Produkter » Widgit Go SE » Video

Filmer för Widgit Go SE

Här hittar du filmer som beskriver funktioner och inställningar i Widgit Go SE. Dessa kan vara till hjälp då du undrar över en viss funktion eller då du snabbt behöver komma igång med användningen av Widgit Go SE.

Indtroduktion

Introduktionsfilm till Widgit Go SE. Skapa ditt första upplägg.

Startsidan

Filmer som beskriver de olika funktionerna på startsidan

Skapa nytt upplägg

Filmer om att skapa dina egna upplägg från grunden

Cellens utseende

Filmer som beskriver redigering av cellens utseende

Cellens ljud

Uppläsning i cellen, spela in eget tal, tyst cell, använd ljudfil.

Cellens funktioner

Filmer som beskriver redigering av cellens funktioner

Spara cell, öppna cell

Filmer som beskriver hur du sparar/öppnar celler och tavlor

Länkar

Filmer som beskriver hur du skapar och använder olika länkar

Tavlan

Tavlans utseende och funktion. Slå ihop, dela och flytta celler.

Dokumentet

Filmer som beskriver dokumentets olika funktioner.

Inställningar för upplägget

Filmer om inställningar som är specifika för upplägg.

Grundinställningar i Widgit Go SE

Filmer om vilka inställningar du kan göra i Widgit Go SE.

Skriva ut

Filmen beskriver hur du skriver ut direkt från Widgit Go SE.

Shopen

Köp extra talsynteser, extra bildbaser och extra upplägg.

Dropbox

Du kan nu även använda andra tjänster för att spara och dela.