Produkter » Widgit i Vården

Widgit i Vården

Widgit i Vården innehåller både färdigt symbolmaterial för användning inom hälso- och sjukvården samt möjligheten att själv skapa material för de behov som finns i den egna verksamheten.

Widgitsymboler


• Skapa eget symbolmaterial med hela Widgit symbolbas och ca 800 symboler specifikt framtagna för hälso- och sjukvården.

• Ta hjälp av de många mallar och exempel som installeras med programmet.

• Programmet kan användas både på svenska och på engelska.

• Komplettera med egna bilder, fotografier och andra bildbaser.

• Färdigt tryckt material att använda fristående eller som ett komplement.


Symbolstöd för hälso- och sjukvården

Widgitsymboler har använts som ett stöd för kommunikation, struktur och planering inom skolor, kommunal omsorg och habiliteringsverksamhet under många år. Efter många olika samarbeten och projekt inom hälso- och sjukvården har vi nu tagit fram en ny produkt eftersom vi tror att en god och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal.

Att som patient förstå information och kunna göra sig förstådd under sin vårdvistelse är en förutsättning för delaktighet i sin vård. För personer som har kommunikativa, kognitiva eller språkliga svårigheter är bilder ett kraftfullt verktyg som stöd i ett samtal, för att förstå en instruktion eller för möjligheten att vara förberedd inför en ny situation.

Skapa eget material

I en licens på Widgit i Vården ingår layoutprogrammet InPrint 3 med sina över 14 000 symboler samt ytterligare ca 800 symboler specifikt framtagna för hälso- och sjukvården. I InPrint 3 skapar du snabbt och enkelt eget symbolmaterial eftersom symbolbasen är direkt kopplad till språket – skriv ett ord eller begrepp för att få fram symbolen. Till programmet installeras också exempel och mallar som tagits fram speciellt för Widgit i Vården. Dessa dokument är färdiga att skriva ut men kan också anpassas fritt.

Färdigt material att använda direkt

Utöver det digitala verktyget så finns det även tre fristående paket med tryckt material färdiga att använda. Du behöver alltså ingen licens på Widgit i Vården för att kunna använda materialet. Materialet är tänkt att användas som stöd vid patientsamtal och är tydligt uppdelat för olika situationer och samtalsämnen.

• Kommunikationsbok och blad för patientsamtal på vårdcentralen
• Kommunikationsbok och blad för patientsamtal inom akutsjukvården
• Kommunikationsbok för bedömning av psykisk hälsa

Materialet är tryckt på vatten- och rivtålig plastfilm och är avtorkningsbart.

Innehåll och exempel från Widgit i Vården

Skapa eget material i programmet InPrint 3 med hjälp av hela Widgit symbolbas samt de ca 800 nya symbolerna specifikt framtagna för hälso- och sjukvården.

Antingen kan du börja på ett tomt ark eller så kan ta du hjälp av de många olika mallar och exempel som följer med programmet.


Ett fullständigt index följer med över de symboler som ingår i Widgit i Vården samt extra relevanta symboler från den ordinarie symbolbasen.

En spiralbunden bok i A4 på 20 sidor att använda vid patientsamtal på vårdcentral.
Varje uppslag i boken är tänkt att användas för ett enskilt samtalsämne eller situation, exv. symptom, smärta och behandling. Boken innehåller 8 uppslag.
Ett dubbelsidigt A4-blad för receptionen.
Ett dubbelsidigt A4-blad för provtagning.


En spiralbunden bok i A4 på 24 sidor att använda vid patientsamtal på akutmottagning och i ambulans. Varje uppslag i boken är tänkt att användas för ett enskilt samtalsämne eller situation, exv. vad har hänt, medicinsk historia och undersökning. Boken innehåller 10 uppslag. Ett dubbelsidigt A4-blad för receptionen. Två dubbelsidiga A4-blad för informationsinhämtning och frågor för ambulans. Ett dubbelsidigt informationsblad i A4 om triage.

En spiralbunden bok i A4 på 32 sidor att använda vid patientsamtal för bedömning av psykisk hälsa. Materialet är framtaget för utredning och undersökning av psykisk hälsa i ett samarbete mellan Widgit Software och Dr Geoff Consultant Psychiatrist for adults with a learning disability, Coventry and Warwickshire Partnership Trust and Dr Irene Cormac, Honorary Consultant Forensic Psychiatrist, Ramptom Hospital, Nottinghamshire Healthcare NHS Trust. Materialet är översatt till svenska av Symbolbruket med hjälp av yrkesverksamma inom området.

Mer information om Widgit i Vården

• Widgit i Vården kan installeras i en dator med Windows. För att använda Widgit i Vården på exv. en Mac-dator behöver Windows först installeras som ett extra operativsystem.

• Widgit i Vården är förberett för installation i nätverk.

• Du kan använda Widgit i Vården både på svenska och på engelska.

• Tänk på att det är du som vårdpersonal som bedömer materialets och symbolernas lämplighet för de situationer där det används.

Licensformer

För Widgit i Vården kan du få tillgång till programmet på följande sätt.

Verksamhetslicens

Vi har två olika former av verksamhetslicens:

1: Verksamhetslicens som ger helt fria installationer inom en förvaltning, landsting eller organisation.

2. Verksamhetslicens för ett bestämt antal installationer inom en förvaltning, landsting eller organisation.


En verksamhetslicens innebär en årlig kostnad och ger tillgång till fria uppdateringar av programmet. Kontakta oss för pris på verksamhetslicens av programmet.

Fristående licenser

Till en specifik verksamhet på en adress. Exv. 5 installationer till vår skola/logopedmottagning/dagliga verksamhet på Lillgatan 2.

En fristående licens köper ni för en engångskostnad och får då tillgång till uppdateringar så länge Widgit i Vården säljs. Beställ fristående licenser här nedan.

Har ni redan licens?

Om ni redan har en fristående licens som ni vill utöka så kontakta oss med er licenskod samt hur många installationer ni vill utöka med.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
1 6001 - Widgit i Vården - 1 installation för en adress
2900 kr 3625 kr
5 6005 - Widgit i Vården - 5 installationer för en adress
9800 kr 12250 kr

Paket med färdigt material

Kommunikationsmaterial färdigt att användas. Tryckt på vatten- och rivtålig plastfilm med spiralbindning.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
1 6101 - Widgit i Vården – Patientsamtal på vårdcentral
395 kr 494 kr
1 6102 - Widgit i Vården – Patientsamtal inom akutsjukvård
395 kr 494 kr
1 6103 - Widgit i Vården – Patientsamtal bedömning av psykisk hälsa
395 kr 494 kr
1 6201 - Widgit i Vården - 1 exemplar av alla tre paket
995 kr 1244 kr

Kontakta oss för pris på större uppsättningar av materialet.

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se

Vad är nytt i InPrint 3?

InPrint 3 är omarbetat helt från grunden för att vara ett modernt program där du känner igen dig från andra layoutprogram som du använder på din dator. InPrint 3 är förberett för installation i nätverk vilket gör det enklare för din IT-enhet att installera programmet åt dig i din dator.

Stora förbättringar

 • Nytt omarbetat gränssnitt med flikar för olika redigeringsverktyg samt högerklicksmeny i dokumentet

 • Många nya mallar och exempel för olika områden

 • Ett nytt, enklare sätt att skapa rutnät och bildkort med skapaverktyget

 • Bättre stöd för att byta text till symboler och välja en symbol för en hel fras

 • Dra in bilder från datorn eller kopiera in bilder direkt från Internet


Utseendet – att hitta i programmet

 • I startfönstret väljer du hur du vill jobba i programmet: med en färdig mall, ett tomt dokument, ett färdigt exempel eller med ett tidigare sparat dokument. InPrint 3 innehåller fler än 140 mallar och med dem kan du snabbt och enkelt att skapa dina dokument.

 • Med det nya skapaverktyget lägger du enkelt in ramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder i dokumentet. Spara din personliga design av ramar, rutnät och linjer.

 • Redigeringsverktygen finns i ett verktygsfält som genom sitt fliksystem gör det lätt att hitta de redigeringsverktyg du vill använda.

 • Med högerklicksmenyn kan du hitta fler funktioner som är specifika för det du högerklickar på.

 • I den nya sidhanteringen har du koll på och kan byta plats på sidor i dokumentet samt kopiera, lägga till eller ta bort sidor.


Symbolhantering

 • InPrint 3 innehåller ett stort antal nya symboler vilket innebär att programmet nu har fler än 14 000 symboler.

 • Programmet hjälper dig att välja rätt symboler till det du skriver genom att använda ny metod för symbolisering.

 • InPrint 3 använder ett nytt, enklare sätt att byta symboltexten under en symbol, du behöver inte komma ihåg högerpil på tangentbordet.

 • Det är lätt att spara den symbol eller bild du använder oftast för ett visst ord som standard för det ordet. Du kan nu spara även sammansatta symboler till din ordlista.

 • När du har en symbolsatt text kan du markera flera ord i texten och välja en av ordens symboler för att representera den markerade texten.

 • Utöver Widgitsymbolerna kan du ha flera andra ordlistor aktiva samtidigt i InPrint 3, om du exempelvis har kompletterat med Ritade tecken, Pictogram, Bliss eller Widgit hälso- och sjukvårdssymboler.


Bilder och fotografier

 • Du kan nu dra in en bild direkt från din dator till den plats i dokumentet där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan kopiera in en bild direkt från Internet till den plats i InPrint 3 där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan lägga in egna genvägar i bildarkivet för att snabbt hitta de mappar eller bilder som du ofta använder.

 • Förutom de 14 000 Widgitsymbolerna ingår också ca 4 000 nya bilder i Widgit Media.


Nya funktioner för rutnät

 • Använd det nya skapaverktyget för att snabbt och enkelt skapa rutnät med det antal rader och kolumner som du vill ha.

 • Välj den typ av rutnät du vill skapa och välj om innehållet ska ha både symbol och text eller bara text.

 • Du kan nu förflytta dig mellan celler i rutnätet genom att använda Tab-tangenten när du fyller i innehåll.

 • Du kan fördela storleken på rader och kolumner jämnt i ditt rutnät eller ställa in specifika mått för vissa rader, kolumner eller celler.

 • Med ett klick kan du göra allt innehåll i ett rutnät till samma storlek.

 • Du kan nu förutom att slå samman celler i rutnätet även dela på dem.


Fler nya inställningar/funktioner

 • Nya verktyg för att arrangera objekt i förhållande till varandra hjälper dig att skapa snygga layouter. Du har också hjälp av stödlinjer, stödraster samt funktionen ’fäst mot’ när du placerar ut innehållet på sidan.

 • Ramar, rutnät och pratbubblor i InPrint 3 kan ställas in med olika egenskaper för hur storleken på innehållet ska hanteras när innehållet utökas.

 • I sidfot och sidhuvud kan du infoga sådant du vill ha med på alla sidor, exempelvis namn, logga eller sidnummer.


Läs mer i PDF:en: Nya funktioner i InPrint 3

Denna produkt har inget material ännu.

Om Widgit i Vården

Läs mer om produkten Widgit i Vården och hur den kan användas.

Hjälpavsnitt med sökfunktion hittar du längst upp till höger i programmet InPrint 3.

Här hittar du Handledningen och Kom-igång guide för InPrint 3

Grundprogrammet InPrint 3 innehåller över 14 000 Widgitsymboler som kan användas inom många olika verksamheter. I Widgit i Vården ingår dessutom ca 800 nya symboler specifikt framtagna för hälso- och sjukvården.

Dessa nya symboler installeras till programmet tillsammans med en ordlista (Widgit i Vården.cfwl) och denna ordlista måste vara aktiv för att symbolerna ska visas.

När Widgit i Vården installeras i en dator där grundprogrammet InPrint 3 inte tidigare installerats så kommer ordlistan att automatiskt vara aktiv och färdig att använda i nya dokument, mallar och resursmaterial.

Om Widgit i Vården installeras i en dator där InPrint 3 redan finns måste du själv aktivera ordlistan för Widgit i Vården första gången som den ska användas.

Så här aktiverar du ordlistan Widgit i Vården.cfwl:
• Starta InPrint 3 och starta ett dokument. Du kan välja ett nytt dokument, eller öppna en mall.
• Välj fliken Symboler och ikonen Inställningar symboler.
I det vänstra fältet – Tillgängliga ordlistor under fliken Ämnesordlistor ser du ordlistan Widgit i Vården.
• Markera ordlistan och klicka sedan på knappen Aktivera ordlista.

• Nu kommer ordlistan att flytta över till det högra fältet – Ordlistor som är aktiva.
• För att ordlistan alltid ska vara aktiv klickar du sedan på knappen Spara som standard och sedan på OK.
• Notera att valet Använd Widgitsymboler ska vara fortsatt förbockat, då kommer de övriga 14 000 symbolerna att också finnas tillgängliga.

Förläng abonnemang på Widgit Online

Widgit Online är en prenumerationstjänst vilket innebär att man betalar för en viss tid i taget.
När tiden tar slut får administratören för kontot ett meddelande till sin e-post som påminnelse om att det är dags att förlänga abonnemanget.
Väljer man att förlänga abonnemanget fortsätter man att använda kontot på samma sätt som innan, med samma användare och alla sparade dokument.
I väntan på en eventuell förlängning finns kontot med allt innehåll kvar i 3 år efter att abonnemanget gått ut.

Passa på vid förlängning att fundera på kontots storlek.
Här finns aktuella priser för alla kontostorlekar
Är ni osäkra på vad ert pris blir är ni alltid välkommna att kontakta oss.

Fyll i formuläret nedan för att beställa förlängning av ert abonnemang. Vi förlänger sedan abonnemanget åt er efter era önskemål.

Dina uppgifter

* Skriv "privat" om du är privatperson

*

* För beställningsbekräftelse/följesedel

* För ev. frågor

Kontot

* Gruppnamn på kontot eller en e-postadress som används i kontot

Vill du byta till en annan kontotyp? Skriver du inget behåller kontot samma typ som innan.

* Välj om du vill förlänga abonnemanget i 1,3 eller 5 år.

Fakturaadress

*

*

Ev. Fakturareferens

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se