ex. Bläckfisken USB. Programmet går också att styra med olika musalternativ och passar bra för interaktiv whiteboard.

I programmet ingår också många olika ljudfiler och animeringar som feedback och belöning.

By Choice är ett PC-program men kan installeras på en Mac-dator om Windows installeras som ett andra operativsystem på Mac-datorn.

Programmet är producerat av Widgit Software Ltd och översatt och bearbetat till svenska av Hargdata AB.

Innehåll och exempel från By Choice

Allmänna övningar med öppna frågor

I By Choice presenteras eleven med en fråga som hen ska hitta svaret på. I vissa övningar gäller det att hitta det rätta svaret, men man kan även använda en s.k. öppen fråga. Det finns inget rätt eller fel, utan eleven väljer själv hur hen vill svara. I katalogen Allmänna frågor hittar du exempel på sådana öppna frågor.

Bilden visar övningen Idag som ger möjlighet att svara på frågor om dag, datum, väder osv samt övningen Mitt Schema där eleven kan planera vad ska göras under dagen och sedan skriva ut dokumentet.

Färg och form

Hitta saker med bestämd färg eller form.
Bilden visar övningen Hitta fem saker där eleven ska identifiera de fem föremålen som har färgen som efterfrågas. I andra övningar kan det handla om att lyssna på en instruktion i två steg ”Hitta först alla blå saker och sedan alla gula saker”.


Hitta och matcha

I denna mapp hittar du många övningar där eleven ska hitta och matcha en bild utifrån en förebild, en skuggform eller genom att lyssna på ett ljud. Varje övning innehåller upp till tio uppgifter av liknande karaktär.

Bilden visar en övning där eleven ska hitta bilden som passar i skuggformen och en övning där eleven utifrån en förebild ska hitta och välja samma bild.

Jobba med bokstäver

I dessa övningar kan man identifiera en bokstav, matcha formen på bokstäver, matcha versal och gemen, ordna bokstäver och ord i alfabetisk ordning.

Bilden visar övningen Hitta rätt bokstav efter förebilden där eleven ska matcha bokstaven. Denna typ av övning finns i två uppsättningar, med ljudning eller med talsyntes. I den andra övningen i bilden ska eleven matcha versal och gemen.


Jobba med ord

I denna mapp hittar du övningar där man tränar begrepp som framför-bakom, i och på, kortast och högst, men också att matcha ord och symbol och att sätta ihop bokstäver till korta ord.

Bilden visar en sida i en övning där eleven tränar på begreppen framför och bakom samt en sida i en övning där eleven ska sätta samman ett kort ord till varje bild och där varje bokstav ljudas.

Memory

I By Choice kan du enkelt i de flesta övningar lägga på en övertäckningsbild ifall du vill använda en övning för att också träna korttidsminnet. I exempelkatalogen Memory hittar du några övningar som redan har sparats på detta sätt.

I detta enkla memoryspel med bara 4 par ska du hitta två likadana djur. Tiden för hur länge man ska få titta på bilderna innan de täcks över kan man ändra i By Choice Redigerare.


Naturkunskap

I denna mapp handlar uppgifterna om enkla frågor kring naturkunskap. Vad är lätt och vad är tungt? Vad flyter och vad sjunker? Vilka djur är fåglar och vilka är däggdjur? osv.

Bilden visar ett exempel på en övning inom naturkunskap där eleven ska välja ut vilka saker som är gjorda av glas, trä, metall, plast, tyg osv. samt en övning för att sortera vilka djur som är fiskar och vilka som är fåglar.

Ordna och sortera

I dessa övningar kan du bla. söka efter en bild som saknas, eller ordna bilder i rätt sekvens efter form. Det finns också några svårare uppgifter där man ska sortera klockor i rätt ordning.

Bilden visar en övning där eleven ska hitta alla bilder som är nyckelpigor (och där distraktorn är ganska lika i färg och form) och en övning där eleven ska färdigställa sekvensen genom att välja rätt fisk som ska komma i tur.


Siffror och antal

Bland dessa övningar hittar du exempel på enkla antalsuppgifter och enkel addition. Det finns också några övningar där man tränar på tid och klockslag.

Bilden visar en övning där eleven räknar antal upp till 5 samt en övning där eleven ska förstå siffran och välja ruta med rätt antal bilder.

Språkförståelse

Dessa övningar handlar om att förstå innebörden av språk, ord och vad som hör i hop i kategorier.

Uppgiften för eleven kan vara: Vilken kan du äta? Vad använder man när man skär? Vad har de här sakerna gemensamt? Vilken passar inte in?

Bilden visar en sida från en övning där tre saker hör ihop samt en sida från en övning där eleven ska hitta vad som är gemensamt för bilderna som visas.


Redigera övningar

I By Choice Redigerare som medföljer kan du; ändra i de färdiga övningarna och t.ex. byta ut bilderna i övningarna mot egna bilder/andra bildbaser du har i datorn, eller skapa egna övningar.

Redigeringsprogrammet kan ställas in i tre olika nivåer så att man kan använda det enkelt för de mest grundläggande funktionerna men också avancerat för den som så önskar.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
1 470 - By Choice - Grundlicens för en dator
800 kr 1000 kr
5 472 - By Choice - Grundlicens för 5 datorer på samma adress
1700 kr 2125 kr
10 474 - By Choice - Grundlicens för 10 datorer på samma adress
2400 kr 3000 kr

Till en adress där fristående licens på programmet finns sedan tidigare. Ange licenskod vid beställning.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
+ 1 477 - By Choice - 1 tilläggsinstallation, till grundlicens på samma adress
400 kr 500 kr
+ 5 478 - By Choice - 5 tilläggsinstallationer, till grundlicens på samma adress
1600 kr 2000 kr

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se

Vad är nytt i InPrint 3?

InPrint 3 är omarbetat helt från grunden för att vara ett modernt program där du känner igen dig från andra layoutprogram som du använder på din dator. InPrint 3 är förberett för installation i nätverk vilket gör det enklare för din IT-enhet att installera programmet åt dig i din dator.

Stora förbättringar

 • Nytt omarbetat gränssnitt med flikar för olika redigeringsverktyg samt högerklicksmeny i dokumentet

 • Många nya mallar och exempel för olika områden

 • Ett nytt, enklare sätt att skapa rutnät och bildkort med skapaverktyget

 • Bättre stöd för att byta text till symboler och välja en symbol för en hel fras

 • Dra in bilder från datorn eller kopiera in bilder direkt från Internet


Utseendet – att hitta i programmet

 • I startfönstret väljer du hur du vill jobba i programmet: med en färdig mall, ett tomt dokument, ett färdigt exempel eller med ett tidigare sparat dokument. InPrint 3 innehåller fler än 140 mallar och med dem kan du snabbt och enkelt att skapa dina dokument.

 • Med det nya skapaverktyget lägger du enkelt in ramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder i dokumentet. Spara din personliga design av ramar, rutnät och linjer.

 • Redigeringsverktygen finns i ett verktygsfält som genom sitt fliksystem gör det lätt att hitta de redigeringsverktyg du vill använda.

 • Med högerklicksmenyn kan du hitta fler funktioner som är specifika för det du högerklickar på.

 • I den nya sidhanteringen har du koll på och kan byta plats på sidor i dokumentet samt kopiera, lägga till eller ta bort sidor.


Symbolhantering

 • InPrint 3 innehåller ett stort antal nya symboler vilket innebär att programmet nu har fler än 14 000 symboler.

 • Programmet hjälper dig att välja rätt symboler till det du skriver genom att använda ny metod för symbolisering.

 • InPrint 3 använder ett nytt, enklare sätt att byta symboltexten under en symbol, du behöver inte komma ihåg högerpil på tangentbordet.

 • Det är lätt att spara den symbol eller bild du använder oftast för ett visst ord som standard för det ordet. Du kan nu spara även sammansatta symboler till din ordlista.

 • När du har en symbolsatt text kan du markera flera ord i texten och välja en av ordens symboler för att representera den markerade texten.

 • Utöver Widgitsymbolerna kan du ha flera andra ordlistor aktiva samtidigt i InPrint 3, om du exempelvis har kompletterat med Ritade tecken, Pictogram, Bliss eller Widgit hälso- och sjukvårdssymboler.


Bilder och fotografier

 • Du kan nu dra in en bild direkt från din dator till den plats i dokumentet där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan kopiera in en bild direkt från Internet till den plats i InPrint 3 där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan lägga in egna genvägar i bildarkivet för att snabbt hitta de mappar eller bilder som du ofta använder.

 • Förutom de 14 000 Widgitsymbolerna ingår också ca 4 000 nya bilder i Widgit Media.


Nya funktioner för rutnät

 • Använd det nya skapaverktyget för att snabbt och enkelt skapa rutnät med det antal rader och kolumner som du vill ha.

 • Välj den typ av rutnät du vill skapa och välj om innehållet ska ha både symbol och text eller bara text.

 • Du kan nu förflytta dig mellan celler i rutnätet genom att använda Tab-tangenten när du fyller i innehåll.

 • Du kan fördela storleken på rader och kolumner jämnt i ditt rutnät eller ställa in specifika mått för vissa rader, kolumner eller celler.

 • Med ett klick kan du göra allt innehåll i ett rutnät till samma storlek.

 • Du kan nu förutom att slå samman celler i rutnätet även dela på dem.


Fler nya inställningar/funktioner

 • Nya verktyg för att arrangera objekt i förhållande till varandra hjälper dig att skapa snygga layouter. Du har också hjälp av stödlinjer, stödraster samt funktionen ’fäst mot’ när du placerar ut innehållet på sidan.

 • Ramar, rutnät och pratbubblor i InPrint 3 kan ställas in med olika egenskaper för hur storleken på innehållet ska hanteras när innehållet utökas.

 • I sidfot och sidhuvud kan du infoga sådant du vill ha med på alla sidor, exempelvis namn, logga eller sidnummer.


Läs mer i PDF:en: Nya funktioner i InPrint 3

Denna produkt har inget material ännu.

PDF: Användarhandbok By Choice

PDF: Installationsguide By Choice

PDF: Nätverksinstallation By Choice

Länk: Uppdatera By Choice

Uppdatera ditt By Choice till den senaste versionen. Version 1.40.695, 5 januari 2016.

PDF: Produktblad By Choice

By Choice läser av den inställning för talsyntes som finns i Windows och den ändrar inte alltid automatiskt till den svenska talsyntesen som installeras med programmet.

Hur du ställer in den svenska rösten Alva beror på om din dator har 32 eller 64-bitars Windows. Så om alternativ 1 inte fungerar så gör du istället som i alternativ 2.

Alternativ 1:
• Gå in i kontrollpanelen på datorn.
• Skriv "Tal" i sökfältet.
• Välj "Taligenkänning" bland valen som dyker upp.
• Klicka sedan på "Inställningar för uppläsning av tal".
• Välj rösten Alva i listan.

Alternativ 2:
• Gå till "Den här datorn" i datorn.
• Skriv in i adressfältet eller stega dig fram till:
C:\Windows\SysWOW64\Speech\SpeechUX
• Dubbelklicka på Sapi.cpl och välj Alva som röst i dialogrutan.

Förläng abonnemang på Widgit Online

Widgit Online är en prenumerationstjänst vilket innebär att man betalar för en viss tid i taget.
När tiden tar slut får administratören för kontot ett meddelande till sin e-post som påminnelse om att det är dags att förlänga abonnemanget.
Väljer man att förlänga abonnemanget fortsätter man att använda kontot på samma sätt som innan, med samma användare och alla sparade dokument.
I väntan på en eventuell förlängning finns kontot med allt innehåll kvar i 3 år efter att abonnemanget gått ut.

Passa på vid förlängning att fundera på kontots storlek.
Här finns aktuella priser för alla kontostorlekar
Är ni osäkra på vad ert pris blir är ni alltid välkommna att kontakta oss.

Fyll i formuläret nedan för att beställa förlängning av ert abonnemang. Vi förlänger sedan abonnemanget åt er efter era önskemål.

Dina uppgifter

* Skriv "privat" om du är privatperson

*

* För beställningsbekräftelse/följesedel

* För ev. frågor

Kontot

* Gruppnamn på kontot eller en e-postadress som används i kontot

Vill du byta till en annan kontotyp? Skriver du inget behåller kontot samma typ som innan.

* Välj om du vill förlänga abonnemanget i 1,3 eller 5 år.

Fakturaadress

*

*

Ev. Fakturareferens

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se