Produkter » SymWriter 2

SymWriter 2

SymWriter 2 är ett flexibelt och motiverande ordbehandlingsprogram som gör det möjligt för personer på olika läs- och skrivkunnighetsnivå att kunna skriva dokument.

Widgitsymboler Datorprogram PC/Windows

• Skriv med symbolstöd på dator

• Många stödfunktioner utöver symbolstödet exv. rättstavning med symbolstöd, ljudning av bokstäver och uppläsning av ord och mening.

• Anpassat för den som behöver extra stöd eller motivation vid skrivande.

• Skriv i dokument med tangentbord eller använd skrivmiljöer för att skriva med tryck istället för tangentbord

• Över 14 000 Widgitsymboler och 1 500 bilder ingår

• Prova gratis i 21 dagar. Gå till fliken "Ladda ner".


Om SymWriter 2

SymWriter 2 är ett ordbehandlingsprogram som är anpassat för personer som behöver stöd eller motivation för att skriva. Samtidigt som man skriver i SymWriter visar Widgitsymboler betydelsen av orden. Välj om du vill att symbolerna ska visas direkt ovanför orden eller enbart som stöd i sidopanelen.

Användaren kan skriva från tangentbord eller från förberedda skrivtavlor, sk skrivmiljöer. I skrivmiljöer finns stöd för mus, pekskärm samt en eller två tryckkontakter.

Under tiden som man skriver i SymWriter finns det möjlighet att få talsyntesstöd av den svenska talsyntesrösten som ingår. Välj om ord och/eller meningar ska läsas upp. Val finns också för att varje bokstav ska ljudas med lång eller kort vokal. Redan skriven text kan också läsas upp i efterhand.

SymWriter 2 använder smart symbolisering vilket innebär att programmet analyserar den skrivna meningen och sedan automatiskt väljer symbol utifrån ordklass och sammanhang. SymWriter ger även symbolstödd stavningshjälp.

Förutom symbolbasen Widgitsymboler med ca 14 000 symboler som ingår kan du även komplettera med dina egna bilder/foton och andra symbolbaser i programmet.

Innehåll och exempel från SymWriter 2

Skriva

När du skriver i SymWriter får du automatiskt symboler som visar ordens betydelse direkt kopplad till texten.

Finns det flera symboler att välja på visas dessa i sidopanelen till höger, den s.k. symbolväljaren.

Med SymWriter 2 följer teckensnittet FS Me, som är speciellt utvecklat för den som har svårigheter med läsande och skrivande.

Vill du inte ha symbolen direkt kopplad till texten kan du istället välja att symbolen enbart visas som stöd i symbolväljaren.

Du växlar enkelt mellan det två olika lägena - visa symboler / dölj symboler, och kan på så sätt jobba med texten på olika sätt tillsammans med eleven.

Skrivmiljöer

Som alternativ till att skriva från tangentbord kan man istället skriva genom att välja ord och/eller symboler från skrivtavlor, som länkas samman till skrivmiljöer. Skrivmiljöerna kan varieras på många sätt både vad gäller utseende och innehåll. Programmet innehåller många färdiga exempel på skrivmiljöer. Skrivmiljöer kan också användas som dynamiska kommunikationskartor.

Skrivmiljöer kan användas för elever som behöver utökat stöd vid skrivande. En skrivmiljö består av ett skrivdokument och en eller flera skrivtavlor.

Skrivmiljöer kan varieras mycket i utseende och innehåll och kan därför användas för många olika syften. Med programmet följer ett flertal exempel som visar olika typer av upplägg och idéer kring användningsområden.

Skrivmiljöer kan användas med mus, pekskärm och kontaktstyrning. En skrivmiljö kan användas för att skriva med enbart text, eller med både symboler och text.

Detta innebär att skrivmiljöer kan användas av elever som inte kan skriva med text men som kan använda symboler, men skrivmiljöer kan också användas av elever med begränsad läs och skrivförmåga som kan få utökad vokabulär med hjälp av ordförslag i ordtavlor.


Grammatik

I SymWriter 2 finns stöd för att visa ordens olika böjningsformer med hjälp av grammatiska tillägg till symbolerna, så kallade specifikationer.

För substantiv kan du skilja på singular och plural, samt bestämd och obestämd form.

För verb kan du skilja på presens och imperfekt.

Adjektivens komparation visas i form av utropstecken.

Detta kan förstås vara till stor hjälp för bl.a. elever som har svenska som andraspråk.

Ljudning och talsyntes

När man skriver från tangentbord kan man få bokstävernas namn uppläsa eller få bokstäverna ljudade. För vokalerna kan man välja antingen lång eller kort vokal vid ljudning. Vill man få hela ord och meningar upplästa så använder men den inbyggda talsyntesen och man kan välja antingen rösten Alva eller Oskar.

Om man vill kan man kombinera ljudning och talsyntes så att bokstav för bokstav ljudas och när man gör mellanslag efter färdigt ord så läser talsyntesen ordet. När du skriver med skrivmiljöer kan du låta talsyntesen läsa ord eller meningar efter hand som du skriver.

Klicka på högtalarikonen för att låta talsyntesen läsa mening för mening i ett dokument eller den text du markerat. Samtidigt markeras orden vid uppläsning.

Du kan förstås använda allt talat stöd av både ljudning och talsyntesen oavsett om du använder SymWriter med enbart text eller med både symboler och text.

Med SymWriter följer de svenska rösterna Alva och Oskar samt de engelska rösterna Serena och Daniel.


Stavningskontroll

När du skriver kan du välja att få markering på felstavade ord. Om du högerklickar på ett sådant ord kommer SymWriter att ge dig ordförslag där du också ser orden med symboler till.

Denna funktion kan du använda både när du skriver med enbart text eller med både symboler och text.

Skulle du sakna något ordförslag eller vill att ett speciellt ord/symbol ska visas överst kan du lägga till egna stavningsförslag till programmet och dessa kommer då att visas som första förslag vid stavningskontroll.

Vill du stavningskontrollera ett helt dokument finns den fullständiga stavningskontrollen.

I sidopanelen till höger kan du prova symboler i din text och lyssna på talsyntesens uppläsning innan du väljer det ord du vill ha.

Smart symbolisering

SymWriter använder teknik för smart symbolisering som automatiskt väljer symbol utifrån ordklass.

Detta innebär att orden i meningar analyseras utifrån ordklass och orden symbolsätts utifrån detta.

Skriver man en mening som "Jag såg en såg" kommer programmet att välja rätt symbol för verbet "såg" och också rätt symbol för substantivet "såg".

SymWriter kan enkelt symbolsätta hela färdiga texter i syfte att ge lässtöd till personer som har svårt att läsa enbart text.

Kopierar du in en text från annat håll, till exempel mail eller en hemsida, kommer SymWriter att analysera texten och symbolsätta den rätt så långt det är möjligt.

En annan funktion som följer med smart symbolisering är att programmet kan skapa sammansatta symboler av sammansatta ord. Finns det ingen symbol för ett visst ord kommer SymWriter att försöka hitta symboler som tillsammans visar begreppet.


Andra språk

Förutom svenska innehåller SymWriter också engelskt språk.

När du byter till engelska kommer ordförrådet, talsyntesen och stavningskontrollen att byta till engelska.

Widgitsymboler

I SymWriter ingår den stora symbolbasen Widgitsymboler som består av över 14 000 symboler.

Förutom Widgitsymbolerna ingår också bildbasen Widgit bilder med ca 1500 bilder och fotografier, som kan användas för att illustrera dina dokument.

Det är även mycket enkelt att även använda sina egna bilder och fotografier. I sidopanelen till höger finns det s.k. Bildarkivet där du kan hämta upp vilka bilder du vill från din dator. Du kan själv välja i vilken storlek dessa ska visas i Bildarkivet.


Andra bildbaser

Om du har tillgång till andra bildbaser som Ritade Tecken, Pictogram eller Bliss så kan du använda även dessa i SymWriter.

Läs mer här hur du går tillväga

Prova gratis

Du kan prova på SymWriter gratis i 21 dagar, ladda ner under fliken "Ladda ner". Under installationen kommer du att kunna begära att få en prova-på-licenskod via e-post.

Mer information om SymWriter 2

• In Print 2 är ett datorprogram för Windows. För att använda In Print 2 på en Mac-dator behöver Windows först installeras som ett extra operativsystem.

• Programmet är producerat av Widgit Software Ltd och översatt och bearbetat till svenska av Hargdata AB

Licensformer

För SymWriter 2 kan du få tillgång till programmet på följande sätt.

Verksamhetslicens

Vi har två olika former av verksamhetslicens:

1: Verksamhetslicens som ger helt fria installationer inom en förvaltning, landsting eller organisation.

2. Verksamhetslicens för ett bestämt antal installationer inom en förvaltning, landsting eller organisation.


En verksamhetslicens innebär en årlig kostnad och ger tillgång till fria uppdateringar av programmet. Kontakta oss för pris på verksamhetslicens av programmet.

Fristående licenser

Till en specifik verksamhet på en adress. Exv. 5 installationer till vår skola/logopedmottagning/dagliga verksamhet på Lillgatan 2.

En fristående licens köper ni för en engångskostnad och får då tillgång till uppdateringar så länge SymWriter 2 säljs. Beställ fristående licenser här nedan.

Har ni redan licens?

Om ni redan har en fristående licens som ni vill utöka så kontakta oss med er licenskod samt hur många installationer ni vill utöka med.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
1 520 - SymWriter 2 - 1 installation för en adress
1950 kr 2438 kr
5 522 - SymWriter 2 - 5 installationer för en adress
6600 kr 8250 kr
10 524 - SymWriter 2 - 10 installationer för en adress
9800 kr 12250 kr

Paket med andra program

Fristående licens av båda dessa program till en adress. Behöver inte installeras i samma dator.

Artikel Lägg till i kundvagn Pris exkl moms Pris inkl moms
1 /program 560 - Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - 1 installation av varje program för en adress
2900 kr 3625 kr
5 /program 562 - Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - 5 installationer av varje program för en adress
9800 kr 12250 kr
10 /program 564 - Paket med InPrint 3 och SymWriter 2 - 10 installationer av varje program för en adress
13900 kr 17375 kr

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se

Vad är nytt i InPrint 3?

InPrint 3 är omarbetat helt från grunden för att vara ett modernt program där du känner igen dig från andra layoutprogram som du använder på din dator. InPrint 3 är förberett för installation i nätverk vilket gör det enklare för din IT-enhet att installera programmet åt dig i din dator.

Stora förbättringar

 • Nytt omarbetat gränssnitt med flikar för olika redigeringsverktyg samt högerklicksmeny i dokumentet

 • Många nya mallar och exempel för olika områden

 • Ett nytt, enklare sätt att skapa rutnät och bildkort med skapaverktyget

 • Bättre stöd för att byta text till symboler och välja en symbol för en hel fras

 • Dra in bilder från datorn eller kopiera in bilder direkt från Internet


Utseendet – att hitta i programmet

 • I startfönstret väljer du hur du vill jobba i programmet: med en färdig mall, ett tomt dokument, ett färdigt exempel eller med ett tidigare sparat dokument. InPrint 3 innehåller fler än 140 mallar och med dem kan du snabbt och enkelt att skapa dina dokument.

 • Med det nya skapaverktyget lägger du enkelt in ramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder i dokumentet. Spara din personliga design av ramar, rutnät och linjer.

 • Redigeringsverktygen finns i ett verktygsfält som genom sitt fliksystem gör det lätt att hitta de redigeringsverktyg du vill använda.

 • Med högerklicksmenyn kan du hitta fler funktioner som är specifika för det du högerklickar på.

 • I den nya sidhanteringen har du koll på och kan byta plats på sidor i dokumentet samt kopiera, lägga till eller ta bort sidor.


Symbolhantering

 • InPrint 3 innehåller ett stort antal nya symboler vilket innebär att programmet nu har fler än 14 000 symboler.

 • Programmet hjälper dig att välja rätt symboler till det du skriver genom att använda ny metod för symbolisering.

 • InPrint 3 använder ett nytt, enklare sätt att byta symboltexten under en symbol, du behöver inte komma ihåg högerpil på tangentbordet.

 • Det är lätt att spara den symbol eller bild du använder oftast för ett visst ord som standard för det ordet. Du kan nu spara även sammansatta symboler till din ordlista.

 • När du har en symbolsatt text kan du markera flera ord i texten och välja en av ordens symboler för att representera den markerade texten.

 • Utöver Widgitsymbolerna kan du ha flera andra ordlistor aktiva samtidigt i InPrint 3, om du exempelvis har kompletterat med Ritade tecken, Pictogram, Bliss eller Widgit hälso- och sjukvårdssymboler.


Bilder och fotografier

 • Du kan nu dra in en bild direkt från din dator till den plats i dokumentet där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan kopiera in en bild direkt från Internet till den plats i InPrint 3 där du vill använda den, antingen som bild på sidan eller som ersättare av en symbol.

 • Du kan lägga in egna genvägar i bildarkivet för att snabbt hitta de mappar eller bilder som du ofta använder.

 • Förutom de 14 000 Widgitsymbolerna ingår också ca 4 000 nya bilder i Widgit Media.


Nya funktioner för rutnät

 • Använd det nya skapaverktyget för att snabbt och enkelt skapa rutnät med det antal rader och kolumner som du vill ha.

 • Välj den typ av rutnät du vill skapa och välj om innehållet ska ha både symbol och text eller bara text.

 • Du kan nu förflytta dig mellan celler i rutnätet genom att använda Tab-tangenten när du fyller i innehåll.

 • Du kan fördela storleken på rader och kolumner jämnt i ditt rutnät eller ställa in specifika mått för vissa rader, kolumner eller celler.

 • Med ett klick kan du göra allt innehåll i ett rutnät till samma storlek.

 • Du kan nu förutom att slå samman celler i rutnätet även dela på dem.


Fler nya inställningar/funktioner

 • Nya verktyg för att arrangera objekt i förhållande till varandra hjälper dig att skapa snygga layouter. Du har också hjälp av stödlinjer, stödraster samt funktionen ’fäst mot’ när du placerar ut innehållet på sidan.

 • Ramar, rutnät och pratbubblor i InPrint 3 kan ställas in med olika egenskaper för hur storleken på innehållet ska hanteras när innehållet utökas.

 • I sidfot och sidhuvud kan du infoga sådant du vill ha med på alla sidor, exempelvis namn, logga eller sidnummer.


Läs mer i PDF:en: Nya funktioner i InPrint 3

Skrivmiljö: På vintern gillar jag

Denna skrivmiljö kan användas för att prata om vad man gillar att göra på vintern.

Fungerar både för SymWriter 1 och 2.

Skrivmiljön kan du spara i t.ex. katalogen Widgit\SymWriter\Skrivmiljöer som ligger i katalogen Delade dokument på datorn.

Skrivmiljö: På sommarlovet vill jag

Här kan du ladda ner en skrivmiljö där man kan berätta vad man vill göra på sommarlovet.

Fungerar både för SymWriter 1 och 2.

Skrivmiljön kan du spara i t.ex. katalogen Widgit\SymWriter\Skrivmiljöer som ligger i katalogen Delade dokument på datorn.

Skrivmiljö: Inköpslista

Här kan du ladda ner en installationsfil för en färdig skrivmiljö som kan användas för att skriva en inköpslista.

Fungerar både för SymWriter 1 och 2.

Ladda ner SymWriter 2

Klicka på hämta för att ladda ner den senaste versionen av SymWriter 2. Aktuell version står om du klickar på Hämta.

Prova på SymWriter 2

Prova fullversion av SymWriter 2 gratis i 21 dagar.

PDF: Användarhandbok

PDF: Installationsguide

PDF: Aktiveringsguide

PDF: Nätverksinstallationsguide

PDF: Användarhandbok Wordlist manager

SymWriter har en funktion som heter smart symbolisering. Denna funktion analyserar meningarna du skriver och försöker hitta rätt ordklass på orden i meningarna, varje gång du skriver ett nytt ord.

Skriver du då långa texter utan att börja på nytt stycke, får programmet jobba mycket för att analysera hela ordföljden.

Se därför till att ibland börja på nytt stycke genom att trycka Enter.

Förläng abonnemang på Widgit Online

Widgit Online är en prenumerationstjänst vilket innebär att man betalar för en viss tid i taget.
När tiden tar slut får administratören för kontot ett meddelande till sin e-post som påminnelse om att det är dags att förlänga abonnemanget.
Väljer man att förlänga abonnemanget fortsätter man att använda kontot på samma sätt som innan, med samma användare och alla sparade dokument.
I väntan på en eventuell förlängning finns kontot med allt innehåll kvar i 3 år efter att abonnemanget gått ut.

Passa på vid förlängning att fundera på kontots storlek.
Här finns aktuella priser för alla kontostorlekar
Är ni osäkra på vad ert pris blir är ni alltid välkommna att kontakta oss.

Fyll i formuläret nedan för att beställa förlängning av ert abonnemang. Vi förlänger sedan abonnemanget åt er efter era önskemål.

Dina uppgifter

* Skriv "privat" om du är privatperson

*

* För beställningsbekräftelse/följesedel

* För ev. frågor

Kontot

* Gruppnamn på kontot eller en e-postadress som används i kontot

Vill du byta till en annan kontotyp? Skriver du inget behåller kontot samma typ som innan.

* Välj om du vill förlänga abonnemanget i 1,3 eller 5 år.

Fakturaadress

*

*

Ev. Fakturareferens

Kontakta oss vid frågor

013-712 70

info@symbolbruket.se